Průběžný výpočet odvodů na socko, zdravko a daň z příjmů

Fakturoid vám ukáže, jak podle zaplacených faktur a zadaných záloh na sociální/zdravotní/daň vychází aktuální stav odvodů.

Nastavení záloh

První, co uvidíte, bude něco jako tohle:

Stav bez zadaných zaplacených záloh

První čísla, která uvidíte jsou bez jakýchkoli záloh, které jste ve skutečnosti zaplatili. Proto je potřeba, abyste klikli na odkaz "Nastavení záloh" (případně z Nastavení → Daně a účetnictví) a na zadali je.

Nabídneme vám předvyplnění částkami minimálních záloh pro rok 2020, ale částky si samozřejmě můžete přepsat a předvyplnit svoje zálohy. Všimněte si, že správně počítáme s "odpuštěnými" zálohami za období březen až srpen 2020 kvůli pandemii Covid-19.

Nastavení záloh

Čísla, která tam dáte, bereme jako zaplacené zálohy. Samozřejmě přitom zohledňujeme, v jakém měsíci roku jsme. Plánované zálohy bereme jako zaplacené od 1. dne daného měsíce. Příklad: Když bude 1. října, bereme jako zaplacené všechny zálohy od ledna až do října včetně, ale ne plánované zálohy za listopad a prosinec.

Vedlejší činnost

V základu počítám s tím, že máte podnikání jako hlavní činnost. Pokud jste v některých měsících podnikali na vedlejší činnost, můžete to u záloh zapnout. Ovlivňuje to výpočet odvodů za daný měsíc.

Vysvětlení čísel

Když po zadání záloh rozkliknete Podrobnosti, může to vypadat takto:

Příklad výpočtu s nastavenými zálohami

Čísla, která vidíte jako první, jsou vlastně vypočtený Výsledek z podrobného rozpisu. Tj. rozdíl mezi sloupci "Podle příjmu" a Zaplacené zálohy.

Podle příjmu jsou částky odvodů, které jsme spočítali z vašich vystavených faktur. Pokud by vycházely nižší odvody, než jsou zákone dané minimální, použijeme zde minimální zálohy.

Zaplacené zálohy vychází z čísel, která jste si nastavili výše a předpokládáme, že jste plánované částky zaplatili. Ale zohledňujeme přitom, v které části roku jsme (viz výše).

Kladný (zelený) Výsledek pak znamená, že máte za daném odvodu aktuálně přeplatek, záporný (červený) znamená nedoplatek.

Co počítáme a co ne

Při výpočtech používáme zadané paušální výdaje a počítáme jen daňovou slevu na poplatníka. Zatím nepočítáme a neumožňujeme zadat slevu na partnera, či děti apod. I tato orientační čísla vám ale dají dobrou představu, jak na tom jste.

Chcete to celé schovat?

Pokud o zobrazování průběžných výpočtů odvodů nemáte zájem, můžete je vypnout buď na obrazovce nastavení záloh, nebo v Nastavení → Daně a účetnictví - dole.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám přes povídátko v pravém dolním rohu nebo použijte…