Změny v aplikaci

Fakturoid je robot, který nemá verze. Jen jedinou. Aktuální.

 1. 2019
 2. 2018
 3. 2017
 4. 2016
 5. 2015
 6. 2014
 7. 2013
 8. 2012
 9. 2011
 10. 2010
 11. 2009

2019

6. listopad
 • Přidána podpora nového výpočtu DPH shora do exportu pro Pohodu.
5. listopad
 • Opraveno tlačítko "Zaplacena v den splatnosti" při placení faktury/nákladu na mobilu.
4. listopad
 • Přidáno lepší rozpoznání členění DPH v exportu do Pohody.
 • Opraveny validační chyby pro špatně zadanou splatnost faktury.
1. listopad
 • Vylepšena přístupnost stránkování.
 • Vylepšena práce s cizími měnami.
30. říjen
 • Přidáno automatické ořezávání mezer z názvů štítků.
26. říjen
 • Opraveno nahrávání loga a podpisu v úvodním nastavení účtu.
25. říjen
 • Přidána platební metoda do exportu pro Money S3.
 • Přidán bankovní účet do úvodního nastavení účtu.
24. říjen
 • Opraveno doplňování položek z ceníku u neplátců DPH.
23. říjen
 • Vylepšena přístupnost výdajového dokladu v nákladech.
 • Schovány filtry v žebříčcích, když nejsou žádná data k zobrazení.
17. říjen
 • Vylepšena přístupnost tiskových výstupů faktury.
 • EET přesunuto do tarifu Sólo.
 • Přidána podpora párování SEPA plateb pro Airbank.
15. říjen
 • Do XLSX exportu přidáno původní číslo nákladu.
 • Opraveno zobrazení informace o příloze v události o odeslání faktury.
10. říjen
 • Poznámka před položkami faktury nově může mít až 2000 znaků.
8. říjen
 • Opraveno chování VS při duplikaci faktury a zobrazení formuláře nové faktury s nevalidními daty.
 • Přidána možnost zobrazit IBAN i na fakturách do ČR v CZK.
30. září
 • Přidáno vynucování nového výpočtu DPH podle novely zákona o DPH z 1. 4. 2019.
25. září
 • Přidána možnost schování bankovního účtu na faktuře.
 • Vylepšeno zobrazení celkových částek dokladů na detailu kontaktu.
 • Výběr měny faktury a nákladu přeložen do angličtiny v anglickém UI.
 • Opraveno zobrazení přepínátka pro režim MOSS při editaci faktury.
19. září
 • Vylepšeno zpracování proměnných v řádcích šablon a pravidelných faktur.
17. září
 • Vylepšen maďarský překlad faktury.
 • Vylepšena událost o nespárované odchozí platbě.
16. září
 • Opraveno zobrazení odkazu pro přidání nové pravidelné faktury v tarifu Firma.
 • U zaplacených faktur se zobrazí i nulová zaplacená částka.
 • Přidán návod pro nastavení párování plateb v ČSOB CEB.
10. září
 • Přidána podpora pro měny bez načtení kurzu ČNB.
 • Opraveno zobrazování plateb pro faktury a náklady v koši.
 • Vylepšeny anglické překlady aplikace.
6. září
 • Opraveny odkazy na Fakturoidí API dokumentaci.
 • Vylepšena nápověda k překročení limitu pro registraci k DPH.
 • Opraveno stránkování ve vyhledávání faktur a nákladů pokud výsledky obsahují víc než 10 000 záznamů.
30. srpen
 • Spolehlivější import kontaktů z ARESu.
29. srpen
 • Spolehlivější generování PDF faktur.
28. srpen
 • Na přehledu pravidelných faktur zobrazen počet aktivních pravidelných faktur.
 • Přidán export pravidelných faktur do XLSX.
23. srpen
 • Faktuře z částečné zálohovky se vygeneruje vlastní VS, nepřebere se ze zálohovky.
20. srpen
 • Oprava exportu kontrolního hlášení v anglickém UI.
