Faktury do zahraničí – náležitosti, zvyklosti a doporučení

Vystavovat fakturu do zahraničí je někdy celkem oříšek, zvlášť pokud jako plátce DPH fakturujete do EU. V tomto článku popíšeme vše od základních náležitostí až po složitosti kolem DPH.

Nutné náležitosti

Faktura do zahraničí má kromě obvyklých náležitostí i svá specifika.

IBAN a SWIFT

Předně musíte na faktuře kromě čísla bankovního účtu uvést IBAN a SWIFT, které slouží pro identifikaci vašeho účtu. Pokud si vyplníte IBAN a SWIFT ve Fakturoidu (Nastavení > Banka a párování plateb), zobrazí se automaticky jen tehdy, pokud jsou potřeba. Kromě faktury do zahraničí je to i případ, kdy je faktura v cizí měně.

Kurz

Pak nejspíš budete řešit kurz, v jakém přepočítáte částky na faktuře. Nejčastěji se používá devizový kurz ČNB ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud jste plátci DPH a ke dni vystavení, pokud nejste. Náš robot vám tento kurz doplní automaticky.

DPH se budeme zabývat níže, tady jen uveďme, že částku DPH musíte na faktuře vyčíslit i v , nejen v cizí měně. Fakturoid to samozřejmě dělá za vás.

(Pro zajímavost: ČNB vypisuje kurz pro daný den až kolem 14:30, do té doby platí pro daný den předchozí kurz. Je tedy možné, že faktury vystavené v jeden den budou mít dva různé kurzy.)

DPH a faktury do zahraničí

Tohle je dost komplikovaná oblast, základní přehled dává tato tabulka:

Dodavatel Odběratel
EU podnikající osoba EU nepodnikající osoba Mimo EU podnikající osoba Mimo EU nepodnikající osoba
Plátce DPH Viz tabulka níže. Pokud tam není váš druh plnění a místo plnění je v EU, pak přenesená DPH. Osvobozená plnění bez DPH. Česká DPH.

Služby telekomunikační, elektronicky poskytované atd. – OSS

Osvobozená plnění bez DPH.

Dodání nového dopravního prostředku do EU (registrace v EU ne v ČR) osvobozeno + přenesená DPH.
Osvobození od DPH u služeb i zboží (u zboží nutno doložit daňovým dokladem – rozhodnutí celního úřadu o vývozu). Spotřeba na území ČR – osvobození nebo česká DPH – vratka DPH při předložení žádosti. Osvobozená plnění bez DPH, jinak česká DPH (vrácení DPH při předložení dokladu u vyvezení zboží do třetí země – cena zboží vyšší než 2 000 Kč)
Identifikovaná osoba Neplátce, který poskytl službu do EU podnikající osobě, s místem plnění v EU - přenesená daňová povinnost. Jinak bez DPH. Služby telekomunikační, elektronicky poskytované atd. – OSS Bez DPH Bez DPH
Neplátce DPH V případě poskytnutí služby se stáváte identifikovanou osobou. Jinak bez DPH. Služby telekomunikační, elektronicky poskytované, eshopy atd. – OSS Bez DPH Bez DPH

Určení režimu u fakturace plátcem DPH jinému plátci DPH v EU

Předmět plnění Specifikace Místo plnění DPH
Zboží Zboží v dopravním prostředku
Loď, letadlo, vlak - území EU
Místo zahájení přepravy v ČR (zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu) Česká DPH
Zboží v dopravním prostředku
Loď, letadlo, vlak - území EU
Místo zahájení přepravy v EU (zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu) Osvobozeno + přenesená DPH
S odesláním nebo přepravou
Přepravu do EU zajistí buď dodavatel, sám odběratel nebo zmocněná třetí osoba
Tam kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy Osvobozeno + přenesená DPH
S instalací a montáží Tam kde dochází k instalaci nebo montáži – místo a instalace v ČR Česká DPH
S instalací a montáží Tam kde dochází k instalaci nebo montáži – místo a instalace v EU Osvobozeno + přenesená DPH
Podléhajícího spotřební dani, dodání do EU Tam kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, mimo ČR Osvobozeno + přenesená DPH
Dodané soustavami – plyn, elektřina, teplo, chlad. Pro obchodníky s těmito komoditami. Kam je zboží dodáno (sídlo obchodníka)
– pokud ČR
Česká DPH
Dodané soustavami – plyn, elektřina, teplo, chlad. Pro obchodníky s těmito komoditami. Kam je zboží dodáno (sídlo obchodníka)
– pokud EU
Osvobozeno + přenesená DPH
Dodané soustavami – plyn, elektřina, teplo, chlad. Pro obchodníky spotřebitele. Kde se zboží spotřebovává
– pokud ČR
Česká DPH
Dodané soustavami – plyn, elektřina, teplo, chlad. Pro obchodníky spotřebitele. Kde se zboží spotřebovává
– pokud EU
Osvobozeno + přenesená DPH
Dodání nového dopravního prostředku do EU (na faktuře musí být věta "Jedná se o nový dopravní prostředek") Vozidlo registrováno v EU, ne v ČR Osvobozeno + přenesená DPH
Bez odeslání nebo přepravy Nákup v prodejně na území ČR Česká DPH
Služby Ve vztahu k nemovitosti – stavební práce, ubytovací a restaurační služby, služby znalce, odhadce, realitní kanceláře Tam kde se nemovitost nachází
– pokud ČR
Česká DPH
Ve vztahu k nemovitosti – stavební práce, ubytovací a restaurační služby, služby znalce, odhadce, realitní kanceláře Tam kde se nemovitost nachází
– pokud EU
Přenesená DPH
V oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání Místo konání akce
– pokud ČR
Česká DPH
V oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání Místo konání akce
– pokud EU
Přenesená DPH
Stravovací Místo kde jsou poskytovány
– pokud ČR
Česká DPH
Stravovací Místo kde jsou poskytovány
– pokud EU
Přenesená DPH
Stravovací – loď, letadlo, vlak na území EU - přeprava zpět se považuje za samostatnou přepravu Místo zahájení přepravy
– pokud ČR
Česká DPH
Stravovací – loď, letadlo, vlak na území EU - přeprava zpět se považuje za samostatnou přepravu Místo zahájení přepravy
– pokud EU
Přenesená DPH
Přeprava osob, včetně souvisejících služeb Tam kde se přeprava uskutečňuje
– pokud ČR
Česká DPH
Přeprava osob, včetně souvisejících služeb Tam kde se přeprava uskutečňuje
– pokud EU
Přenesená DPH
Mimo služby osvobozené V sídle nebo v místě provozovny příjemce v EU Přenesená DPH
Pronájem Dopravního prostředku – krátkodobý (dopravní prostředek 30 dní, loď 90 dní max.) Místo předání dopr. prostředku
– pokud ČR
Česká DPH
Dopravního prostředku – krátkodobý (dopravní prostředek 30 dní, loď 90 dní max.) Místo předání dopr. prostředku
– pokud EU
Přenesená DPH
Dopravního prostředku – dlouhodobý Sídlo nebo místo pobytu nájemce v ČR Česká DPH
Dopravního prostředku – dlouhodobý Sídlo nebo místo pobytu nájemce v EU Přenesená DPH
Loď – dlouhodobý Předání v ČR Česká DPH
Loď – dlouhodobý Předání v EU Přenesená DPH
Nemovitost Převod Kde se nemovitost nachází
– pokud ČR
Česká DPH
Převod Kde se nemovitost nachází
– pokud EU
Přenesená DPH
Dodání obchodního majetku do EU Pro plátce Osvobozeno + přenesená DPH

