Daňový doklad k platbě

Jste plátce DPH a potřebujete vystavit daňový doklad k částečné platbě za zálohovku? Mrkněte na to, jak můžete doklad k přijaté platbě vytvořit a poté zúčtovat.

Obsah článku

Jak vystavit daňový doklad k platbě (DDPP)?

Jak doklad vystavit

Daňový doklad k přijaté platbě (DDPP) vytvoříte stejným způsobem jako fakturu - přes žluté plus v levém rohu obrazovky. Ve formuláři faktury poté zvolte Zálohovka a u "S platbou vystavit" zaklikněte Doklad k platbě.

Vystavení daňového dokladu k přijaté platbě

Pokud u "S platbou vystavit" zvolíte Nic (například když nevíte, zda stihnete dílo nebo službu dodat v termínu), žádný doklad se při zaznamenání platby nevystaví. DDPP lze vystavit dodatečně přes tlačítko Zaznamenat platbu ve formuláři zálohovky.

Zaznamenat platbu

Ve formuláři se zaznamenáním platby také můžete klientovi odeslat email s odkazem na DDPP.

Vytvoření daňového dokladu k přijaté platbě

DDPP můžete vystavit také tlačítkem v seznamu plateb u zálohovky.

Zobrazení řádku na zálohovce

Zúčtování DDPP

DDPP můžete zúčtovat 2 způsoby:

1) Pomocí zúčtovací faktury

Přes žluté plus vytvoříte novou fakturu a zvolíte Zúčtovací. Poté vyberete odběratele a související DDPP. Můžete vybírat ze všech nezúčtovaných DDPP vybraného kontaktu. Není možné zúčtovat doklady různých kontaktů ani doklady v různých měnách. Také nedojde k předvyplnění řádků faktury, položky je potřeba vypsat ručně.

Vytvoření zúčtovací faktury

2) Vystavením ze zálohovky

Zúčtovací fakturu můžete vystavit také přímo ze zálohovky. Stačí na na zálohovce kliknout na tlačítko Vystavit fakturu.

Vystavení DDPP ze zálohovky

V tomto případě se automaticky předvyplní odběratel, položky faktury a vyberou se DDPP, které jsou se zálohovkou svázány.

Vystavení DDPP ze zálohovky

Jak doklad odstranit

Nevyúčtovaný DDPP můžete smazat přes Více → Smazat. Vyúčtovaný DDPP nelze smazat, nejdříve musíte odstranit zúčtovací fakturu. DDPP není možné stornovat ani zrušit jeho zaplacení.

Exporty do účetních SW

DDPP jsou součástí všech dostupných exportů do účetních programů - výjimkou je Ježek DUEL. Do tohoto programu není možné DDPP exportovat.

Doplňující informace

  • DÚZP je automaticky přejato z data přijetí platby.
  • Jestliže k zálohovce vystavíte DDPP, nelze k ní dále vystavit fakturu zaplacenou nebo s doplněním.
  • Pro starší plné zálohovky (vystavené před srpnem 2023) se zobrazí možnost vystavit doklad k platbě na obrazovce zaznamenání platby. Možnost se nezobrazí ve formuláři při úpravě proformy.

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.