Jak podnikat bez živnosti?

Ne vždy pro svou podnikatelskou činnost potřebujete založit živnost nebo obchodní společnost.


Kdy nepotřebujete živnost?

Mezi nejčastěji zastoupené podnikatelské obory, které nevyžadují živnostenské oprávnění, patří:

 • Autorská činnost a nezávislá povolání - spadají sem spisovatelé, novináři, hudebníci, herci, přispěvatelé do televize či rozhlasu, zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a další
 • Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství – definuje zákon č. 85/2004, zahrnuje:
  • Rostlinnou výrobu - ovocnářství, vinohradnictví, vinařství, pěstování zeleniny apod.
  • Živočišnou výrobu - chov hospodářských a jiných zvířat za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov zvířat k tahu, chov dostihových koní.
  • Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu.
  • Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin.
  • Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní.
  • Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.
 • Podnikání podle zvláštních předpisů - lékaři, zubaři, veterináři, přírodní léčitelé, advokáti, notáři, soudní exekutoři, znalci, auditoři, daňoví poradci, rozhodčí a další.

Podívejte se na seznam činností, které nevyžadují živnostenské oprávnění.

I jako nepodnikatel bez živnosti můžete vydat kupujícímu účet nebo vystavit fakturu za službu či zboží (pozor, ani v jednom případě se nejedná o „daňový doklad“).

Příklad: Pokud jste měli nepravidelný příjem například z prodeje zeleniny z vlastní zahrádky, nejedná se o podnikání (které je definováno jako opakovaná činnost) a živnost mít nemusíte. Takový příjem můžete zdanit jako příležitostný, pakliže splňujete jeho podmínky.

Vyplatí se podnikat bez živnosti?

Ačkoli pro výše uvedené činnosti nepotřebujete živnostenské oprávnění, vůči státu vám vznikají podobné povinnosti jako živnostníkovi. Jakmile máte příjmy ze samostatné činnosti, musíte jít na živnostenský úřad a registrovat se k dani z příjmu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Navíc bez živnosti nemůžete uplatnit výdajové paušály, což by pro vás mohlo být nevýhodné.

Další nevýhodou by mohlo být, pokud byste chtěli žádat (například jako umělec) o půjčku. V tu chvíli totiž nejste v podstatě subjekt se "stabilním" příjmem - nejste podnikatel, ani nemáte zaměstnání.

Některé služby, které chcete využít pro výkon své profese, je problematické získat bez IČO - pokud je potřebujete pro komerční účely. Stejně tak stále více firem preferuje (třeba v oblasti kreativy) právě externisty s živností, kteří fakturují běžně. Je proto možné, že se vám s IČO zvýší šance na množství spoluprací.

Zkrátka, ačkoli mít živnost vás v některých případech zákon přímo nenutí, je často výhodnější živnost založit.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…