Paušální výdaje. Vyplatí se vám a jak se uplatňují?

Obsah článku

Co jsou paušální výdaje?

Paušální výdaje jsou předem dané procento z příjmů, které mohou OSVČ (nikoliv s. r. o.) uplatnit při podávání daňového přiznání bez nutnosti doložit skutečné náklady.

Jaké mají paušální výdaje výhody?

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou mezi živnostníky oblíbenou cestou, jak uplatňovat výdaje související s podnikáním, protože je to jednoduché a často výhodné:

  • Vyčíslíte náklady jen procentem z příjmu - nemusíte vést daňovou evidenci a prokazovat výši nákladů na základě dokladů.
  • Evidujete jen příjmy a pohledávky - pro účely případné kontroly platí povinnost archivace těchto dokladů.
  • Paušální výdaje mohou vyjít vyšší než skutečné náklady. Což je výhodné.

Jak vysoké jsou paušální výdaje?

Výše paušálních nákladů se mění v závislosti na typu podnikání. V Česku mohou osoby samostatně výdělečně činné uplatnit paušální výdaje v rozmezí od 30 % do 80 % z příjmů, a to v závislosti na charakteru činnosti.

Paušál ve výši 80 % (max. 1 600 000 Kč ročně)

Paušální výdaje ve výši 80 % můžete uplatnit pro:

  • řemeslné živnosti
  • zemědělské výroby
  • lesního a vodního hospodářství

Paušál ve výši 60 % (max. 1 200 000 Kč ročně)

Paušální výdaje ve výši 60 % můžete uplatnit pro příjmy z živnosti volné, vázané i koncesované.

Paušál ve výši 40 % (max. 800 000 Kč ročně)

Paušální výdaje ve výši 40 % můžete uplatnit pro příjmy ze samostatné činnosti, na kterou nemáte živnost (z podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z duševního vlastnictví, autorských práv a podobně).

Paušál ve výši 30 % (max. 600 000 Kč ročně)

pro příjmy z: - pronájmu - nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku

Paušální výdaje v praxi (příklady)

Příklad pro volnou živnost: Máte příjem 500 000 Kč za rok. Paušální výdaje jsou 60 %, což je 300 000 Kč. Daňový základ by tedy byl 200 000 Kč.

Příklad limitu paušálních výdajů: Uvažujeme opět volnou živnost, ale tentokrát s příjmem 2 500 000 Kč. Výdajový paušál 60 % by tu vycházel 1 500 000 Kč, jenže limit pro tuto sazbu je 1 200 000 Kč, takže daňový základ bude 2 500 000 Kč - 1 200 000 Kč = 1 300 000 Kč.

Mimochodem, různé vaše příjmy mohou spadat do různých procentních kategorií. Příjmy s různými paušály v takovém případě vedete zvlášť, ať můžete jejich dané procento výdajů k těmto příjmům také zvlášť spočítat a rozepsat poté do tabulky v daňovém přiznání.

Kdy se paušální výdaje nevyplatí?

Pokud vaše reálné výdaje dostatečně převyšují ty spočtené procentem. To částečně záleží i na tom, jak nákladná je jejich evidence – ať už ve vašem času, či času účetního. Ale obecně se dá říct, že to dává smysl až při rozdílu vyšších desítek tisíc korun ročně. Pak se vyplatí vést výdaje podle skutečnosti, tedy typicky daňovou evidenci. Naopak pokud jste například svobodní a bezdětní může pro příjmy v rozmezí 700 000-1 500 000 Kč dávat smysl paušální daň.


Časté otázky

Mohu kombinovat paušální a skutečné výdaje?

Na příjmy musíte uplatnit výdaje buď paušálem, nebo podle skutečnosti - nejde je kombinovat. Uplatnění paušálních výdajů zahrnuje všechny náklady související s podnikáním. Nelze je doplňovat přidáním dalších výdajů např. s paušálem na výdaje spojené s provozem vozu apod.

Mohu uplatnit paušální výdaje, i když jsem plátce DPH?

Také plátci DPH mohou využít paušální výdaje pro účely stanovení daně z příjmu fyzických osob, kdy pro výpočet výdajů procentem uvažují příjmy bez DPH. Jako plátce však musíte navíc vést evidenci pro účely DPH, kde trvá povinnost daňové doklady archivovat.

Kdo nemůže uplatnit paušální výdaje?

Paušální výdaje nemůže uplatňovat s. r. o. Uplatnit je nemůžete ani tehdy, pokud jste členem sdružení bez právní subjektivity s příjmy a výdaji nerozdělenými rovným dílem, nebo pokud jste spoluvlastníkem majetku s příjmy a výdaji nerozdělenými mezi spoluvlastníky podle podílů. Pak je nutné uplatňovat výdaje podle skutečnosti.


Teprve s podnikáním začínáte?

Fakturoid pro vás průběžně počítá stav odvodů a v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob vám vygeneruje i podklady pro sociálnízdravotní pojištění. Hlídáme i obrat pro DPH a počítáme, jestli se vám vyplatí paušální daň.

Vyzkoušet zdarma

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.