Živnost a více společníků v podnikání

Máte v podnikání společníky? Pak vám podnikání formou živnosti přináší nezanedbatelné komplikace.

Problém je v tom, že někdo musí vystavovat faktury. Peníze z nich budou tvořit jeho příjem, který bude zdaňovat. Aby ostatní společníci dostali svůj podíl, museli by mu vystavit vlastní faktury a zdanit příjmy z nich. Jenže problém je v tom, že typicky budete chtít uplatnit paušální výdaje, a při nich se pak neberou v úvahu ostatní náklady.

Ve výsledku ten, kdo by fakturoval, zdaňuje celý příjem, ačkoli vlastně celý není jeho, protože obsahuje i podíly společníků, ale faktury na podíly si nemůže dát do nákladů.

Příklad: Adam a Bedřich jsou dva živnostníci a podnikají spolu. Dohodli se, že se budou dělit půl na půl. Adam vystavil klientům faktury za 100 000 Kč. Bedřich mu vystavil fakturu na 50 000 Kč. Z pohledu státu má Adam příjmy 100 000 Kč a Bedřich 50 000 Kč. Adam tedy zdaňuje více peněz, než ve skutečnosti vydělal.

Skutečné náklady místo výdajového paušálu

První možnost, jak spolupodnikání na živnost vyřešit, je, že ten, kdo fakturuje, by se nesnažil uplatňovat výdajový paušál, ale evidoval by skutečné náklady. To je samozřejmě administrativní zátěž navíc a v důsledku může být stále znevýhodněn - protože sice v našem zjednodušeném příkladu pak má Adam sice příjmy ke zdanění také 50 000 Kč jako Bedřich, ale Bedřich si na těch 50 000 Kč může uplatnit výdajový paušál. Kdežto Adam už nemůže, jelikož vykazuje náklady přímo, takže potřebuje mít tolik nákladů, aby alespoň vyrovnaly výdajový paušál (typicky 60 %).

Založení společnosti živnostníků

Další možnost je založení tzv. společnosti bez právní subjektivity (do roku 2014 to bylo "sdružení živnostníků"), kdy se živnostníci dohodnou (stačí i ústně, ale velmi se doporučuje sepsat smlouvu), že budou podnikat společně.

POZOR - sdružení živnostníků (do roku 2014) dovolovalo, aby za sdružení fakturoval jeden společník a ostatní si pak jen dělili zisk podle dohody. Nebylo nutné nic přefakturovávat. To už u společnosti bez právní subjektivity NEPLATÍ. Každý společník buď fakturuje za sebe, nebo musí přefakturovávat mezi sebou. Tím ztratila tato varianta svůj snad jediný důvod použití.

A samozřejmě nadále platí, že za závazky společnosti živnostníků ručí každý z nich celým svým majetkem. Kromě rizika, že něco v podnikání nezvládnete vy, nesete i riziko, že něco nezvládne váš společník a ztráta se dělí mezi společníky stejně jako zisk.

Zamyslete se nad založením s.r.o.

Z toho, co jsme popsali výše, plyne, že bychom při podnikání více společníků velmi doporučili zvážit založení s.r.o.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…