Sídlo podnikání pro OSVČ

Pokud se chystáte založit si živnost, neobejdete se bez sídla podnikání. Možná jste v této souvislosti už narazili na pojmy jako místo podnikání, sídlo společnosti a provozovna. Čím se tyto pojmy liší, co musí sídlo podnikání pro OSVČ splňovat a můžete ho mít třeba v pronajatém bytě?

Obsah článku

Co je sídlo podnikání?

Sídlem podnikání je adresa, která slouží jako vaše oficiální korespondenční adresa. Sídlo musí mít ze zákona každý podnikatel – jak právnická osoba, tak živnostník. Zjednodušeně platí, že pokud jste živnostník, bude se vás týkat místo podnikání, je totiž ekvivalentem sídla fyzické osoby. V souvislosti s právnickými osobami se používá pojem sídlo právnické osoby.

Kde si mohu zřídit sídlo podnikání?

Pro sídlo podnikání OSVČ platí, že podnikatel musí být schopný z uvedené adresy komunikovat s úřady. Volte tedy takovou adresu, která je snadno identifikovatelná a umožní vám bezproblémové přebírání a vyřizování korespondence. Stejně jako u sídla společnosti i pro sídlo živnostníka platí, že daná adresa by měla být využívána k řízení chodu podnikání a mělo by být možné na ni doručit písemnosti.

Možnost č. 1: Trvalé bydliště

V případě živnostníků je adresa sídla často shodná s adresou trvalého bydliště.

Možnost č. 2: Kontaktní adresa

Sídlo si ale můžete zřídit i na takzvané kontaktní adrese – v tom případě musíte doložit souhlas s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, že máte oprávnění daný prostor využívat.

Možnost č. 3: Virtuální sídlo

Virtuální sídlo podnikání využijete hned v několika případech – například tehdy, když máte trvalé bydliště v pronájmu nebo na obecním úřadu a danou adresu vám nedovolí uvést jako sídlo podnikání. Virtuální kancelář má ale i další výhody:

  1. Virtuální kanceláře zpravidla sídlí v lukrativních oblastech, které podnikání mohou dodat na důvěryhodnosti a prestiži.
  2. Kromě poskytnutí adresy často nabízejí komplexní balíček služeb – jako například přebírání a přeposílání pošty, vyřizování či přesměrování hovorů, pronájem zasedacích místností a podobně.

Lukáš Kruntorád, ředitel společnosti SídloFirmyPraha5, uvádí ještě další dvě výhody: „Jde o úsporu finanční, jelikož nemusíte platit za nepotřebnou kancelář – tedy za kancelář, kterou byste jinak kvůli adrese potřebovali, pokud byste sídlo nemohli mít na adrese svého trvalého bydliště. A jde také o úsporu časovou, protože virtuální sídlo slouží pouze jako evidenční údaj pro úřady. Jezdit na tuto adresu pracovat nebo pro poštu není nutné.“

Tip: Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, mějte se na pozoru před low-costovými kancelářemi a raději si firmy nabízející virtuální sídla pořádně prověřte. Hlavní nevýhodou virtuálního sídla se totiž může stát jeho poskytovatel – pokud je nespolehlivý, nebude plnit řádně své povinnosti a služby (například přeposílání pošty), což vám do budoucna může způsobit řadu problémů.

Jak oznámit sídlo podnikání?

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, při ohlašování sídla se neobejdete bez uvedení všech náležitostí dané adresy. Připravte si název obce a ulice, ve které se sídlo nachází, číslo popisné a orientační a také poštovní směrovací číslo. Sídlo oznámíte při zakládání živnosti.

Tip: Pokud k založení živnosti využijete jednotný registrační formulář JRF, o založení živnosti a adrese sídla tím informujete živnostenský úřad, zdravotní pojišťovnu, sociálku i finanční úřad zároveň.

Jak změnit sídlo podnikání?

