Přenesená daňová povinnost (DPH)

Co je to přenesená daňová povinnost a jak ji používat? Kde ji najít ve Fakturoidu? Přečtěte si o přenesené DPH v EU, ve třetích zemích nebo v ČR.

Obsah článku

Jak vystavit fakturu v přenesené daňové povinnosti?

Přenesenou DPH zapnete ve formuláři faktury přes "Další možnosti ↑".

Aktivování přenesené DPH

Přenesená DPH do EU

Přenesená daňová povinnost (přenesená DPH) se uplatňuje především při fakturování podnikajících osob v EU.

Na faktuře musí být uvedena věta, že faktura je vystavována v režimu přenesené daňové povinnosti a DPH je povinen dopočítat a odvést odběratel. Tuto větu vám předvyplníme v jazyce faktury do políčka "Věta před položkami faktury".

Sazbu DPH buď neuvádíte, nebo ji nastavíte na 0 % – ve Fakturoidu platí ta druhá možnost.

Současně je třeba vybrat jeden z kódů plnění:

 • kód 0 – dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
 • kód 1 – přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu,
 • kód 2 – dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba,
 • kód 3 – poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Přenesená DPH do třetí země (zahraničí mimo EU)

Sazbu DPH nastavte na 0 a nevybírejte kód souhrnného hlášení (nechte ho nezadaný). Zkontrolujte správné zadání země kontaktu (ze státu mimo EU). Větu o fakturaci do zahraničí vám předvyplníme v jazyce faktury do políčka "Věta před položkami faktury" a můžete ji případně upravit podle fakturovaného případu.

Přenesená DPH v ČR

Při fakturování v ČR se tento režim projeví tím, že na faktuře jsou částky za služby včetně jejich sazeb DPH, ale samotné částky DPH se tam objevit nesmí.

Přehled kódů plnění:

 • kód 1 – zlato,
 • kód 1a – zlato – zprostředkování dodání investičního zlata,
 • kód 3 - dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d),
 • kód 3a – dodání nemovité věci v nuceném prodeji,
 • kód 4 – stavební a montážní práce,
 • kód 4a – stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků,
 • kód 5 – zboží uvedené v příloze č. 5 o DPH,
 • kód 6 – dodání zboží poskytnutého původně jako záruka,
 • kód 7 – dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví,
 • kód 11 – převod povolenek na emise skleníkových plynů,
 • kód 12 – obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen a cukrová řepa,
 • kód 13 – některé kovy včetně drahých kovů,
 • kód 14 – mobilní telefony,
 • kód 15 – integrované obvody,
 • kód 16 – notebooky, tablety apod.,
 • kód 17 – herní konzole,
 • kód 18 – dodání certifikátů elektřiny,
 • kód 19 – dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi,
 • kód 20 – dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi,
 • kód 21 – poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.
Nové vzhledy

Fakturujte online

Prezentujte se klientům skvělou fakturou. Vyberte si z pěti vzhledů, které si můžete barevně přizpůsobit a přidat vlastní logo nebo podpis.

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.