Paušální výdaje procentem

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou mezi živnostníky oblíbenou cestou, jak uplatňovat výdaje související s podnikáním, protože je to jednoduché a často výhodné:

 • Vyčíslíte náklady jen procentem z příjmu - nemusíte vést daňovou evidenci a prokazovat výši nákladů na základě dokladů.
 • Evidujete jen příjmy a pohledávky - pro účely případné kontroly platí povinnost archivace těchto dokladů.
 • Paušální výdaje mohou vyjít vyšší než skutečné náklady. Což je výhodné.
 • Pokud uplatníte paušální výdaje, jiné náklady už nemůžete přidat.
 • Nelze je využít pro s.r.o.

Procenta pro paušální výdaje podle činnosti

 • 80 % (max. 1 600 000 Kč ročně) pro příjmy z:
  • řemeslné živnosti
  • zemědělské výroby
  • lesního a vodního hospodářství
 • 60 % (max. 1 200 000 Kč ročně) pro příjmy z živnosti volné, vázané i koncesované
 • 40 % (max. 800 000 Kč ročně) pro příjmy ze samostatné činnosti, na kterou nemáme živnost (z podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z duševního vlastnictví, autorských práv a podobně)
 • 30 % (max. 600 000 Kč ročně) pro příjmy z:
  • pronájmu
  • nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku

Příklad pro volnou živnost: Máte příjem 500 000 Kč za rok. Paušální výdaje jsou 60 %, což je 300 000 Kč. Daňový základ by tedy byl 200 000 Kč.

Příklad limitu paušálních výdajů: Uvažujeme opět volnou živnost, ale tentokrát s příjmem 2 500 000 Kč. Výdajový paušál 60 % by tu vycházel 1 500 000 Kč, jenže limit pro tuto sazbu je 1 200 000 Kč, takže daňový základ bude 2 500 000 Kč - 1 200 000 Kč = 1 300 000 Kč.

Kdy se paušální výdaje nevyplatí

Pokud vaše reálné výdaje dostatečně převyšují ty spočtené procentem. To částečně záleží na tom, jak nákladná je jejich evidence - ať už ve vašem času, či času účetního. Ale obecně se dá říct, že to dává smysl až při rozdílu vyšších desítek tisíc korun ročně. Pak se vyplatí vést výdaje podle skutečnosti, tedy typicky daňovou evidenci. Naopak pokud jste svobodní a bezdětní může pro příjmy v rozmezí 700 000-1 000 000 Kč dávat smysl paušální daň.

Výdaje paušálem i podle skutečnosti?

Na příjmy musíte uplatnit výdaje buď paušálem, nebo podle skutečnosti - nejde je kombinovat. Uplatnění paušálních výdajů zahrnuje všechny náklady související s podnikáním. Nelze je doplňovat přidáním dalších výdajů např. s paušálem na výdaje spojené s provozem vozu apod.

Paušální výdaje u plátců DPH

Také plátci DPH mohou využít paušální výdaje pro účely stanovení daně z příjmu FO, kdy pro výpočet výdajů procentem uvažují příjmy bez DPH. Jako plátce však musíte navíc vést evidenci pro účely DPH, kde trvá povinnost daňové doklady archivovat.

Příjmy s různými paušálními výdaji

Příjmy s různými paušály vedete zvlášť, ať můžete jejich dané procento výdajů k těmto příjmům také zvlášť spočítat a rozepsat poté do tabulky v daňovém přiznání.

Kdy nelze použít výdajové paušály

 • Jste členem sdružení bez právní subjektivity s příjmy a výdaji nerozdělenými rovným dílem.
 • Jste spoluvlastníkem majetku s příjmy a výdaji nerozdělenými mezi spoluvlastníky podle podílů.

Pak je nutné uplatňovat výdaje podle skutečnosti.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…