Zálohy na daň z příjmu FO

Každá fyzická osoba je plátcem daně a má povinnost odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Nad určitý obrat odvádí i zálohy na daň.

Jak často zálohy platíme

Pokud výše daně za loňský rok přesáhla 30 000 Kč, ale nebyla více jak 150 000 Kč, tak zálohy platíte pololetně a to k 15. červnu a k 15. prosinci.

Pokud výše daně z příjmů za předchozí rok byla vyšší než 150 000 Kč, tak zálohy platíte čtvrtletně. Jejich splatnost je 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince.

Výše záloh

Pololetní zálohy Každá záloha bude počítána z daně z příjmů za předchozí rok a je vyčíslena 40 % z daně, kterou zaokrouhlíme nahoru na celé stokoruny.

Čtvrtletní zálohy Platíte ve výši 1/4 předchozí daně. Například daň za rok 2022 byla 100 000 Kč, proto zálohy v roce 2023 platíte 4x 25 000 Kč.

Kam platíme

Na číslo účtu svého finančního úřadu, podle toho, jestli jsme právnická nebo fyzická osoba.

Kdy zálohy neplatíme

  • Zálohy neplatíme v prvním roce začátku podnikání.
  • Pokud daň z příjmu za předchozí rok nepřesáhla 30 000 Kč.
  • Pokud máte příjmy i ze zaměstnání a dílčí základ daně ze závislé činnosti (z příjmů ze zaměstnání, ze kterých zaměstnavatel srazil zálohy na daň) činil více než polovinu z našeho celkového základu daně, zálohy platit nemusíme.

Podívejte se také, kdy a v jaké výši je třeba platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…