15. srpen
 • Opraveno zobrazení MOSS na detailu faktur.
 • V jednoduchém řádku faktury (nákladu) v seznamu dokladů se zobrazí až 4 štítky.
 • Opraven problém s exportem přiznání k DPH.
13. srpen
 • Do nákladů přidán výpočet DPH shora podle novely zákona o DPH.
 • Přidán maďarský překlad faktur.
7. srpen
 • Přidána možnost přeposílání bankovních emailů pro párování.
6. srpen
 • Opraven problém s datepickerem, kdy ve formulářích nefungoval po změně jazyka rozhraní.
2. srpen
 • Při duplikaci nákladu se po změně kontaktu automaticky smaže bankovní účet.
 • Přidán rozšířený řádek nákladu.
 • V rozšířeném řádku faktury v seznamu faktur se zobrazí až 6 štítků.
26. červenec
 • Přidána ČNB do seznamu bank.
24. červenec
 • Na stránce přihlášení přidáno pro přihlášené uživatele tlačítko pro přechod do aplikace.
22. červenec
 • Oprava přesměrování na výchozí účet.
16. červenec
 • Do vzhledu faktury Fénix a Vega přidáno přepínání poděkování.
9. červenec
 • Doplněna splatnost, měna a jazyk faktury do CSV exportu kontaktů.
 • Přidána cena s DPH do stránky, kterou se odesílá faktura.
8. červenec
 • Oprava data splatnosti ve formuláři nákladu na tabletu.
3. červenec
 • Vrácen chat do aplikace.
2. červenec
 • Spuštěno anglické rozhraní aplikace.
 • Do textů emailů přidána proměnná pro číslo bankovního účtu.
1. červenec
 • Spuštěn krokový onboarding pro nové uživatele.
27. červen
 • Přidán XML export do nákladů.
26. červen
 • Opraveno zobrazování čísla nevyřešených událostí v hlavním menu.
25. červen
 • Přidána podpora pro slovenské sazby DPH v exportu do Pohody.
 • Opraveno načítání čísla faktury při změně data vystavení.
20. červen
 • Na detailu faktur a nákladů se zobrazuje informace o zařazení do exportů k DPH.
 • Export podkladů pro sestavení přiznání k DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení.
 • Zrušena větička o orientačním výpočtu DPH na šablonách a pravidelných fakturách.
 • Přidáno párování nákladů v cizích měnách.
17. červen
 • Opraveno zobrazení pokladního dokladu na tabletu.
11. červen
 • Vylepšeno generování exportů k DPH.
 • Přidáno upozornění o chybějícím odkazu na fakturu při odesílání emailu.
7. červen
 • Opravena duplikace částečné zálohové faktury.
31. květen
 • Opraveno zobrazování hromadných akcí.
 • Vylepšeno zobrazení kalendáře ve formulářích.
23. květen
 • Spolehlivější generování kontrolního hlášení.
 • Spolehlivější párování plateb.
20. květen
 • Rozšíření žebříčků.
 • Spolehlivější přidání faktury do nákladů z webfaktury.
17. květen
 • Přidáno custom_id na obrazovku kontaktu.
 • Přístupnější validační chyby při posílání emailů.
16. květen
 • CSV může být použito jako příloha k faktuře.
15. květen
 • Vylepšen tip pro vystavení první faktury.
14. květen
 • Vylepšen email při registraci z mobilní aplikace.
7. květen
 • Opraven přístup k fakturám za robota v zablokovaném účtu.
 • Přidána Oberbank do seznamu bank.
3. květen
 • Webhooky: Přidáno custom_id.
 • Přidána Hello bank do seznamu bank.
29. duben
 • Zvýraznění poznámky při vystavování ODD.
 • Vylepšeno zobrazení cen s DPH v přepínači tarifů.
24. duben
 • Vizuální vylepšení hromadných akcí.
 • Přidána měna ZAR.
 • Lepší 404 pro webfakturu.
23. duben
 • Vylepšení subnavigací na tabletovém breakpointu.
