Jak podnikat bez živnosti?

Ne vždy pro svou podnikatelskou činnost potřebujete založit živnost nebo obchodní společnost.

Obsah článku

Kdy nepotřebujete živnost?

Mezi nejčastěji zastoupené podnikatelské obory, které nevyžadují živnostenské oprávnění, patří:

 • Autorská činnost a nezávislá povolání - spadají sem spisovatelé, novináři, hudebníci, herci, přispěvatelé do televize či rozhlasu, zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a další
 • Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství – definuje zákon č. 85/2004, zahrnuje:
  • Rostlinnou výrobu - ovocnářství, vinohradnictví, vinařství, pěstování zeleniny apod.
  • Živočišnou výrobu - chov hospodářských a jiných zvířat za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov zvířat k tahu, chov dostihových koní.
  • Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu.
  • Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin.
  • Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní.
  • Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.
 • Podnikání podle zvláštních předpisů - lékaři, zubaři, veterináři, přírodní léčitelé, advokáti, notáři, soudní exekutoři, znalci, auditoři, daňoví poradci, rozhodčí a další.

Podívejte se na seznam činností, které nevyžadují živnostenské oprávnění.

I jako nepodnikatel bez živnosti můžete vydat kupujícímu účet nebo vystavit fakturu za službu či zboží (pozor, ani v jednom případě se nejedná o „daňový doklad“).

Příklad: Pokud jste měli nepravidelný příjem například z prodeje zeleniny z vlastní zahrádky, nejedná se o podnikání (které je definováno jako opakovaná činnost) a živnost mít nemusíte. Takový příjem můžete zdanit jako příležitostný, pakliže splňujete jeho podmínky.

Vyplatí se podnikat bez živnosti?

Ačkoli pro výše uvedené činnosti nepotřebujete živnostenské oprávnění, vůči státu vám vznikají podobné povinnosti jako živnostníkovi. Jakmile máte příjmy ze samostatné činnosti, musíte jít na živnostenský úřad a registrovat se k dani z příjmu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Další nevýhodou by mohlo být, pokud byste chtěli žádat (například jako umělec) o půjčku. V tu chvíli totiž nejste v podstatě subjekt se „stabilním“ příjmem – nejste podnikatel ani nemáte zaměstnání.

Některé služby, které chcete využít pro výkon své profese, je problematické získat bez IČO – pokud je potřebujete pro komerční účely. Stejně tak stále více firem preferuje (třeba v oblasti kreativy) právě externisty s živností, kteří fakturují běžně. Je proto možné, že se vám s IČO zvýší šance na množství spoluprací.

Zkrátka, ačkoli mít živnost vás v některých případech zákon přímo nenutí, je často výhodnější živnost založit.

Jak na daně, když nemám živnost?

Pokud máte pouze takzvaný „příležitostný příjem“ (nahodilý příjem z činnosti, na kterou nemáte živnostenské oprávnění) a tento příležitostný příjem nepřesáhne 50 000,- ročně, pak tyto příjmy nepodléhají dani z příjmů a neuvádějí se do daňového přiznání. V ostatních případech daňové přiznání podáváte.

Kompletní přehled činností, které mohou spadat mezi příležitostné příjmy, najdete v zákoně o daní z příjmů mezi takzvanými Ostatními příjmy (§ 10). A pro jistotu ještě speciálně vypíchneme, že mezi příležitostné příjmy nepatří autorské honoráře, a to i pokud z nich máte pouze „příležitostný příjem“.

Můžu uplatnit výdajový paušál, i když nemám živnost?

Ano, i pokud podnikáte bez živnosti, můžete při výpočtu daně z příjmů použít takzvané paušální výdaje. Jednat se bude o 40% výdajový paušál a uplatnit ho můžete na částku maximálně 800 tisíc Kč za rok (pokud jde o činnost, na kterou nemáte živnost).


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.