Změny v aplikaci

Fakturoid je robot, který nemá verze. Jen jedinou. Aktuální.

 1. 2018
 2. 2017
 3. 2016
 4. 2015
 5. 2014
 6. 2013
 7. 2012
 8. 2011
 9. 2010
 10. 2009

2018

3. prosinec
 • Prodloužení zapamatování přihlášení na 31 dnů.
 • Spolehlivější nahrání ceníku.
29. listopad
 • Vylepšení návodu pro aktualizaci zůstatku u KB.
 • Opravy textů pro čtečky obrazovky.
27. listopad
 • Ošetření neplatné sazby DPH.
 • Více informací v pozvánce účetního jako dalšího uživatele.
22. listopad
 • Oprava sumáře pro IE11.
16. listopad
 • Přidány zůstatky na bankovních účtech.
 • Vylepšena chybová stránka.
13. listopad
 • Zrychlení párování v některých případech.
9. listopad
 • API: Možnost zapnout QR platbu pro jednotlivé faktury.
7. listopad
 • Opraveny popisky pro předchozí/následující při řazení.
6. listopad
 • Prodlouženo pole pro poznámku před položkami faktury.
2. listopad
 • Přidána možnost v individuálním nastavení kontaktu vybrat jazyk faktury.
 • Slučování kontaktů i na tarifu Zdarma.
23. říjen
 • Opraveny překlady tlačítek pro kopírování bankovních informací na webfaktuře.
18. říjen
 • Přidána splatnost do exportu do Excelu.
15. říjen
 • Opraveno nastavení VS při duplikaci faktury.
 • Opraven odkaz Zpět na detailu měsíce/čtvrtletí roku.
12. říjen
 • Přidána možnost změny VS při vystavení nové faktury.
11. říjen
 • Zobrazení jména klienta a částky na stránce pro odeslání faktury.
 • Přidáno automatické ořezávání vodících nul u VS nákladu.
8. říjen
 • Přidán detail základních statistik pro čtvrtletí a rok.
 • Opraveno zobrazování tooltipu ve formulářích šablon, pravidelných faktur a nákladů.
5. říjen
 • Zrychleno načítání stránky detailu měsíce.
 • Opravena výchozí sazba DPH v nákladech pro SK účty.
4. říjen
 • Schování sloupečku "Cena s DPH" v řádcích v PDF faktury u částečných zálohových faktur.
 • Zrušení odesílání upomínek pro ODD.
 • Vylepšen email faktury. Použije se zbývající částka k zaplacení namísto celkové částky.
2. říjen
 • Vylepšeno párování s Equa bank.
 • API: Přidáno nahrávání přílohy k faktuře.
25. září
 • Přidáno hledání nákladů podle data přijetí.
13. září
 • Vylepšeny statistiky podle štítku.
 • Opraveno zobrazení měny v rozšířeném výpisu DPH na fakturách v cizích měnách.
11. září
 • Vylepšeny notifikace pokud se nepodaří odeslat email s fakturou.
6. září
 • Přidáno datum příštího vystavení faktury za Fakturoid.
 • Přidáno párování plateb pro náklady.
 • Přidáno upozornění při odchodu z rozpracovaného formuláře faktury, šablony a nákladu.
4. září
 • Přidán detailní rozpis DPH a základů do faktur.
28. srpen
 • Zlepšena přístupnost tlačítek pro zapínání rozšířeného řádku faktury ve výpisech.
 • Vylepšena pozice QR platby při placení nákladu.
24. srpen
 • Spuštěna nová verze příjmového a výdajového pokladního dokladu.
 • Spuštěna nová verze dodacího listu.
22. srpen
 • Přidáno vytvoření šablony (i pravidelné) z faktury.
 • ABO export nákladů.
20. srpen
 • Přidáno párování s Equa bank.
10. srpen
 • Vylepšen popisek pro datum zaplacení ve formuláři faktury a nákladu.
 • Podpora nového formátu emailu pro párování s Fio.
7. srpen
 • Vylepšena detekce právní formy pro exporty k DPH.
6. srpen
 • Opraveno vystavení ODD neplátcem DPH pro fakturu, kterou vystavil jako plátce DPH.
2. srpen
 • Opraveno zobrazování chybových zpráv platební brány GoPay na webfaktuře.
