Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví systematicky zobrazuje činnost podnikání. "Podvojné" proto, že každou účetní položku zaznamenáváte ve dvou účtech. Jde o vyčíslování výnosů ("má dáti") a nákladů ("dal"). Výsledné hospodaření podnikání se promítá ve "výsledovce" a "rozvaze".

Naproti tomu daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) zaznamenává pouze chronologicky příjmy a výdaje včetně jejich rozdílu.

Kdy musíte vést účetnictví

Máte povinnost vést účetnictví, pokud:

  • jste podnikatel zapsaný do Obchodního rejstříku, tedy právnická osoba (účetnictví povedete od okamžiku zapsání/zahájení činnosti),
  • jste podnikatel a váš loňský obrat byl více než 25 mil. Kč (účetnictví povedete od prvního dne příštího roku),
  • vám to ukládá zvláštní právní předpis (povedete ho od zahájení činnosti),
  • jste se tak rozhodli dobrovolně.

Jestli jste se nenašli v žádném z bodů, stačí vám vést daňovou evidenci nebo dokonce můžete využívat výdajové paušály.

Speciální případy

  • Pokud nejste podnikatel (tj. máte příjmy z poskytnutí autorských práv, jste spisovatel, hudebník, správce konkurzní podstaty...), nevzniká vám ani při příjmech nad 25 mil. Kč povinnost vést účetnictví.
  • Jste podnikatel a zároveň účastníkem společnosti bez právní subjektivity (dříve sdružení živnostníků). Každý účastník sdružení se posoudí zvlášť, a pokud alespoň jeden z vás má povinnost účetnictví vést, vzniká povinnost také všem ostatním (povedete ho od 1. dne účetního období následujícího po období, ve kterém jste se stali účastníky sdružení, nebo některému z účastníků nastala povinnost podvojně účtovat).

Přechod z podvojného účetnictví na daňovou evidenci

Je možný až po 5 letech, během kterých jste měli obrat méně než 25 mil. Kč, a souvisí se snižováním základu daně pohledávek, zvyšováním základu daně dluhů a dále.

Podrobné kroky pro přechod z podvojného účetnictví na daňovou evidenci najdete v příloze 2 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu. Příloha 3 pojednává o přechodu z daňové evidence na podvojné účetnictví.

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.