Živnostenský list a kde ho dostanu

Získat živnostenský list a tím založit živnost není nic složitého. Stačí zajít na živnostenský úřad, a to v jakémkoli městě bez ohledu na trvalé bydliště.

Co potřebuji k založení živnosti?

Náležitosti živnostenského listu

Živnostenský list obsahuje jméno a příjmení (resp. název firmy), rodné číslo, trvalé bydliště, identifikační číslo a údaje o živnostenském oprávnění, tedy předmět podnikání a datum vzniku.

Pokud v průběhu podnikání změníte například adresu nebo příjmení, stačí změnu nahlásit pouze na živnostenském úřadě. Ten informaci předá na sociálku a zdravotní pojišťovnu.

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je portál veřejné správy, který spadá pod odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Můžete zde vyhledávat konkrétní subjekty a jejich veřejné údaje (podobně jako na ARESU), zobrazit si statistické údaje o živnostenském podnikání v ČR a v neposlední řadě na webu najdete legislativně aktuální informace k živnostenskému podnikání.

Historie

Dříve se vydával přímo papírový živnostenský list, nyní se vydává pouze výpis z živnostenského rejstříku. Živnostenský list z dřívějška je ale stále platný.

Výpis z živnostenského rejstříku je papírový dokument, který obsahuje stejné údaje jako dříve živnostenský list – s tím rozdílem, že jsou na něm vypsána všechna živnostenská oprávnění podnikatele. Zjednodušila se tak administrativa.

Živnostenský list, nově tedy výpis ze živnostenského rejstříku, je nutným dokladem, který vás opravňuje k tomu provozovat živnost neboli podnikat jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná).


Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…