Jak na daně a účetnictví pro OSVČ (kompletní návod)

Kategorie: Jak začít podnikat

Podnikání se neobejde bez administrativy. Paušály, zálohy, přiznání, daně… Pomůžeme vám se zorientovat v základních povinnostech živnostníků. Přehledně, jednoduše a kompletně.

Daňové povinnosti podnikatelů mohou na první pohled působit složitě. Na ten druhý už to ale taková věda být nemusí. Přes 1,1 milionu Čechů jsou OSVČ – takže to určitě taky zvládnete! Tady je návod, jak na to 👇

Obsah článku

Jaké má OSVČ daňové povinnosti? (shrnutí)

Všech živnostníků se týkají dvě základní povinnosti:

 • Daň z příjmu. Na jaře přes datovou schránku podáváte daňové přiznání za uplynulý rok, kde uvedete své příjmy a výdaje, vypočítáte daň, a pokud vám vznikne daňová povinnost (daň vyšší než nula), zaplatíte ji finančnímu úřadu. Netýká se OSVČ v režimu paušální daně, které se budeme věnovat níže.
 • Odvody. V průběhu roku každý měsíc platíte alespoň minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Když nevyužíváte paušální daň, na jaře v období podání daňového přiznání zpracujete a odevzdáte také přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou zprávu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Některých OSVČ se mohou týkat i další daňové povinnosti:

 • Daň z přidané hodnoty (DPH).  Když vaše příjmy (obrat) za 12 po sobě jdoucích měsíců překročí 2 miliony Kč, stáváte se plátcem DPH. Příjmy tedy sledujte – nebo používejte Fakturoid, který je hlídá za vás.
 • Identifikovaná osoba k DPH. Pokud pro podnikání využíváte placené zahraniční aplikace nebo třeba reklamu na sociálních sítích, je třeba se registrovat jako identifikovaná osoba a odvést DPH (přestože nejste plátce).

Jak na daně, když jste OSVČ?

Daň z příjmů OSVČ

Sazba daně z příjmu je 15 % (respektive 23 %, pokud je váš základ daně vyšší než 36násobek průměrné mzdy). Počítá se ze základu daně, který zjistíte jako rozdíl mezi vašimi ročními příjmy a výdaji. Své příjmy přitom musíte sledovat vždy. Co se týká výdajů, podle zákona o daních z příjmů máte čtyři možnosti, jak je řešit. Od nejjednodušší po nejsložitější to jsou:

 1. Paušální daň. Když se k ní (včas a dobrovolně) přihlásíte, každý měsíc platíte jednu fixní částku. Zahrnuje daň z příjmu i odvody na zdravotní a sociální pojištění a při splnění podmínek nemusíte podávat daňové přiznání.
 2. Paušální výdaje. Podáváte daňové přiznání a výdaje v něm určíte jako procento z ročních příjmů. Nemusíte tedy evidovat skutečné výdaje a schovávat si účtenky.
 3. Daňová evidence. Vedete evidenci svých příjmů, závazků, majetku a skutečných výdajů, které použijete i v daňovém přiznání. Ke skutečným výdajům potřebujete doklady (faktura za zboží, paragon za pohonné hmoty atd.).
 4. (Podvojné) účetnictví. Jde o komplexnější administrativu, která se týká živnostníků s ročními příjmy nad 25 milionů Kč.

Jak na daně, když jste OSVČ?

Co je paušální daň?

Paušální daň slouží jako zjednodušený způsob odvádění daní a pojistného. Každý měsíc platíte jednu pevnou částku a nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Paušální daň totiž zahrnuje odvod na zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmu. Ušetří vám čas, který byste věnovali papírování – a často i peníze.

Režim paušální daně však není pro každého. Základní pravidlo říká, že ho mohou využívat neplátci DPH s příjmem do 2 milionů Kč ročně, kteří nejsou zaměstnaní a jejich ostatní příjmy mimo podnikání nepřesáhnou 50 000 Kč ročně . Přehled podmínek a podrobnější informace najdete v článku o paušální dani.

Tip: Pokud váš výdělek z podnikání není vysoký nebo teprve začínáte, dost možná v rámci paušální daně zaplatíte více, než byste museli. Na druhou stranu ušetříte za zpracování daňového přiznání. Dobře propočítejte, jestli se vám vyplatí.

Rozhodli jste se k paušální dani přihlásit?  Fakturoid vám přímo ve vašem účtu pomůže sledovat, zda a o kolik díky paušální dani ušetříte.

Hlavní výhody paušální daně

 • Jednoduchost. Nemusíte se trápit s daňovým přiznáním ani evidováním výdajů. Nezapomeňte však sledovat příjmy, abyste věděli, že nepřesáhly 2 miliony Kč za rok.
 • Předvídatelnost. Platíte stálou částku, což usnadňuje finanční plánování.
 • Úspora času. Menší administrativa znamená více času na vaše podnikání.

