Opravný daňový doklad (dříve dobropis a vrubopis)

Aktuální

Tento článek aktualizujeme, aby vždy reflektoval právě platnou legislativu. Pokud myslíte, že nám něco uteklo, napište nám. Díky!

Poslední kontrola: 14. 1. 2020

Dobropis a vrubopis

Termínem dobropis se do roku 2011 označoval daňový doklad, ve kterém dodavatel snižoval dříve vyúčtovanou částku (pohledávku) vůči svému odběrateli. Jako vrubopis se pak označoval doklad pro méně častý, opačný případ, kdy dodavatel naopak pohledávku navyšoval.

Oba tyto doklady nahradil opravný daňový doklad, který řeší oba výše uvedené případy prostě tím, že je buď na zápornou částku (tj. snižuje pohledávku dodavatele - nahrazuje dobropis), nebo na částku kladnou (nahrazuje vrubopis).

Náležitosti daňového opravného dokladu

Když chce plátce DPH upravit fakturu, nebo ji třeba úplně stornovat, zákon po něm vyžaduje, aby to udělal přes opravný daňový doklad, který má tyto náležitosti:

  • Stejné informace o dodavateli a odběrateli, jaké jsou na faktuře
  • Evidenční číslo opravované faktury
  • Evidenční číslo samotného opravného daňového dokladu
  • Důvod opravy
  • Rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
  • Rozdíl mezi opravenou a původní daní
  • Rozdíl mezi opravenou a původní částkou

Potvrzení odběratelem není nutné

Od 1. 4. 2019 už není nutné pro uplatnění odpočtu DPH mít ODD potvrzený odběratelem, pokud byl ODD vystaven ze zákonných důvodů.

Jak to funguje ve Fakturoidu

Naučili jsme Fakturoida pracovat s opravnými daňovými doklady a je to celkem snadné. Pokud jste plátce DPH objeví se vám na stránce faktury vpravo tlačítko "Více" možnost „Opravný doklad”. Když na něj kliknete, předvyplníme vám opravný daňový doklad, do kterého musíte už jen dopsat důvod pro opravu a upravit řádky s částkami.

Ušetřete čas a mějte přehled o svém podnikání

Náš online fakturační nástroj Fakturoid vám ušetří čas kolem fakturace, získáte přehled díky statistikám a možnosti si evidovat náklady.

Začněte fakturovat zdarma

Publikováno 05. 12. 2012

Prohledat Blog a Podporu

RSS

Chcete nám něco říct?

Použijte