Průběžný výpočet odvodů na socko, zdravko a daň z příjmů

Fakturoid vám ukáže, jak podle zaplacených faktur a zadaných záloh na sociální/zdravotní/daň vychází aktuální stav odvodů.

Obsah článku

Nastavení záloh

První, co uvidíte, bude něco jako tohle:

Stav bez zadaných zaplacených záloh

První čísla, která uvidíte, jsou bez jakýchkoli záloh, které jste ve skutečnosti zaplatili. Proto je potřeba, abyste klikli na odkaz "Nastavení záloh" (případně z Nastavení → Daně a účetnictví) a zadali je.

Nabídneme vám předvyplnění částkami minimálních záloh pro rok 2023, ale částky si samozřejmě můžete přepsat a předvyplnit svoje zálohy.

Nastavení záloh

Čísla, která tam dáte, bereme jako zaplacené zálohy. Samozřejmě přitom zohledňujeme, v jakém měsíci roku jsme. Plánované zálohy bereme jako zaplacené od 1. dne daného měsíce.

Příklad: Když bude 1. října, bereme jako zaplacené všechny zálohy od ledna až do října včetně, ale ne plánované zálohy za listopad a prosinec.

Vedlejší činnost

V základu počítáme s tím, že máte podnikání jako hlavní činnost. Pokud jste v některých měsících podnikali na vedlejší činnost, můžete to u záloh zapnout. Ovlivňuje to výpočet odvodů za daný měsíc.

Vysvětlení čísel

Když po zadání záloh rozkliknete Podrobnosti, může to vypadat takto:

Příklad výpočtu s nastavenými zálohami

Čísla, která vidíte jako první, jsou vlastně vypočtený Výsledek z podrobného rozpisu. Tj. rozdíl mezi sloupci "Podle příjmu"Zaplacené zálohy.

Podle příjmu jsou částky odvodů, které jsme spočítali z vašich vystavených faktur. Pokud by vycházely nižší odvody, než jsou zákonem dané minimální, použijeme zde minimální zálohy.

Zaplacené zálohy vychází z čísel, která jste si nastavili výše a předpokládáme, že jste plánované částky zaplatili. Ale zohledňujeme přitom, ve které části roku jsme (viz výše).

Kladný (zelený) Výsledek pak znamená, že máte na daném odvodu aktuálně přeplatek, záporný (červený) znamená nedoplatek.

Co počítáme a co ne

Při výpočtech používáme zadané paušální výdaje a počítáme i se zadanými slevami a odpočty.

Pokud používáte paušální daň, robot pohlídá limity pro jednotlivá pásma a na přehledu propočítá výhodnost oproti paušálním nákladům.

Chcete to celé schovat?

Pokud o zobrazování průběžných výpočtů odvodů nemáte zájem, můžete je vypnout buď na obrazovce nastavení záloh, nebo dole v Nastavení → Daně a účetnictví.

Funkce je dostupná v tarifu ZákladKomplet.

Mohlo by se vám hodit

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.