Hlavní nevýhody paušální daně

 • Přihlášení jen 1× ročně. Když nestihnete termín 10. ledna nebo si živnost teprve nezakládáte, máte šanci zase až za rok.
 • Podmínky. Podnikáte při zaměstnání na plný úvazek nebo pronajímáte byt? Pak usnadnění ve formě paušální daně nemůžete využít.
 • Problémy při získávání hypotéky. Pokud v dohledné době plánujete žádat o hypotéku, může být pro vás paušální daň komplikace. Většina bank bonitu žadatelů stále ještě zjišťuje z daňového přiznání, takže často platí, že žádné daňové přiznání = žádná hypotéka.

Paušální daň je jednoduchá a zcela bez administrativy.

Co jsou paušální výdaje?

Jelikož se paušální daň vyplatí až při vyšších příjmech a ne každý splní její podmínky, řada OSVČ volí paušální výdaje. Díky nim totiž nemusíte evidovat skutečné výdaje  ani během roku shromažďovat účtenky. Evidujete jen příjmy a pohledávky pro účely případné kontroly. V ýdaje při podávání daňového přiznání vypočtete procentem z příjmu .

Jako OSVČ můžete uplatnit výdaje paušálem v rozmezí  od 30 % do 80 % z příjmů .  Výše se odvíjí od typu vašeho podnikání , nejčastěji jde o 60 %. Pro jednotlivá procenta paušálu existuje limit, kolik výdajů můžete za rok uplatnit. Podmínky a další podrobnosti najdete v článku o  paušálních výdajích.

Využití paušálních výdajů nikam nehlásíte, jen po skončení roku podáte daňové přiznání , kde je uplatníte.  Některým podnikatelům se však nevyplatí – typicky těm, kdo mají vysoké reálné výdaje, které převyšují ty paušální  (např. prodej zboží s nízkou marží).

Výdaje ve Fakturoidu

Přestože u paušálních výdajů nemusíte evidovat ty skutečné, doporučujeme to dělat – ne pro úřady, ale sami pro sebe. Získáte tak lepší přehled o podnikání a reálném zisku, což vám pomůže například při cenotvorbě. Evidujte je jednoduše přímo ve Fakturoidu, který vám vygeneruje také daňové přiznání s paušálními výdaji.

Hlavní výhody paušálních výdajů

 • Snadný výpočet. Paušální výdaje zrychlují a zjednodušují přípravu daňového přiznání. Když vyděláte 500 000 Kč za rok a máte nárok na 60 % výdaje paušálem, hned zjistíte, že výdaje jsou 300 000 Kč.
 • Nízká administrativní zátěž. Není třeba evidovat a dokládat jakékoliv přijaté faktury nebo jiné doklady.
 • Nižší základ daně, a tedy i nižší daně. Paušální výdaje umožňují podnikatelům odečíst poměrně vysoké částky, což se vyplatí těm, jejichž skutečné výdaje jsou nízké.

 Hlavní nevýhody paušálních výdajů

 • Limit roční výše výdajů. Paušální výdaje mají svůj strop. Mrkněte na článek o paušálních výdajích.
 • Vyplatí se jen někomu. Poku pracujete v odvětví s vysokými vstupními náklady (například nakupujete a přeprodáváte zboží), možná se vám spíš vyplatí skutečné náklady a vedení daňové evidence.

Paušální výdaje vám ušetří administrativu.

Co je daňová evidence?

Jestli nebudete uplatňovat paušální, ale skutečné výdaje, musíte vést daňovou evidenci. To znamená, že v průběhu roku sledujete své příjmy, výdaje, majetek a závazky a chronologicky je zaznamenáváte (tzn. v pořadí, jak k jednotlivým transakcím došlo).

V daňovém přiznání pak od svých příjmů odečtete reálné daňově uznatelné výdaje, tedy ty, které podle zákona souvisí s podnikáním – jejich uplatnění musíte obhájit v případě kontroly z finančního úřadu. Při vedení daňové evidence je proto třeba schovávat přijaté účtenky a faktury (například za nákup zboží, nájem, energie, pohonné hmoty…), abyste je mohli úřadům doložit.

Daňová evidence s sebou nese více administrativy než paušální výdaje nebo daň. Pokud jsou ale vaše provozní náklady vysoké, tak se vám může vyplatit, protože výrazně sníží základ daně, a tím pádem i daňovou povinnost vůči státu.

Daňová evidence OSVČ ve Fakturoidu

Robot vám pomůže s tím, jak vést daňovou evidenci a v rámci přiznání k dani z příjmů FO vygeneruje i podklady pro sociální  a zdravotní  pojištění.

