Jaké jsou náležitosti faktury?

Začínáte podnikat? Jednou z prvních věcí, které budete řešit, je fakturace. Přečtěte si, co všechno musí být na faktuře napsané.

Faktura, nebo daňový doklad?

Přestože faktury vystavují jak plátci, jak neplátci DPH, jejich účel se liší. A liší se i náležitosti, které tyto faktury musí obsahovat. Jednoduché pravidlo přitom zní: v případě neplátců DPH plní faktury roli účetních dokladů, zatímco plátci DPH vystavují daňové doklady.

Co musí obsahovat faktura či daňový doklad?

 • Název firmy
 • Sídlo
 • IČO
 • Živnostníci musí (Občanský zákoník § 435 odstavec 1) mít na faktuře větu ve stylu „Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku“. Nemusí tam být uvedeny další podrobnosti.
 • Obchodní společnosti (s.r.o. apod.) musí uvádět podrobnější zmínku ve stylu „Společnost zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v …město…, oddíl X, vložka 123456.“

Další povinné údaje faktury předepisuje Zákon o účetnictví§ 11 Účetní doklady:

 • a) označení účetního dokladu → označení „Faktura“ (pojem „Daňový doklad” by neplátce DPH uvádět neměl, týká se pouze plátců DPH)
 • b) obsah účetního případu a jeho účastníky → dodavatel, odběratel, položky faktury
 • c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • d) okamžik vyhotovení účetního dokladu → datum vystavení
 • e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d)
 • f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Písmeno f) může být matoucí, nevynucuje podpis vystavovatele na faktuře. Jedná se o podpisy osob na straně odběratele, např. někoho, kdo za něj danou věc objednal a toho, kdo případ účtuje. Faktura NEMUSÍ mít ani razítko, ani podpis vystavovatele a bude platná.

Tip: Neplátci DPH mají tu výhodu, že mohou použít fakturu zároveň jako výzvu k platbě (zálohovku). DPH neodvádí a pro výpočet daně z příjmů se berou v úvahu pouze faktury zaplacené v daném roce.


Co pohlídá Fakturoid za vás:

Nové vzhledy
 • Ve Fakturoidu stačí zadat IČO. Zbylé údaje předvyplníme automaticky z rejstříku.
 • Povinnou patičku si můžete upravit a my pohlídáme, aby byla na faktuře či daňovém dokladu vždy.
 • Faktura do zahraničí? V průběhu vytváření pomůže s náležitostmi nápověda a předvyplníme i správný kurz měny.
 • Vzhled faktury / daňového dokladu si můžete přizpůsobit. Přitom faktura bude vždy legislativně aktuální.

Podívejte se na další výhody našich faktur.
Stačí vám „obyčejné“ faktury? Umíme i faktury zdarma.

Náležitosti faktury u plátců DPH

Kromě všeho výše uvedeného musí plátce DPH podle § 29 zákona o DPH na faktuře zohlednit následující:

 • daňové identifikační číslo (DIČ), pokud je osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, plátcem
 • evidenční číslo daňového dokladu (třeba 2019-1234)
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu
 • základ daně
 • základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona
 • výši daně v Kč zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích

Náležitosti zálohové faktury

Zálohová faktura by měla obsahovat především informace k platbě: částku k úhradě, variabilní symbol, číslo účtu, na který má být platba zaslána, specifikaci služby nebo zboží, za které chceme zaplatit, a případně i datum splatnosti.

Fakturace do zahraničí

Na toto téma jsme pro vás sepsali souhrnný článek – Faktury do zahraničí – náležitosti, zvyklosti a doporučení. Mrkněte na něj 🙂


Související články

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.