1. srpen
 • Opraveny odkazy na pravidelné faktury v událostech.
31. červenec
 • Vylepšení ročního přehledu.
 • Vylepšena detekce právní formy v exportech pro DPH, KH, SH a MOSS.
28. červenec
 • Opraveno párování s ČSOB CEB.
 • Nasazena nová verze webfaktury.
 • Opraveno překrývání v červeném a zeleném vzhledu faktury.
25. červenec
 • Vylepšení kvartálního přehledu.
 • Spolehlivější párování při duplicitních VS.
19. červenec
 • Vylepšena notifikace, pokud se nepodařilo doručit email s fakturou.
12. červenec
 • Přidán rozšířený výpis faktur.
11. červenec
 • Opraven kód státu pro Řecko v MOSS exportu.
 • Přidáno automatické mazání mezer z VS v nákladech.
 • Opraveno počítání celkové částky faktury při režimu výpočtu DPH "Z koncové částky (numericky)"
9. červenec
 • Přidána párování s Poštovní Spořitelnou.
4. červenec
 • Přidána podpora pro norské DIČ.
 • Vylepšen přehled podle štítků.
3. červenec
 • Přidáno řazení faktur a nákladů.
29. červen
 • Opraven graf ve statistikách při zobrazení částek včetně DPH a pouze DPH.
25. červen
 • Vylepšeno párování plateb s KB.
 • Přidán přístup na starší faktury za Fakturoid archivovaným a blokovaným účtům
19. červen
 • Přidána podpora pro australské TFN.
 • Přidán přístup na starší faktury archivovaným a blokovaným účtům
18. červen
 • Přidáno automatické otevření dalších možností u kontaktu pokud se v nich vyskytla validační chyba.
7. červen
 • Přidáno párování plateb s ČSOB CEB.
5. červen
 • Opraveno zobrazení data zdanitelného plnění u identifikovaných osob.
 • Přidána možnost zrušit vybraný kontakt v šablonách a exportech.
30. květen
 • Přidáno trvalé přihlášení.
25. květen
 • Přidáno stránkování pro zaplacené částečné zálohovky.
 • Přidáno zvýraznění změn v adrese kontaktu ve změnových událostech.
23. květen
 • Vylepšena odpověď při zadání nevalidní částky při placení faktur a nákladů.
 • Vylepšeno párování s RB pro zahraniční platby.
21. květen
 • Opraven XLSX export pro doklady bez zadaného DUZP.
15. květen
 • Vylepšeno párování s RB.
14. květen
 • Přidány explicitní souhlasy s obchodními podmínkami, ochranou osobních údajů a zpracovatelskou smlouvou.
10. květen
 • Zobrazeno automatického odesílání u pravidelných faktur.
 • Lepší upozornění při ukládání duplicitního kontaktu.
3. květen
 • Přidáno automatické předvyplnění DPH u faktur z částečných zálohovek.
 • Aktualizovány instrukce pro nastavení párování v KB.
 • Opraveno DUZP v exportu do Excelu.
30. duben
 • Přidán citát J. K. Rowlingové.
 • Aktualizovány instrukce pro nastavení párování v ČSOB.
25. duben
 • Zrychleno načítání DPH exportů.
 • Aktualizovány instrukce pro nastavení párování v RB.
 • Zobrazení všech možností exportů do účetních programů i pro tarif Zdarma.
18. duben
 • Přidáno průběžné plnění plánů.
17. duben
 • Nastaveno datum účetního případu při exportu do Pohody.
 • API: Opravno nastavení defaultních hodnot pro šablony.
 • API: Opravena chyba při posílání emailů.
13. duben
 • Opravno automatické nastavení dnů splatnosti faktury podle kontaktu.
 • Opraveno počítání statistik podle zaplacení pro náklady v přenesené daňové povinnosti.
10. duben
 • Přidáno plánování příjmů a výdajů.
 • Opraveno přepisování ručně zadaného čísla nákladu.
28. březen
 • Lepší zobrazení informace o zablokovaném a archivovaném účtu.
 • Přidánky stránky "Další důležité události" a "Další události" do nákladu.
27. březen
 • Přidáno varování na Přehled, pokud je faktura za Fakturoid po splatnosti.
26. březen
 • Oprava stránek "Další důležité události" a "Další události" u faktury.