 Hlavní výhody daňové evidence

 • Přesnost. Díky vedení daňové evidence můžete odečíst skutečné výdaje spojené s podnikáním – jestliže jsou vysoké, tak je to pro vás výhodné.
 • Možnost snížit daňový základ. Čím vyšší jsou vaše skutečné výdaje, tím nižší je daňový základ, a tím nižší je daň z příjmů.

Hlavní nevýhody daňové evidence

 • Administrativa. Uplatňování reálných výdajů vyžaduje pečlivé vedení evidence a uchovávání dokladů. Kromě toho musíte evidovat i majetek a závazky. To vám vše zabere čas – nebo si musíte zaplatit účetní.
 • Složitější daňové přiznání. V rámci daně z příjmu si můžete odečíst pouze daňově uznatelné výdaje. Pokud se nevyznáte v pravidlech, neobejdete se bez účetního nebo daňového poradce.

V případě vedení daňové evidence musíte evidovat účtenky.

Co je (podvojné) účetnictví?

Většiny běžných začínajících živnostníků se povinnost vést účetnictví netýká. Fyzické osoby (OSVČ) mají povinnost vést účetnictví až ve chvíli, kdy jejich roční příjmy přesáhnou 25 milionů Kč. Kromě nich vedou účetnictví všichni podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku (například firmy) a ti, kdo se pro něj rozhodnou dobrovolně.

Podvojné účetnictví sleduje veškeré finanční transakce v podnikání. Na rozdíl od daňové evidence se zaměřuje na náklady a výnosy (ty vznikají vystavením dokladu, zatímco výdaje a příjmy okamžikem zaplacení). Sestavujete výkazy, jako je účetní rozvaha a výsledovka.

Účetnictví pro OSVČ obnáší více administrativy než paušální daň, výdaje i daňová evidence, proto se neobejdete bez pomoci specialisty a účetního programu. Živnostníkům se zpravidla nevyplatí, takže pokud se vás netýká povinnost vést účetnictví, můžete na něj s klidem zapomenout 🙂

Daňová evidence versus účetnictví

 • Daňová evidence obsahuje méně údajů než účetnictví a slouží především k evidenci příjmů a výdajů pro daňové účely. Někdy se jí říké také jednoduché účetnictví.
 • Vedení účetnictví je komplexnější a slouží i pro kontrolu hospodaření, sestavování finančních výkazů atd. V rámci účetnictví evidujete všechny finanční transakce a počítáte zisk jako rozdíl mezi výnosy a náklady.

Podvojné účetnictví (naštěstí) většina OSVČ nemusí řešit.

Sociální a zdravotní pojištění

Při podnikání na živnost musíte ve většině případů platit i zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Vyměřovací základ, ze kterého se odvody a zálohy počítají, je zjednodušeně řečeno polovina základu daně z příjmu. Více se dozvíte v článku o sociálním a zdravotním pojištění.

Na konci roku poté podáváte přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, ve kterých spočítáte, kolik jste měli na pojistném odvést podle vašich skutečných příjmů. Pokud jste na měsíčních zálohách odvedli méně, doplatíte rozdíl. V přehledu zároveň zjistíte, jak vysokou zálohu máte platit v dalším roce.

Přihlásit se můžete také k nemocenskému pojištění, které je dobrovolné. Když ho máte, získáváte nárok na nemocenskou v případě pracovní neschopnosti nebo třeba na mateřskou.

Odvody ve Fakturoidu

Aby podání přehledu nepřekvapilo vaši peněženku, v průběhu roku sledujte, jak vám odvody vychází. Sestavte si tabulku nebo využijte Fakturoid a sledujte průběžný výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Potřebujete účetního nebo daňového poradce?

Potřebujete účetního nebo daňového poradce?

Jde vám z toho všeho hlava kolem? Můžete se obrátit na účetního, který vás s daněmi a dalšími povinnostmi vůči státu pomůže.

Kdy se obrátit na odborníka?

Odborníka k ruce byste si měli najít, když vedení účetnictví a daním vůbec nerozumíte, nechcete se zabývat administrativou a nevadí vám si za služby zaplatit, případně řešíte neobvyklé daňové situace. Řada živnostníků si pomoc najde, když se stanou plátcem DPH nebo musí vést účetnictví.

Využít můžete jednorázovou konzultaci, nebo si najít specialistu pro dlouhodobou spolupráci. Váháte, na koho se obrátit a zajímá vás, kolik stojí účetní? Podívejte se na návod, jak vybrat účetního nebo daňového poradce.

Kdy si s účetnictvím coby OSVČ poradíte sami?

Papírování spojené s podnikáním pravděpodobně zvládnete sami, pokud využíváte paušální daň, a administrativu tedy neřešíte, nebo pokud v daňovém přiznání uplatňujete paušální výdaje  a nemáte jiné příjmy, se kterými byste si nevěděli rady.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach