Velký přehled: Jak založit živnost?

Začínáte podnikat? Přečtěte si náš návod, jak na to. Krok za krokem: od živnostenského listu po povinnosti, které vám se založením živnosti vznikají.

Obsah článku

Jak založit živnost?

Získat živnostenský list a založit tak živnost není nic složitého. Stačí zajít na živnostenský úřad, a to v jakémkoli městě bez ohledu na trvalé bydliště. Živnost ale můžete založit i online.

Co budete pro založení živnosti potřebovat?

  • Občanský průkaz
  • Vyplněnou žádost (tu můžete případně vyplnit až na úřadě)
  • V případně řemeslné, vázané či koncesované živnosti další dokumenty k ověření odbornosti (viz níže)
  • Tisíc korun na úhradu správního poplatku

Co je potřeba k založení živnosti

Pro nejčastější druh živnosti, tedy pro živnost volnou, stanovuje zákon jen tyto všeobecné podmínky:

  • Věk alespoň 18 let nebo potvrzení soudu, že váš zákonný zástupce (typicky rodič) souhlasí se samostatným podnikáním.
  • Bezúhonnost, která pro účely založení živnosti znamená, že jste nebyli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin, který by souvisel s předmětem podnikání, které chcete založit.

Věk prokážete při zakládání živnosti občanským průkazem, bezúhonnost si už úředník na živnostenském úřadě dohledá sám, protože má přístup do rejstříku trestů.

Pokud nejste občan ČR: Bezúhonnost prokážete předložením platného dokladu k výpisu z trestního rejstříku ve vašem státě. Nevydává-li váš stát výpis z evidence trestů, předložíte čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož jste občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Druhy živností a jejich podmínky

V ČR máme dva hlavní druhy živností: koncesované a ohlašovací, ty se poté dále dělí na volné, řemeslné a vázané. Pro vás je podstatné, že pokud chcete založit jinou než volnou živnost, budete kromě výše zmíněných podmínek splnit i další povinnosti.

Druhy živností

Ohlašovací živnosti

Pokud chcete podnikat v něčem, co nevyžaduje zvláštní odbornost, pravděpodobně budete chtít založit volnou živnost. Spadá pod ní 80 různých činností. K založení volné živnosti stačí ohlášení na živnostenském úřadě a splnění všeobecných podmínek – typicky potřebujete jen občanku a zaplatit poplatek.

Řemeslná nebo vázaná živnost se vás týká, pokud vaše podnikání vyžaduje zvláštní odbornost. Příkladem pro řemeslnou činnost je řeznictví, zednictví, klempířství, hostinská činnost, montáže a opravy – podívejte se na seznam řemeslných živností. Pro jejich provozování potřebujete výuční list, maturitu v oboru nebo šestiletou praxi.

Mezi vázané živnosti patří vedení účetnictví, provádění staveb, masérské služby nebo provozování autoškoly – podívejte se na úplný seznam vázaných živností včetně způsobu, jak prokážete způsobilost je vykonávat.

Koncesované živnosti

Vznikají a jsou provozovány na základě rozhodnutí státu. Kromě splnění odborných podmínek pro získání živnostenského listu potřebujete také souhlas příslušného orgánu státní správy. Příkladem koncesovaných živností jsou pohřební služby, cestovní kanceláře, silniční doprava, činnosti kolem zbraní a munice, výroba a zpracování paliv – seznam koncesovaných živností včetně požadavků na odbornou způsobilost a orgán, který koncesi uděluje.


Jak vypadá živnostenský list?

Živnostenský list obsahuje jméno a příjmení (resp. název firmy), rodné číslo, trvalé bydliště, identifikační číslo a údaje o živnostenském oprávnění, tedy předmět podnikání a datum vzniku.

Pokud v průběhu podnikání změníte například adresu nebo příjmení, stačí změnu nahlásit pouze na živnostenském úřadě. Ten informaci předá na sociálku a zdravotní pojišťovnu.

Jak získat živnostenský list?

Zatímco dřív dostávali začínající podnikatelé klasický papírový živnostenský list, dnes se místo toho vydává pouze výpis z živnostenského rejstříku. Živnostenský list z dřívějška je ale stále platný. Výpis z živnostenského rejstříku je papírový dokument, který obsahuje stejné údaje jako dříve živnostenský list – s tím rozdílem, že jsou na něm vypsána všechna živnostenská oprávnění podnikatele.

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je portál veřejné správy, který spadá pod odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Můžete zde vyhledávat konkrétní subjekty a jejich veřejné údaje (podobně jako na ARESU), zobrazit si statistické údaje o živnostenském podnikání v ČR a v neposlední řadě na webu najdete legislativně aktuální informace k živnostenskému podnikání.


Méně administrativy?

Fakturujte jednoduše, rychle a online. Už žádná zbytečná administrativa: Fakturoid za vás pohlídá náležitosti faktury, pomůže vám s účetnictvím a pohlídá i to, jestli už jste dostali zaplaceno, a případně sám rozešle upomínky.

Vyzkoušet zdarma

Jaké povinnosti má živnostník?

Daňová evidence

Coby živnostník musíte evidovat svoje vydané faktury (s tím vám pomůže Fakturoid 🙂, který mimochodem umí i faktury zdarma). A pokud při výpočtu daní uplatňujete své skutečné výdaje, musíte evidovat také přijaté faktury a účtenky.

Paušální, nebo skutečné výdaje?

Výdajový paušál znamená, že určíte své náklady procentem z příjmů – nejčastěji 60 % až do 1 200 000 Kč. Pokud víte, že budete mít větší náklady, budete je chtít vykazovat podle skutečnosti a vést tedy podrobnější daňovou evidenci. Mimochodem, mezi oběma způsoby vykazování nákladů můžete omezeně přecházet. Mimochodem, této administrativě se můžete vyhnout například přechodem na paušální daň.

Zdravotní a sociální pojištění

Pokud začínáte podnikat rovnou na hlavní činnost, platíte od prvního měsíce založení živnosti zálohy na zdravotní a sociální pojištění. První rok podnikání na vedlejší činnost zálohy neplatíte. Abyste se v rozdílech mezi hlavní a vedlejší činností OSVČ lépe zorientovali, připravili jsme pro vás souhrnný článek.

DPH

Být plátcem daně z přidané hodnoty se pro začínajícího podnikatele nemusí vyplatit.

Daň z příjmů

Pokud se neděje nic neobvyklého, musíte mít nejpozději k 1. dubnu podané přiznání k dani z příjmů a zaplacené případné odvody na sociální, zdravotní pojištění a daň z příjmů.

Silniční daň

Pokud máte auto v podnikání, může se vás týkat silniční daň.

Tip: Faktury zdarma

Teprve s podnikáním začínáte? Vystavujte faktury zdarma. A nebo rovnou využijte 50% slevy na první roční fakturu, kterou Fakturoid dává všem začínajícím podnikatelům. Ať se vám v podnikání daří 💪


Časté otázky

Můžu podnikat i bez živnosti?

Obecně platí, že za podnikání bez živnostenského oprávním hrozí poměrně velký postih. Dopouštíte se totiž neoprávněného podnikání a pokuta může vyšplhat až výše několika milionů korun. Přesto existují činnosti a obory, v nichž můžete podnikat i bez živnosti. Podívejte se, o které jde.

Jak ukončit živnost?

Potřebujete si udělat přestávku? Své podnikání na IČO můžete dočasně pozastavit. Nebo, chcete-li, rovnou definitivně ukončit. Přečtěte si, jak na to. Pozor si ale dejte na rozdíl mezi pozastavením a ukončením živnosti.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.