Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Přejít na podání ČSSZ ve Fakturoidu.

Po skončení roku, kromě daňového přiznání, podáváme také přehled příjmů pro sociální a zdravotní pojištění. Dle toho je následně stanovena výše záloh na další rok. Termín podání je do konce dubna (při odkladu do konce července) a tento přehled je možné podat online.

Způsob výpočtu výše záloh

Pokud začínáte podnikat týkají se vás minimální zálohy, pokud podnikáte déle, jsou zálohy vypočítány dle přehledu za předchozí rok. Záleží také, zda je pro vás OSVČ hlavní nebo vedlejší činnost. Splatnost záloh je vždy v rozmezí od prvního do posledního dne měsíce pro jaký jsou určeny. Novou výši zálohy v roce 2020 je třeba začít platit nejpozději od měsíce, ve kterém jste podali přehled o příjmech a výdajích za rok 2019.

OSVČ jako hlavní činnost

Při hlavní činnosti jste povinni platit minimální zálohy na sociální pojištění, které  jsou 2 544 Kč pro rok 2020. V případě vyšších příjmů je vám na základě podaného přehledu za předchozí rok stanovena nová výše záloh. A je také vypočítán případný nedoplatek či přeplatek.

OSVČ jako vedlejší činnost

U vedlejší činnosti se první rok záloha neplatí vůbec. Po konci roku dochází k vyúčtování a případnému doplacení pojištění, pokud vaše vedlejší činnosti přesáhla minimální zisk za daný rok. Pro rok 2020 je to 83 603 Kč.

Pokud je tato hranice přesažena, tak od nového roku je třeba hradit zálohy na sociální pojištění, které jsou vypočítané dle předchozích příjmů a pohybují se od 1018 Kč pro rok 2020.

V případě, že byla vedlejší činnost vykonávána jen po část roku, limit pro minimální zisk se snižuje o 6 967 Kč za každý kalendářní měsíc, kdy nebyla vykonávána vedlejší činnost.

V obou případech jak hlavní, tak vedlejší činnosti si můžete nastavit zálohy na sociální pojištění vyšší, dle toho, jak uznáte za vhodné.

Kde přehled získat ve Fakturoidu

Tiskopis vyexportujete v posledním kroku exportu DPFO, a pak ho nahrajete na ePortál České správy sociálního zabezpečení.

Postup nahrání tiskopisu

Otevřete ePortál a vyberte volbu "Načíst tiskopis".

ČSSZ přehled

Vyberte soubor CSSZ_ROK.xml uložený z Fakturoidu.

ČSSZ přehled

Otevře se interaktivní formulář s načtenými údaji. Je možné, že budete vyzvání k nainstalování “Plug-inFormApps”.

Až formulář vyplníte, můžete ho podat elektronicky pomocí datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem, nebo jej vytisknout pro papírové podání.

ČSSZ přehled

Prohledat Blog a Podporu

Nenašli jste? Napište nám přes povídátko v pravém dolním rohu nebo použijte…