Elektronické podání (EPO) na daňovém portálu

Fakturoid umí vygenerovat několik typů elektronických podání:

Následující postup platí pro všechna výše uvedená elektronická podání.

1. krok

Podání si z fakturoidí sekce Exporty uložíte jako soubor na svůj počítač.

2. krok - Nahrání souboru

Otevřete si webovou stránku daňového portálu, která slouží pro nahrání souboru elektronického podání. Všechny EPO soubory se dají nahrát přes tuto jednu stránku, daňový portál pozná, o které podání se jedná.

Elektronické podná EPO

3. krok - Kontrola

Po nahrání souboru uvidíte stránku podobnou té na obrázku níže. Rozdíl bude záležet na tom, které podání jste nahráli. Nás teď zajímají tlačítka vpravo.

Elektronické podná EPO

Funkce tlačítek vpravo:

  • Odeslání písemnosti – Provede elektronické podání, doporučujeme si předtím zkontrolovat případné chyby, na které vás portál upozorní v Protokol chyb.
  • Úprava ve formuláři – Otevře formulář podání, který bude předvyplněný vašimi údaji, ale budete moci ho doplnit a upravit.
  • Úplný opis k tisku – Nabídne k uložení PDF pro tisk podání pro případ, že ho chcete uskutečnit v papírové formě. Většina podání se v dohledné době bude uskutečňovat pouze elektronicky, takže tato volba patrně zmizí.
  • Protokol chyb – Stránka se soupisem případných chyb a jejich vysvětlením.
  • Načtení souboru – Otevře znovu obrazovku pro nahrání nového souboru s podáním, či stejného souboru znovu.

4. krok - Odeslání písemnosti

Poté, co si zkontrolujete, že je podání v pořádku, klikněte na tlačítko Odeslání písemnosti.

Elektronické podná EPO

Nezapomeňte odevzdat potvrzení o elektronickém podání

Kliknutím na Podat vpravo nahoře uskutečníte elektronické podání. Otevře se vám stránka, která vám nabídne uložit si různé soubory. Typicky to bude PDF verze podání a PDF potvrzení, že jste dokument elektronicky podali. Toto potvrzení je u některých přiznání potřeba vytisknout a podepsané do 5 dnů odevzdat na vašem příslušném finančním úřadě.

Gratulujeme, zvládli jste to! :-)

Prohledat Blog a Podporu