Daňový doklad. Jaké jsou jeho náležitosti?

Vystavujete faktury, paragony a účtenky? Přečtěte si, zda se jedná o daňové doklady, a pokud ano, na co při jejich vystavování nesmíte zapomenout.

Co je (a co není) daňový doklad?

Daňovým dokladem je faktura nebo účtenka, kterou vystavuje plátce DPH. Ne každá faktura je tedy zároveň i daňovým dokladem. Pokud nejste plátce DPH, pak vaše faktury plní roli účetních dokladů, zatímco daňové doklady vystavují pouze plátci DPH.

Daňové doklady vs. účetní doklady

Daňové a účetní doklady se často zaměňují, ale je mezi nimi rozdíl.

 • Účetní doklady = všechny doklady, které uplatníte v účetnictví.
 • Daňové doklady = pokud jste plátci DPH, jsou všechny tyto doklady (faktury, paragony...) zároveň daňovými doklady. Vždy obsahují také informace o výši nebo sazbě daně.

Fakturujte jednoduše

Ve Fakturoidu stačí vyplnit odběratele. O veškeré náležitosti vašich faktur (včetně daňových dokladů) se postará fakturační robot.

Začněte fakturovat

Kdy musím vystavit daňový doklad?

Povinnost vystavovat daňové doklady mají všichni plátci DPH. A to vždy, když:

 • dodáváte zboží nebo poskytujete služby plátci DPH
 • dodáváte zboží do jiného státu EU
 • posíláte zboží v rámci ČR
 • přijmete platbu (pak musíte vystavit daňový doklad k přijaté platbě)

Jaké jsou druhy daňových dokladů?

Jaké jsou druhy daňových dokladů?

1. Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad (někdy označovaný také jako „paragon“) vystavujete, pokud celková částka plnění (včetně DPH) nepřesáhne 10 000 Kč. Ze zákona musí obsahovat:

 • informace o prodávajícím,
 • evidenční číslo dokladu,
 • název zboží či služby a množství zboží či rozsah služby,
 • datum vystavení,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby,
 • cenu celkem včetně DPH,
 • sazbu DPH.

2. Běžný daňový doklad

Běžný daňový doklad vystavujete tehdy, kdy celkové plnění překročí 10 000 Kč. Oproti zjednodušenému daňovému dokladu obsahuje také:

 • informace o kupujícím,
 • základ DPH, vyčíslenou DPH zaokrouhlenou na celé koruny a jednotkovou cenu bez DPH,
 • jakoukoliv slevu, která není v jednotkové ceně započítaná,
 • odkaz na zákon o DPH.

3. Souhrnný daňový doklad

Souhrnný daňový doklad můžete (coby plátce DPH) vydat tehdy, kdy chcete jedné osobě vystavit doklad na několik samostatných zdanitelných plnění. Souhrnný daňový doklad vystavujete vždy za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první zdanitelné plnění nebo kdy jste přijali první platbu za uvedená plnění.

4. Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad (dříve označovaný také jako dobropis či vrubopis vystavujete tehdy, kdy jste plátcem DPH a potřebujete upravit (či stornovat) už vystavenou fakturu. Opravný daňový doklad musí obsahovat:

 • stejné informace o dodavateli a odběrateli, jaké jsou na faktuře,
 • evidenční číslo opravované faktury,
 • evidenční číslo samotného opravného daňového dokladu,
 • důvod opravy,
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní,
 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou.

Co pohlídá Fakturoid za vás:

Nové vzhledy
 • Ve Fakturoidu stačí zadat IČO. Zbylé údaje předvyplníme automaticky z rejstříku.
 • Povinnou patičku si můžete upravit a my pohlídáme, aby byla na faktuře či daňovém dokladu vždy.
 • Faktura do zahraničí? V průběhu vytváření pomůže s náležitostmi nápověda a předvyplníme i správný kurz měny.
 • Vzhled faktury / daňového dokladu si můžete přizpůsobit. Přitom faktura bude vždy legislativně aktuální.

Podívejte se na další výhody našich faktur.
Pravidelně také aktualizujeme informace k legislativě.

Časté otázky

Je faktura daňový doklad?

Přestože faktury vystavují jak plátci, jak neplátci DPH, jejich účel se liší. A liší se i náležitosti, které tyto faktury musí splňovat. Jednoduché pravidlo přitom zní: v případě neplátců DPH plní faktury roli účetních dokladů, zatímco plátci DPH vystavují daňové doklady.

Můžu vystavit daňový doklad online?

Ano, je to možné. Při vystavování faktur a daňových dokladů ve Fakturoidu si navíc můžete vygenerovat PDF faktury z formuláře, vzor faktury, který je vždy podle aktuálního zákona pro plátce i neplátce DPH, webfakturu, párování plateb a další.


Související články v almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…