Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Tiskopis vyexportujete v posledním kroku exportu DPFO a pak ho nahrajete na ePortál České správy sociálního zabezpečení. Termín podání je do konce dubna.

Postup

Otevřete ePortál a vyberte volbu "Načíst tiskopis".

ČSSZ přehled

Vyberte soubor CSSZ_ROK.xml uložený z Fakturoidu.

ČSSZ přehled

Otevře se interaktivní formulář s načtenými údaji. Je možné, že budete vyzvání k nainstalování “Plug-inFormApps”.

Až formulář vyplníte, můžete ho podat elektronicky, nebo vytisknout pro papírové podání.

ČSSZ přehled

Prohledat Blog a Podporu