Práce na dohodu

V současnosti existují dva druhy práce na dohodu:

Obsah článku

Co mají DPP a DPČ společného?

Oba typy práce na dohodu se:

 • Sjednávají a vypovídají písemně.
 • Obě strany mohou dohodu vypovědět kdykoli a bez uvedení důvodu.
 • Výpovědní lhůta je 15 dní.
 • Stejný princip a sazba 15 % daně z příjmů.
 • Můžete mít souběžné dohody s více zaměstnavateli.
 • Můžete mít více souběžných dohod s jedním zaměstnavatelem.
 • U jednoho zaměstnavatele nemůžete pracovat na DPP a zároveň na DPČ v rámci jedné pozice či náplně práce.
 • Hodinová odměna nesmí být nižší než u minimální mzdy.

Jak se mění práce na dohodu od roku 2024?

Po schválení novely zákoníku práce se práce na dohodu víc přiblíží klasickému zaměstnaneckému poměru.

 • Od roku 2024 mají všichni dohodáři nárok na dovolenou, a to po čtyřech týdnech a zároveň po odpracování aspoň 80 hodin u daného zaměstnavatele.
 • Dohodáři mají nově nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích a v noci, včetně náhradního volna.
 • Dohodáři mmohou využít takzvaných překážek na straně zaměstnance, mohou si tedy vzít volno třeba na svatbu na návštěvu lékaře.

Za jakých podmínek má dohodář právo na dovolenou?

Od roku 2024 si lidé, kteří pracují na DPPDPČ, mohou vzít dovolenou, a to za velmi podobných podmínek jako klasičtí zaměstnanci.

 • Na dovolenou mají po čtyřech týdnech a zároveň po odpracování aspoň 80 hodin u daného zaměstnavatele.
 • Podmínky pro čerpání dovolené se počítají, jako by dohodář pracoval na poloviční úvazek.
 • Za odpracování každých 20 hodin vznikne zaměstnanci na dohodu právo na zhruba 1,5 hodiny dovolené, výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.
 • V případě, že dohodář vzniklou dovolenou nevyčerpá, mu po skončení domluvené práce musí zaměstnavatel vyplatit náhradu, stejně jako v klasickém pracovním poměru.

Jak se mění práce na dohodu od roku 2024?

V čem se DPP a DPČ liší?

Limit odpracovaných hodin

Maximální úvazek na dohodu o provedení činnosti (DPČ) je stanoven na 20 hodin týdně (polovina normální pracovní doby), přepočteno zhruba 1000 hodin za rok.

Pro dohodu o provedení práce (DPP) je limit stanoven na 300 hodin ročně, tj. krátkodobě na ni můžete odpracovat víc hodin najednou než na DPČ, ale ne dlouhodobě.

Pro oba typy dohody platí, že tento limit hodin platí pro jednoho zaměstnavatele. Můžete pracovat pro více zaměstnavatelů na více dohod, limit se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť. Při více dohodách s jedním zaměstnavatelem se hodiny do limitu sčítají.

Limit pro odvody sociálního a zdravotního pojištění

Do určité výše měsíční odměny nemusí zaměstnanec ani zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pro DPP je to 10 000 Kč, pro DPČ pak maximálně 3 999 Kč měsíčně.

DPP, nebo DPČ – co se vyplatí?

Z výše uvedeného plyne, že pro krátkodobou činnost, která může být rovnocenná s plným úvazkem, se více hodí dohoda o provedení práce. Má také vyšší limit pro měsíční příjem, do kterého se neřeší sociální a zdravotní pojištění. Vhodná bude tedy pro letní brigády apod.

Pro dlouhodobější spolupráci, která je na částečný úvazek, pak bude lepší dohoda o provedení činnosti.

Stáhněte si vzor smlouvy práce na dohodu


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.