 • Přidán Jihokorejský won.
18. duben
 • Jméno přílohy faktury se řídí stejnými pravidly jako PDF faktury.
17. duben
 • Při nahrávání souborů lze znovu použít drag'n'drop.
16. duben
 • Drobná vizuální vylepšení na obrazovce Koše.
12. duben
 • Všechny řádkové výpisy faktur a nákladů na dotykových zařízeních reagují na přetažení.
 • Vylepšen text emailu při nepoužívání účtu.
11. duben
 • Další možnosti řazení výpisu faktur.
8. duben
 • Vylepšena validace IBANu.
4. duben
 • API: Řazení šablon je podle ID.
3. duben
 • Vylepšeno zalamování dlouhých odkazů v patičkách faktur.
31. březen
 • Režim pro numerické počítání ceny včetně DPH (bez koeficientu).
26. březen
 • Přidán detailní rozpis obratu pro stání se plátcem DPH.
 • Vylepšen slovenský překlad faktury.
25. březen
 • Přidáno párování odchozích plateb pro Equa bank.
22. březen
 • Přidáno zamykání dokladů při exportu.
 • Přidán přenos oprávnění majitele účtu.
 • Přidány validace zajraničních DIČ pro BR a TR.
20. březen
 • Webfaktura nově pro stornované faktury nenabízí platební metody.
18. březen
 • Přidání pravidelných faktur do mobilní responzivní verze aplikace.
 • Opraveno zobrazení události o změně BIC/SWIFT.
 • Spolehlivější GoPay integrace (nenastavení vat_rate v některých případech).
 • Přidání částek s DPH do výsledků vyhledávání.
13. březen
 • Přidána nabídka kreditu na Sklik.
12. březen
 • Nastavení bankovních účtů, GoPay a PayPalu může editovat jen majitel účtu.
 • Podpora pro položky faktury pro GoPay platby.
 • Vylepšena validace formátu DIČ pro země mimo EU.
11. březen
 • Jemnější oprávnění uživatelů.
 • Spolehlivější párování.
7. březen
 • Možnost vyjmout kontakt z automatické aktualizace z ARESu.
 • Doplněny přímé odkazy do Nastavení.
 • Oprava zachování prázdného čísla účtu při zadání IBANu bez národního čísla účtu.
6. březen
 • Upozornění na kód souhrnného hlášení při zapnutí přenesené DPH.
26. únor
 • Přidání tokenu faktury do přesměrování po zaplacení.
 • V platebním dialogu na webfaktuře se automaticky nedoplní IBAN, pokud pro účet není nastaven.
 • Oprava nápovědy pro přenesenou DPH v pravidelných šablonách.
25. únor
 • Přidána možnost snadno smazat přílohu nákladu.
 • Popisnější nastavení platební brány GoPay.
11. únor
 • Přidání nabídky účetní kanceláře Bookeepio.
8. únor
 • Opraveno pořadí posledních faktur na webfaktuře.
7. únor
 • Jednodušší možnost zadání zahraničního bankovního účtu.
1. únor
 • Výraznější upozornění na editaci odeslané faktury.
28. leden
 • Vylepšeno řazení pravidelných šablon.
24. leden
 • Vylepšen email před automatickým smazáním účtu.
22. leden
 • Robustnější nápověda příštího čísla faktury.
18. leden
 • Vylepšeno automatické přiřazení bankovního účtu k platbě.
16. leden
 • Opraveno vytváření duplicitních důležitých údálostí k nespárovaným platbám.
15. leden
 • Abecední řazení účtů na stránce uživatele.
 • Aktualizace screenshotů pro párování s Citfin.
14. leden
 • Možnost zadat stejné číslo banovního účtu vícekrát s jinou měnou.
12. leden
 • Možnost vybrat bankovní účet k platbě.
7. leden
 • Nástroj pro DPFO aktualizován pro 2018.
 • Aktualizace screenshotů pro párování s RB.
3. leden
 • Opraveno uložení barvy vzhledu.