Práce na dohodu

V současnosti existují dva druhy práce na dohodu:

Co mají DPP a DPČ společného?

Oba typy práce na dohodu se:

  • Sjednávají a vypovídají písemně.
  • Obě strany mohou dohodu vypovědět kdykoli a bez uvedení důvodu.
  • Výpovědní lhůta je 15 dní.
  • Stejný princip a sazba 15 % daně z příjmů.
  • Můžete mít souběžné dohody s více zaměstnavateli.
  • Můžete mít více souběžných dohod s jedním zaměstnavatelem.
  • U jednoho zaměstnavatele nemůžete pracovat na DPP a zároveň na DPČ v rámci jedné pozice či náplně práce.
  • Hodinová odměna nesmí být nižší než u minimální mzdy.

V čem se DPP a DPČ liší?

Limit odpracovaných hodin

Maximální úvazek na dohodu o provedení činnosti (DPČ) je stanoven na 20 hodin týdně (polovina normální pracovní doby), přepočteno zhruba 1000 hodin za rok.

Pro dohodu o provedení práce (DPP) je limit stanoven na 300 hodin ročně, tj. krátkodobě na ni můžete odpracovat víc hodin najednou než na DPČ, ale ne dlouhodobě.

Pro oba typy dohody platí, že tento limit hodin platí pro jednoho zaměstnavatele. Můžete pracovat pro více zaměstnavatelů na více dohod, limit se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť. Při více dohodách s jedním zaměstnavatelem se hodiny do limitu sčítají.

Limit pro odvody sociálního a zdravotního pojištění

Do určité výše měsíční odměny nemusí zaměstnanec ani zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pro DPP je to 10 000 Kč, pro DPČ pak maximálně 3 499 Kč měsíčně.

DPP, nebo DPČ – co se vyplatí?

Z výše uvedeného plyne, že pro krátkodobou činnost, která může být rovnocenná s plným úvazkem, se více hodí dohoda o provedení práce. Má také vyšší limit pro měsíční příjem, do kterého se neřeší sociální a zdravotní pojištění. Vhodná bude tedy pro letní brigády apod.

Pro dlouhodobější spolupráci, která je na částečný úvazek, pak bude lepší dohoda o provedení činnosti.

Stáhněte si vzor smlouvy


Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…