Jaké jsou druhy účetních dokladů? (přehled pro podnikatele)

Faktury, paragony, účtenky. Co všechno patří mezi účetní doklady a jaké jsou jejich náležitosti? Podívejte se na jednoduchý přehled 👇

Obsah článku

Účetní doklady (stručné shrnutí)

Učetní doklady jsou doklady, které v rámci podnikání typicky vystavují neplátci DPH. Patří mezi ně faktury, účtenky, ale třeba i výpisy z účtu. Slouží především pro evidenci příjmů a výdajů a jako podklad pro výpočet daně z příjmů. Ze zákona také máte povinnost je uchovávat – většinou jde o 5 let.

A konkrétně? Tady je vše, co o účetních dokladech potřebujete vědět 👇

Co jsou účetní doklady?

Účetní doklady jsou doklady, které v rámci podnikání vystavujete a které:

 1. potvrzují, že proběhl obchod,
 2. slouží k přehledu o příjmech a výdajích,
 3. slouží jako podklad pro výpočet daně,
 4. na jejich základě se provádí zaúčtování účetního případu do účetních knih (pokud vedete účetnictví).

Jaké jsou náležitosti účetních dokladů?

Podle zákona o účetnictví musí každý účetní doklad obsahovat:

 • Označení účetního dokladu. Například „Faktura“.
 • Obsah účetního případu a jeho účastníky. V normální řeči se jedná o plnění (například „nákup materiálu“) a informaci o odběrateli a dodavateli (IČO, jméno nebo název firmy a sídlo firmy nebo sídlo fyzické osoby).
 • Peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství. Například cenu za metr materiálu a celkový počet nakoupených metrů.
 • Datum vyhotovení účetního dokladu. A pokud se obě data liší, tak i okamžik uskutečnění účetního případu (okamžik plnění).
 • Podpisový záznam. Tenhle bod může být trochu matoucí, ve skutečnosti ale nevynucuje podpis vystavovatele na faktuře. Jedná se o podpisy osob na straně odběratele (například objednavatele). Účetní doklad nemusí mít ani razítko, ani podpis vystavovatele, a přesto bude platný.

Jak se liší účetní a daňový doklad?

Pojmy účetní doklad a daňový doklad se v praxi často zaměňují. Z pohledu účetnictví ale platí, že neplátci DPH vystavují účetní doklady, plátci DPH vystavují doklady daňové. Například vystavená faktura tak může hrát jak roli účetního dokladu (u neplátců DPH), tak daňového dokladu (u plátců DPH). Víc o daňových dokladech, jejich druzích a náležitostech jsme se pro vás rozepsali v samostatném článku.

Jak se dělí účetní doklady?

Účetní doklady se typicky dělí na vnitřní (jde o takzvané interní doklady – například příjemky nebo výplatní listiny) a vnější (faktury, bankovní výpisy apod.). Coby podnikatele vás ale tohle rozdělení příliš trápit nemusí (na rozdíl od vašeho účetního nebo účetní) 🙂

Druhy účetních dokladů

Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti

Účetních dokladů (stejně jako dokladů daňových) existuje hned několik druhů. Tady jsou.

1. Faktura

Faktura je dokument, který dodavatel služby nebo zboží vystavuje zákazníkovi. Obvykle na ní najdete popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti, ale obsahuje i další náležitosti – podívejte se na ně. Faktury mohou být jak vydané (když dodáváte zboží vy), tak přijaté (když někdo dodává zboží vám). A mimochodem, fakturu můžete vystavit i elektronicky.

Jaký je rozdíl mezi daňovým dokladem a fakturou? Přestože faktury vystavují jak plátci, jak neplátci DPH, jejich účel se liší. A liší se i náležitosti, které tyto faktury musí obsahovat. Jednoduché pravidlo přitom zní: v případě neplátců DPH plní faktury roli účetních dokladů, zatímco plátci DPH vystavují daňové doklady.

Tip: Teprve s podnikáním začínáte? Vystavujte faktury zdarma. Nebo, pokud chcete při fakturování vyzkoušet i pokročilejší funkce (jako je evidence a automatické vytěžování nákladů, možnost fakturovat více kontaktům nebo třeba sklad), využijte 50% slevy na první roční fakturu, kterou Fakturoid dává všem začínajícím podnikatelům.

2. Pokladní doklad

Neboli staré dobré účtenky 🙂 Pokladní doklady vystavujete zákazníkovi v případě, kdy vám platí v hotovosti, a to ve dvou kopiích – jednu dostane přímo zákazník a druhou si necháte vy coby podnikatel. Stejně jako faktury, i pokladní doklady se dělí na příjmové a výdajové.

Co musí obsahovat pokladní doklad? Podívejte se na náš vzor pokladního dokladu v Excelu, PDF a Numbers.

3. Bankovní výpis z účtu

Do účetních dokladů patří také bankovní výpis za konkrétní období. Stáhnout ho můžete přímo ze svého internetového bankovnictví, obsahovat bude záznam všech odchozích i příchozích transakcí za dané období a také zůstatek na účtu.

4. Vnitřní účetní doklad

Neboli interní doklady. Slouží pro účtování hospodářských operací uvnitř firmy a typicky mezi ně patří třeba příjemky, výdejky nebo výplatní listiny.

Co pohlídá Fakturoid za vás:

Nové vzhledy
 • Ve Fakturoidu stačí zadat IČO. Zbylé údaje předvyplníme automaticky z rejstříku.
 • Povinnou patičku si můžete upravit a my pohlídáme, aby byla na faktuře či daňovém dokladu vždy.
 • Faktura do zahraničí? V průběhu vytváření pomůže s náležitostmi nápověda a předvyplníme i správný kurz měny.
 • Vzhled faktury / daňového dokladu si můžete přizpůsobit. Přitom faktura bude vždy legislativně aktuální.

Podívejte se na další výhody našich faktur.
Pravidelně také aktualizujeme informace k legislativě.

Jak dlouho se archivují účetní doklady?

Coby podnikatel máte ze zákona povinnost (nejen) účetní doklady archivovat. Pravidla pro správné ukládání se přitom liší podle typu dokumentu – povinná doba archivace je u účetních dokladů obvykle 5 let a někdy budete ke zničení dokonce potřebovat skartační povolení. Podívejte se na návod, jak správně archivovat doklady.


Související články

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.