 • Doplnit základní info na stránku placení faktury/nákladu.
23. březen
 • Oprava načtení štítků při hromadné úpravě.
22. březen
 • Zobrazit přepínač typu zálohovky při duplikaci zaplacené zálohovky.
21. březen
 • Oprava chyb při pokusu o obnovení faktury z proformy/zálohovky.
 • Oprava bezpečnostní chyby ve formuláři, kde šlo zadat ID kontaktu z jiného účtu.
16. březen
 • Přidáno custom_id pro náklady a šablony (včetně exportů).
14. březen
 • Hromadné akce nad doklady.
13. březen
 • Spolehlivější export do Pohody.
 • Spolehlivější posílání příloh u faktur z proforem.
 • Přednastavení DPH při duplikaci faktury, která byla vystavena ještě od neplátce.
9. březen
 • Nápověda emailu pro více poskytovatelů.
8. březen
 • Oprava favicon v některých prohlížečích.
 • Více podporovaných typů příloh faktur.
7. březen
 • Žebříčky.
 • API: Přidání webinvoice_seen_at na invoices.
6. březen
 • Přidání měny ILS.
28. únor
 • Potvrzení zobrazení webfaktury klientem.
 • Zobrazení 20 faktur na stránku.
27. únor
 • Lepší ošetření telefonního čísla pro exporty DPH.
19. únor
 • Opraven export do Excelu z výsledků vyhledávání.
 • Kompaktnější design pro nižší viewport.
16. únor
 • Přidán ripple efekt animace na hlavní tlačítka.
12. únor
 • Povoleno více typů souborů v příloze nákladu.
9. únor
 • Opraveno fungování aplikace v IE a Edge po stažení souboru.
 • Přidáno vyhledávání v pravidelných fakturách.
 • Naskrolování na první validační hlášku ve formulářích.
6. únor
 • Oprava KH u přijatých nákladů z ČR.
 • Zmenšena velikost grafu na Přehledu a ve Statistikách.
3. únor
 • Rychlejší a robustnější infrastruktura.
2. únor
 • Přidáno tlačítko pro stažení PDF faktury do hlavičky.
 • Výchozí splatnost faktury pro nové účty je 14 dní.
1. únor
 • Export faktur do účetního programu EKONOM.
 • Přidání bloku s posledními fakturami na Přehled.
 • Sjednocení terminologie ve statistikách.
29. leden
 • Vypíchnutí roku u exportů k DPH.
26. leden
 • Přidáno upozornění na aktivní šablony a párování do emailu k zablokování účtu.
 • Opravena duplikace z trojtečky.
25. leden
 • Vylepšeno zobrazení chyb v dalších možnostech v nevalidní šabloně.
 • Zobrazení popisné chyby, pokud se nepovede export.
24. leden
 • Přidána měna HKD.
22. leden
 • Vylepšena přístupnost sumáře faktury.
 • Nezapočítávat mobilní aplikace do kvóty pro měsíční počet API requestů.
19. leden
 • Spolehlivější párování pro AirBank.
 • Opraveno zobrazení relevatního data v řádkovém výpisu nákladů.
18. leden
 • Spolehlivější duplikace faktur ze zálohovek.
16. leden
 • Přepracovaná přihlašovací obrazovka.
 • Drobná vylepšení v DPFO.
 • Oprava data v exportu kompletní excel.
 • Vylepšena validace pro periodu opakování pravidelné faktury.
15. leden
 • Rychlejší přidávání řádku nákladu.
 • Lepší nápověda k nastavení proměnné emailu.
12. leden
 • Vlaječka na stránce kontaktu.
9. leden
 • Autofocus na email při přihlášení.
 • Zrychlení stránky webfaktury.
8. leden
 • Zvýraznění aktivního štítku na přehledu.
4. leden
 • Úspornější stránkování ve fakturách pro opravdu veliké účty.
3. leden
 • Vylepšen vzhled grafu detailu měsíce.
 • Zvýraznění stavu na detailu faktury a nákladu.
 • Při použití šablony si formulář faktury zapamatuje vybraný kontakt.
2. leden
 • Opraven vzhled stránky pro odhlášení měsíčního souhrnu.
 • Opraveno ukládání změny vzhledu.
1. leden
 • Zvýšena kompatibilita s MS IE 11.