Vytvoření kontaktu

Nový kontakt můžete vložit přes Kontakty > Nový kontakt. České a slovenské podnikatele si nechte předvyplnit pomocí jejich IČ. Zahraniční firmy je potřeba vyplnit ručně.

Poté stačí vybrat, zda se jedná o dodavatele/odběratele/obojí a vytvoření potvrdit kliknutím na Vytvořit kontakt. Podrobné nastavení viz Individuální nastavení kontaktu.

Kontakty můžete také importovat hromadně.

vytvoreni-kontaktu-01

Vytvoření kontaktu přímo na dokladu

Nového odběratele můžete vytvořit i při zadávání nové faktury.

vytvoreni-kontaktu-02

A nového dodavatele při tvorbě nového nákladu.

vytvoreni-kontaktu-03

Prohledat Blog a Podporu