Kdy se vyplatí být plátce DPH

Platí, že pokud se nemusíte stát plátcem DPH povinně — váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců není vyšší než 1 milion Kč — pak se typicky plátcem DPH být nechcete. Administrativa pro plátce DPH je složitější a máte řadu povinností. Je potřeba podávat daňové přiznání, kontrolní hlášení a podobně.

Ale někdy dává dobrovolné plátcovství DPH smysl, pojďme se na to podívat:

Vaši dodavatelé jsou plátci DPH

Pokud odebíráte zboží nebo služby od plátců DPH, můžete si jako plátce odečíst daň na vstupu a tím mít nižší cenu, než kdybyste nebyli plátci DPH. Plátce DPH vám totiž bude fakturovat s DPH ať už vy jste nebo nejste plátce DPH.

Příklad: Váš dodavatel je plátce DPH a vy od něj kupujete za 10 000 Kč. On k tomu musí dát DPH, typicky v sazbě 21 %. Částka na faktuře tedy je 12 100 Kč. Pokud nejste plátce DPH, jsou vaše náklady 12 100 Kč. Pokud jste plátce DPH, pak 2 100 Kč uplatníte jako tzv. daň na vstupu při přiznání k DPH a budete žádat její vrácení.

Vaši zákazníci jsou plátci DPH

Pokud by byli vaši zákazníci převážně nebyli plátci DPH, tj. typicky nepodnikající osoby, nebo malí živnostníci a firmy, pak spíš také nechcete být plátce DPH. Je to analogická situace k té výše uvedené. Jako plátce DPH musíte fakturovat s DPH všechny, nezáleží, jestli oni jsou plátci DPH, nebo ne. Pro neplátce DPH jste tedy pak typicky o 21 % dražší, než hypotetický konkurent neplátce DPH.

Příklad: Jste plátce DPH a fakturujete 10 000 Kč zákazníkovi, který není plátce DPH. Musíte k na fakturu přidat 21 % sazbu DPH a výsledná sena bude 12 100 Kč. Pokud mu stejné plnění poskytuje neplátce DPH může být vlastně dražší než vy, ale stejně bude levnější, protože u jeho faktury nebude 21% DPH.

Pokud jsou vaši zákazníci plátci DPH je jim jedno, jestli vy jste plátce DPH, nebo ne. Případnou daň si přihlásí v přiznání DPH a budou žádat její vrácení.

Pokud obchodujete hlavně s plátci DPH, nahrává to tomu, být také plátce.

Evidujete náklady, neuplatňujete paušální výdaje

Pokud si vedete daňovou evidenci, je to další známka toho, že by se vám spíš mělo vyplatit být plátcem DPH. Úvaha je zhruba taková: Dostanu na vrácené DPH za nákladové faktury více, než kolik mě bude stát dodatečná evidence spojená s DPH (můj čas, účetní atp.)?

A samozřejmě i tady je potřeba se zamyslet, jestli jsou vaši zákazníci plátci DPH, protože jinak pro ně budete o DPH dražší.

Očekáváte rozvoj podnikání

Pokud očekáváte růst firmy a překročení zákonného limitu k registraci k DPH, vyplatí se zaregistrovat se jako plátce rovnou při zakládání firmy. Daň na vstupu sice lze uplatnit i zpětně (za 12 po sobě jdoucích měsíců ode dne registrace k DPH), ušetříte si ale spoustu práce s administrativou a papírováním.

Máte obchodní partnery v zahraničí, plánujete expanzi firmy

Ze “třetích zemí”, tedy ze zemí mimo EU, nakupuje plátce DPH bez daně, resp. daň na vstupu si může odečíst. Totéž platí u nákupu od plátců DPH, kteří mají sídlo v EU. Oproti tomu identifikovaná osoba ji musí zaplatit, ale už nemá možnost ji odečíst.

Také se plátcovství vyplatí při nákupu v ČR a prodeji plátcům DPH ve třetích zemích, nebo zákazníkům (již bez ohledu na plátcovství) v EU. Při poskytování služeb či zboží do zahraničí je za daň zodpovědný příjemce služby.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…