Pokud máte sídlo na adrese trvalého bydliště

Máte-li sídlo na adrese svého trvalého bydliště, nemusíte změnu adresy živnostenskému úřadu hlásit - živnostenský úřad ji v rejstříku živnostenského podnikání změní sám. Mějte ale na paměti, že samotné sídlo podnikání se po přestěhování nezmění, ale zůstane na původní adrese. Pokud ji chcete změnit, musíte tuto novou adresu nahlásit na živnostenském úřadu.

Tip: Pokud chcete, aby se sídlo po změně trvalého bydliště měnilo automaticky, zaškrtněte ve změnovém formuláři pro živnostenský úřad možnost „sídlo trvale shodné s bydlištěm“.

Pokud máte sídlo na kontaktní adrese

Jestliže máte sídlo na jiné adrese, než je vaše trvalé bydliště, a potřebujete sídlo přesunout, bez návštěvy úřadu (případně datové schránky, pokud preferujete online komunikaci) se neobejdete. V případě OSVČ je však změna sídla relativně jednoduchý proces. Stačí vám k tomu občanský průkaz a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla.

Informaci o přestěhování sídla můžete nahlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě. Stihnout byste to měli do 15 dnů od změny sídla. Úřad změnu zapíše okamžitě. Poté je nutné o změně sídla do 15 dnů informovat také příslušný finanční úřad a do 8 dnů změnu ohlásit ČSSZ a zdravotní pojišťovně.

Co když změnu sídla neoznámím?

Při nesplnění oznamovací povinnosti vám hrozí pokuta.

Sídlo podnikání vs. provozovna. Jak se liší?

Sídlo musí mít živnostník pouze jedno, zatímco provozovnu nemusí mít žádnou, nebo jich naopak může mít hned několik.

  • Provozovna je objekt, ve které živnostník vykonává svou podnikatelskou činnost. Může se jednat například o dílnu nebo prodejnu. Obecně lze provozovnu označit jako místo, kde se živnostník stýká se zákazníky nebo kde provozuje podnikatelskou činnost. Jako provozovnu lze označit jakýkoliv prostor, třeba i mobilní. Po ohlášení dostane provozovna od živnostenského úřadu přidělené číslo, kterým musí být označena.

Časté otázky

Můžu mít sídlo podnikání v pronájmu?

Zřídit sídlo podnikání v pronajatém bytě je možné, pokud to vaše nájemní smlouva nezakazuje a majitel bytu je ochotný svůj souhlas doložit podpisem. Podnikání však nesmí porušovat §2255 nového občanského zákoníku, který říká, že podnikání lze v bytě zřídit pouze tehdy, „nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům”. Při vybírání sídla tedy berte v potaz i obor svého podnikání a ujistěte se, že podnikáním nebude narušen běžný chod domu či bytu.

Co když nemám bydliště na území České republiky?

Pokud máte trvalé bydliště mimo území ČR, vystupujete jako zahraniční osoba. Jako živnostník musíte mít na území ČR zřízeno sídlo nebo odštěpný závod. Jinými slovy: i cizinci, kteří používají české živnostenské oprávnění, musí mít v živnostenském rejstříku zapsanou adresu sídla na území České republiky.

Jak označit místo podnikání OSVČ?

Podle Lukáše Kruntoráda ze společnosti SídloFirmyPraha5 musí být místo podnikání viditelně označeno názvem, a to tím, který máte coby živnostník v živnostenském rejstříku. „Pokud podnikáte pod vlastním jménem, stačí na označení uvést jméno a příjmení. Pokud ale používáte i doplňující informace (například ‚výroba šperků‘), musíte na označení místa podnikání uvést i je.“

Obecně platí, že označení místa podnikání musí vycházet z několika zásad, a to srozumitelnost (musí být jasné, koho označuje), jednoznačnost (musí být pochopitelné, že jde o označení místa podnikání) a dobrá viditelnost (nesmí být schované).


Další články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.