Import do Pohody

Začněte exportem z Fakturoidu: Faktury > Export vyberte "účetního proramu" Pohoda.

Export faktur

V Pohodě vyberte Soubor/Datová komunikace povelem XML import/export.

Pohoda

Spustí se průvodce, ve kterém vyberte stažený export z Fakturoidu (obvykle pojmenovaný invoices_2015.pohoda.xml).

Pohoda

V dalším kroku potvrďte zachování XML souborů a nakonec se zobrazí výsledek zpracování.

V případě problému

Pokud by se import do Pohody nedařil, zašlete nám prosím XML exportované z Fakturoidu a výstupní zprávu z exportu do Pohody, která se zobrazí po kliknutí na Otevřít cílovou složku.

Případná chyba (rdc:errno) 115 "Zadaný záznam se nepodařilo najít." znamená, že exportujete pouze faktury bez zahrnutých proforem, buď je do exportu přidejte nebo v Daně a účetnictví vypněte vazbu na proformy.

V Pohodě do políčka "Text" vyplňujeme "Větu před položkami faktury”. Ve Fakturoidu ji najdete v Nastavení > Výchozí hodnoty v záložce Texty na faktuře anebo v "Další možnosti ↑" (vpravo od Měna) ve formuláři faktury.

Tento export lze často použít i do systémů dalších výrobců (např. ÚOL)

Prohledat Blog a Podporu