Vysvětlivky k pojmům v tabulkách

Identifikovaná osoba

Vznikla od 1. 1. 2013 a stát se tu snažil napravit nepříjemnou situaci, kdy jste se podle zákona jako tuzemský dodavatel, který poskytl službu odběrateli v jiném členském státě EU automaticky museli stát plátcem DPH a to dnem poskytnutí takové služby.

Nově se v takovém případě stáváte identifikovanou osobou. Zjednodušeně řečeno, pro tuzemsko jste nadále neplátce DPH, ale pro EU zahraničí jste plátce DPH.

Přechod na identifikovanou osobu ve Fakturoidu je jednoduchý, stačí jedno kliknutí v Nastavení > Fakturační údaje.

Přenesená daňová povinnost do zahraničí (Reverse charge)

Stručně: Fakturováno se sazbou 0 % DPH + dovětek "Daň odvede zákazník" na faktuře.

Přenesení daňové povinnosti (někdy také "přenesení DPH") je režim, kdy vyměření a odvedení DPH je povinností odběratele. Uplatní se ve většině případů, kdy dochází k přeshraničnímu plnění mezi dvěma plátci DPH, nebo i mezi dvěma podnikateli.

Ve Fakturoidu aktivujete režim přenesené daňové povinnosti ve formuláři faktury, když kliknete na "Další možnosti ↓" a tam přepnete šoupátko "Přenesená DPH?" do pozice "Ano". V tomto režimu musí být na faktuře uvedena věta "Daň odvede zákazník.", kterou za vás vloží robot sám.

Příklad povinné věty v různých jazycích:

  • CZ "Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník."
  • EN "Invoice in Reverse charge mode. The buyer is obligated to fill in the VAT amounts and pay the tax."
  • DE "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers."
  • SK "Faktúra je v režime prenesenej daňovej povinnosti. Daň odvedie zákazník."
  • FR "La facture sous le régime ou l’entrepot fiscal suspensif. Taxe payée par l’acheteur."

Více o reverse charge

Nové vzhledy

Ušetřete čas a mějte přehled o svém podnikání

Fakturační program s nápovědou nejen k fakturám do zahraničí zabudovanou v sobě. To je náš online fakturační nástroj Fakturoid.

Osvobození od DPH

Podrobně ho řešíme v tomto článku, zde nám stačí uvést, že u plnění osvobozených od DPH (viz tabulka výše) se na faktuře DPH vůbec neuvádí, naopak se tam musí uvést věta v příslušném jazyce faktury:

  • CZ "Osvobozeno od daně podle zákona o DPH č. 235/2004"
  • EN "Tax exemption according to VAT Law no. 235/2004"
  • DE "Steuerbefreiung laut Umsatzsteuergesetz Nr. 235/2004"
  • SK "Oslobodenie od dane podľa zákona o DPH č. 235/2004"

Zvyklosti

Jedna věc, kterou zákon nespecifikuje, ale bývá obvykle součástí faktury do zahraničí je uvádět název banky dodavatele. Někdy je to totiž potřeba k provedení platby, takže tím odběrateli usnadňujete placení. Náš robot automaticky zobrazí název banky na faktuře ve stejných případech kdy se ní ukazuje IBAN/SWIFT.

Dobrovolné

Faktura nemusí ale může obsahovat sazbu daně 0 % a výši daně (0 Kč), pokud jde o plnění osvobozené od daně, nebo přenesenou daňovou povinnost.

Další zdroje


Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…