Dlouho nefakturovaní klienti

V kartě Kontakty → Dlouho nefakturovaní robot zobrazí kontakty, kterým jste delší dobu nevystavili fakturu.

Záložka dlouho nefakturovaných klientů

Zobrazí se zde v případě, že jste jim nevystavili fakturu déle, než 1,5 násobek průměrného intervalu fakturace. Tento interval robot vyhodnocuje za období přibližně 2 let zpětně.

Seznam klientů a možnosti

Můžete jim rovnou vystavit fakturu, nebo je z přehledu vyřadit (do příští faktury, nebo trvale). Ze seznamu vyřazených je pak můžete zase vrátit zpět.

Seznam vyřazených klientů

Funkce je dostupná v tarifu Komplet.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.