Založení s.r.o.

Řešíte, jestli vybrat živnost nebo s.r.o.? Společnost s ručením omezeným je vhodná pokud:

 • Nechcete ručit za závazky firmy celým svým majetkem.
 • Podnikáte se společníky.
 • Očekáváte vyšší obraty.
 • Chcete dlouhodobě budovat značku a obchodní jméno firmy.
 • Pro případný prodej firmy v budoucnu.

Kolik to bude stát

Podle složitosti vašich požadavků se mohou výkony notáře lišit a tomu bude odpovídat i cena. Řádově vyjde založení s.r.o. na jednotky až nízké desítky tisíc korun.

Řada firem nabízí prodej založené s.r.o. Dříve byl hlavní důvod ten, že to šetřilo čas, protože řádné založení trvalo i měsíce. To už dnes není problém. Navíc při koupi založené společnosti riskujete, že s ní bude něco v nepořádku. Proto se do toho pouštějte, jen pokud víte, co děláte.

Jak dlouho bude trvat založení

Záleží, jak dlouho strávíte sepisováním zakladatelské listiny. Pokud už ji budete mít, bude to trvat zhruba 7 dní.

Začínáme

Většinu náležitostí s vám vyřeší notář. Nejdůležitější je zakladatelská listina (jeden vlastník), nebo společenská smlouva (více společníků). Je to právní dokument ve formě notářského zápisu, kterým se zakládá obchodní společnost.

Notář zpravidla pomůže i s dalšími dokumenty - prohlášení správce vkladu, souhlas s umístěním sídla společnosti, čestné prohlášení jednatele a další. Notář může také podat samotný návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Zakladatelská listina

Před návštěvou notáře je nutné mít připraveno, nebo alespoň promyšleno, následující:

 • Název - obchodní jméno musí být nezaměnitelné s jinou společností, která již v rejstříku existuje. Dostupnost názvu lze předem ověřit na justice.cz, definitivně ji ale posoudí a potvrdí notář. Název nesmí být ani podobně znějící (odlišení pouze záměnou písmen s/z, c/k) a také nesmí být klamavý (není možné pojmenovat svou společnost jako “květinářství” a prodávat auta).

 • Sídlo - nemusí být shodné s trvalým bydlištěm jednatele či zakladatele. Je však zapotřebí souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

 • Předmět podnikání - dle živnostenského oprávnění.

 • Jednatel - osoba jednatele musí být mimo jiné svéprávná, starší 18 let, trestně bezúhonná (trestné činy majetkové nebo související s podnikáním) a nebýt v insolvenci. Dále také musí potvrdit, že v posledních 3 letech nepůsobila ve statutárních orgánech společností, na které byl vyhlášen konkurz. Jednatel musí dodat výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení.

 • Kapitál - zakladatelská listina definuje výši vkladu, který je minimálně 1 Kč (doporučujeme ale více, např. 1 000 Kč). S notářem také sepíšete prohlášení správce vkladu. Od 1. 1. 2019 vešla v platnost novela, která zjednodušuje vklad kapitálu do hodnoty 20 000 Kč. Nově postačí částku v hotovosti pouze předat správci vkladu, který vystaví potvrzení o zaplacení kapitálu. Toto potvrzení pak už stačí k tomu, aby byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. U částek nad 20 000 Kč je tento proces o něco náročnější, kapitál se zde vkládá na speciální typ účtu, který zřídí správce vkladu.

 • Zvláštní úpravy - využívané zejména v případě více společníků - předem definují práva a povinnosti společníků (např. převody obchodních podílů).

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…