Jak pozastavit, obnovit či zrušit živnost? (návod)

Potřebujete si udělat přestávku? Své podnikání na IČO můžete dočasně pozastavit. Nebo, chcete-li, rovnou definitivně ukončit. Přečtěte si, jak na to.

Obsah článku

Kdy mohu pozastavit živnost?

Svou živnost můžete pozastavit z jakéhokoliv důvodu. Jakmile svou podnikatelskou činnost pozastavíte (a dáte o tom náležitě vědět úřadům), nemusíte platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. A jakmile se v budoucnu rozhodnete v podnikání pokračovat, svou živnost můžete kdykoliv jednoduše a zdarma obnovit.

Jak pozastavit živnost?

Svou živnost můžete pozastavit pouze na konkrétní časové období, například na několik měsíců či let. Délku přestávky si určujete sami, vždy ale platí, že pozastavení živnosti na dobu neurčitou není možné. Živnost navíc není možné přerušit zpětně, vždy pouze předem.

Tip: Nevíte, kdy budete chtít živnost obnovit? Za plánované datum obnovení živnosti můžete uvést klidně datum 31. 12. 2099. Živnost poté můžete obnovit kdykoli, bez ohledu na předpokládaný termín.

Komu musím oznámit pozastavení živnosti?

Pokud se rozhodnete podnikání přerušit, musíte to oznámit:

 1. Správě sociálního zabezpečení (do 8. dne následujícího měsíce po přerušení)
 2. Vaší zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od přerušení)
 3. Finančnímu úřadu (do 15. dne následujícího měsíce po přerušení)

Tip: Místo toho, abyste všechny úřady obíhali jednotlivě, stačí zajít na živnostenský úřad. Tam vyplníte takzvaný Změnový list a živnostenský úřad pak ostatní úřady informuje za vás.

Jak přerušit živnost přes internet?

Mimochodem, oznámení o přerušení živnosti můžete úřadům poslat i elektronicky – například přes datovou schránku nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

 1. Stáhněte si z webu ministerstva průmyslu a obchodu Změnový list.
 2. Změnový list vyplňte. Žádost o přerušení živnosti najdete na řádku 07. Na řádku 16 nezapomeňte zaškrtnout také oznámení pro finanční úřad, pojišťovnu a ČSSZ.
 3. Přihlaste se do datové schránky a vyplněný Změnový list pošlete na živnostenský úřad.

Živnost mám pozastavenou. Co teď?

Nezapomínejte, že ani úspěšným přerušením živnosti pro vás typické podnikatelské povinnosti nekončí. Přestože vám odpadá povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, pořád ještě zbývají věci, které musíte dořešit.

 1. Zaplaťte poslední zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jednat by se mělo o zálohy za kalendářní měsíc, kdy jste živnost pozastavili. Mimochodem, zálohy se platí vždy za celý měsíc, nezáleží tedy na tom, zda jste přestali podnikat na začátku, v průběhu, nebo ke konci měsíce.
 2. V následujícím roce nezapomeňte podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
 3. Pokud jste byli OSVČ v paušálním režimu, povinnost zpětně podávat daňové přiznání a přehledy se vás netýká. S jednou výjimkou – vstoupíte-li v roce, kdy jste byli v paušálním režimu, do zaměstnaneckého poměru (HPP), porušíte tím podmínku pro paušální režim a ten se vám pro daný kalendářní rok zpětně zruší. V takovém případě musíte v následujícím roce daňové přiznání i přehledy podat.

Jak pozastavit živnost?

Jak obnovit živnost?

Přerušenou živnost můžete obnovit kdykoliv, a to bez ohledu na to, jaké datum jste původně v žádosti o přerušení uvedli. Opět stačí zajít na živnostenský úřad a vyplnit Změnový list. Do 30 dnů od podání žádosti vám úřad doručí oznámení o opětovném zahájení činnosti a můžete začít. Svou živnost můžete obnovit zdarma.

Pamatujte také na to, že od kalendářního měsíce, kdy jste svou živnost obnovili, byste měli znovu začít platit i zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Zálohy můžete platit v minimální výši, zbytek se po podání přehledů v následujícím roce dopočte podle vašich reálných příjmů.

Jak obnovit živnost přes datovou schránku?

Stejně jako u přerušení živnosti, ani při jejím obnovování na úřad fyzicky chodit nemusíte. Změnový list můžete živnostenskému úřadu poslat přes datovou schránku.

 1. Stáhněte si z webu ministerstva průmyslu a obchodu Změnový list.
 2. Změnový list vyplňte. Žádost o obnovení živnosti najdete na řádku 06. Na řádku 16 nezapomeňte zaškrtnout také oznámení pro další úřady.
 3. Přihlaste se do datové schránky a vyplněný Změnový list pošlete na živnostenský úřad.

Jak obnovit živnost?

Jak zrušit živnost?

Ukončení podnikání je stejně snadné jako jeho přerušení. Zvládnete to s jediným papírem – konkrétně se starým známým Změnovým listem.

Zrušit, nebo pozastavit živnost?

Než se ale vydáte na úřad (nebo do datové schránky), pečlivě si promyslete, zda chcete podnikání opravdu pověsit na hřebík. Zrušení živnostenského oprávnění je totiž definitivní. A pokud byste si to rozmysleli a v budoucnu opět chtěli začít podnikat, nevyhnete se poplatku 1000 Kč za založení nové živnosti.

Taktičtější proto může být živnost pouze pozastavit, a to na libovolně dlouhé období. Nic vám nebrání se k podnikání za několik let zase vrátit a po obnovení živnosti pokračovat v podnikání.

zrušení živnosti ale může mít oproti obyčejnému pozastavení výhody. Konkrétně jednu: zatímco čtyři roky po zrušení živnosti se přestanete veřejně zobrazovat v živnostenském rejstříku, pro pouhé pozastavení živnosti to neplatí – u pozastavené živnosti zůstáváte součástí veřejného rejstříku i nadále. Tedy dokud živnost neukončíte plus čtyři bonusové roky k tomu.

Jak zrušit živnost online?

 1. Stáhněte si z webu ministerstva průmyslu a obchodu Změnový list.
 2. Změnový list vyplňte. Kolonku ke zrušení živnosti najdete pod číslem 07, myslete i na to, že datum ukončení podnikání nesmí být v minulosti. Přímo ve Změnovém listu také požádejte živnostenský úřad, aby za vás informoval finanční úřad, ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (v odstavci 16).
 3. Přihlaste se do datové schránky a vyplněný Změnový list pošlete na živnostenský úřad.

Živnost mám zrušenou. Co teď?

 1. Vyřešte případné pohledávky a mezery v účetnictví nebo daňové evidenci, zásobách a dlouhodobém majetku.
 2. V následujícím roce včas podejte daňové přiznání a přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.
 3. Pokud jste byli OSVČ v paušálním režimu, daňové přiznání ani přehledy řešit nemusíte. S výjimkou situace, kdy jste v daném roce začali pracovat na HPP – v takovém případě se vám paušální režim zpětně zruší a v příštím roce daňové přiznání a přehledy podávat budete.
 4. Po ukončení živnosti budou informace o vašem podnikání ještě čtyři roky dostupné ve veřejném živnostenském rejstříku. Poté se přesunou do jeho neveřejné části.

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.