Změna DPH od 1. 1. 2013

Předně řekněme, že změny DPH ještě musí projít Senátem a podepsat je musí i prezident. Pakliže projdou, bude hlavní změnou, která se dotkne všech plátců DPH zvýšení obou sazeb o jeden procentní bod, tedy ze 14 na 15 procent a z 20 na 21 procent.

S čím pomůže robot

  • 31. 12. 2012 pozdě večer nastaví výchozí uloženou DPH na 15 nebo 21 %.
  • Upraví sazby v jednoduchých i pravidelných šablonách faktur, které jste vytvořili.

Případy vyžadující ruční zásah

Vše se odvíjí od data zdanitelného plnění. Metodika jeho určení takřka vylučuje, abychom byli schopni to robota naučit. V níže uvedených případech vám Fakturoid jen umožní nutné zásahy provést, ale neudělá to za vás.

  • Faktura vystavená 2012 se zdanitelným plněním 2013 – Robot neupraví při vystavování takové faktury sazbu DPH.
  • Proforma faktury vystavené během 2012 a zaplacené 2013 – Faktura bude mít zdanitelné plnění nastavené na 2013 a měla by tedy mít nové sazby DPH, což Fakturoidovi nedoklapne. Budete ji muset ručně upravit.

Máte jiné situace kolem změny sazeb DPH, se kterými potřebujete poradit? Napište nám komentář, dáme hlavy dohromady.

Prohledat Blog