Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce se hodí pro krátkodobou činnost, která může být rovnocenná s plným úvazkem - např. pro letní brigády apod. Jde o jeden ze dvou druhů práce na dohodu, druhým je dohoda o pracovní cinnosti (DPČ), která se zase hodí pro dlouhodobější částečné úvazky.

Vzor smlouvy

Základní znaky

  • Sjednává a vypovídá se písemně.
  • Obě strany mohou dohodu vypovědět kdykoli a bez uvedení důvodu.
  • Výpovědní lhůta je 15 dní.
  • Můžete mít souběžné dohody s více zaměstnavateli.
  • Můžete mít více souběžných dohod s jedním zaměstnavatelem.
  • U jednoho zaměstnavatele nemůžete pracovat na DPP a zároveň na DPČ.
  • Hodinová odměna nesmí být nižší než u minimální mzdy.

Omezení počtu hodin

Umožňuje pracovat až 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele za jeden rok. Lze pracovat pro více zaměstnavatelů, limit 300 hodin se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

Pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele na více DPP, pak se hodiny i odměny do daných limitů sčítají.

Zdanění

  Odměna do 10 000 Kč měsíčně Odměna 10 001 Kč a více měsíčně
Prohlášení poplatníka Ano Ne Ano Ne
Daň z příjmů Zálohová 15 % odečtení slev na dani Srážková 15 % Zálohová 15 % odečtení slev na dani Zálohová 15 %
Zdravotní pojištění Neodvání zaměstnanec ani zaměstnavatel 4,5 % zaměstnanec, 9 % zaměstnavatel
Sociální pojištění Neodvání zaměstnanec ani zaměstnavatel 6,5 % zaměstnanec, 25 % zaměstnavatel

Daň z příjmu

Sazba daně je 15 %. Zdaněný příjem z DPP už nemusíte uvádět v přiznání k dani z příjmů. Pokud ale máte za celý rok malý příjem, mohli byste mít nárok na vrácení takto sražené daně a pak dává smysl ho v přiznání uvést.

Z pohledu zaměstnavatele záleží konkrétní nakládání s daní z příjmu jednak na výši výdělku za měsíc a pak na tom, jestli má s ním zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Jako zálohovou daň z příjmů ji odvede, pokud u něj zaměstnanec na DPP má podepsané prohlášení, nebo pokud je příjem za měsíc vyšší než 10 000 Kč. Jako srážkovou daň z příjmů ji odvede při příjmu nižším než 10 000 Kč a nepodepsaném prohlášení.

Sociální a zdravotní pojištění

Při výdělku do 10 000 Kč měsíčně neplatíte zálohy na zdravotní ani sociální pojištění vy ani zaměstnavatel. Limit 10 000 Kč se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

POZOR, pokud za vás neplatí zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel, nebo stát (studenti, důchodci), pak máte povinnost pojištění odvést jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). V roce 2020 je minimální záloha na zdravotní pojištění 1 971 Kč měsíčně.

Při výdělku nad 10 000 Kč měsíčně odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…