Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce se hodí pro krátkodobou činnost, která může být rovnocenná s plným úvazkem – například pro letní brigády apod. Jde o jeden ze dvou druhů práce na dohodu, druhým je dohoda o pracovní cinnosti (DPČ), která se zase hodí pro dlouhodobější částečné úvazky.

Vzor smlouvy pro DPP

Základní znaky DPP

  • Sjednává a vypovídá se písemně.
  • Obě strany mohou dohodu vypovědět kdykoli a bez uvedení důvodu.
  • Výpovědní lhůta je 15 dní.
  • Můžete mít souběžné dohody s více zaměstnavateli.
  • Můžete mít více souběžných dohod s jedním zaměstnavatelem.
  • U jednoho zaměstnavatele nemůžete pracovat na DPP a zároveň na DPČ v rámci jedné pozice či náplně práce.
  • Hodinová odměna nesmí být nižší než u minimální mzdy.

Omezení počtu hodin

Dohoda o provedení práce umožňuje pracovat až 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele za jeden rok. Lze pracovat pro více zaměstnavatelů, limit 300 hodin se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

Pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele na více DPP, pak se hodiny i odměny do daných limitů sčítají.

Přehled: Jak se daní DPP?

  Odměna do 10 000 Kč měsíčně Odměna 10 001 Kč a více měsíčně
Prohlášení poplatníka Ano Ne Ano Ne
Daň z příjmů Zálohová 15 % odečtení slev na dani Srážková 15 % Zálohová 15 % odečtení slev na dani Zálohová 15 %
Zdravotní pojištění Neodvádí zaměstnanec ani zaměstnavatel 4,5 % zaměstnanec, 9 % zaměstnavatel
Sociální pojištění Neodvání zaměstnanec ani zaměstnavatel 6,5 % zaměstnanec, 25 % zaměstnavatel

Jak se platí daň z příjmu u DPP?

Pokud si na dohodu o provedení práce vyděláte méně než 10 000 Kč měsíčně, bude váš příjem zdaněn 15% daní. Takto zdaněný příjem z DPP už nemusíte uvádět v přiznání k dani z příjmů. Pokud ale máte za celý rok malý příjem, mohli byste mít nárok na vrácení takto sražené daně a pak dává smysl ho v přiznání uvést.

Z pohledu zaměstnavatele záleží konkrétní nakládání s daní z příjmu jednak na výši výdělku za měsíc a pak na tom, jestli s ním má zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Jako zálohovou daň z příjmů ji odvede, pokud u něj zaměstnanec na DPP má podepsané prohlášení (takzvaný „růžový papír“), nebo pokud je příjem za měsíc vyšší než 10 000 Kč. Jako srážkovou daň z příjmů ji odvede při příjmu nižším než 10 000 Kč a nepodepsaném prohlášení.

Teprve s podnikáním začínáte?

Fakturoid vám usnadní komunikaci se státem. Vyexportuje za vás daňové přiznání, spočítá, jak vám vycházejí odvody, nebo automaticky (a průběžně) hlídá, jestli se vám vyplatí paušální daň.

První faktura do minuty

Kdo u DPP platí sociální a zdravotní pojištění?

Při výdělku do 10 000 Kč měsíčně neplatíte zálohy na zdravotní ani sociální pojištění vy ani zaměstnavatel. Limit 10 000 Kč se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

Ale pozor – pokud za vás neplatí zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel nebo stát (studenti, důchodci), pak máte povinnost pojištění odvést jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). V roce 2020 je minimální záloha na zdravotní pojištění 1 971 Kč měsíčně.

Při výdělku nad 10 000 Kč měsíčně odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění.


Časté otázky

Je lepší DPP, nebo DPČ?

Pro krátkodobou činnost, která může být rovnocenná s plným úvazkem, se více hodí dohoda o provedení práce. Má také vyšší limit pro měsíční příjem, do kterého se neřeší sociální a zdravotní pojištění. Vhodná bude tedy pro letní brigády apod. Pro dlouhodobější spolupráci, která je na částečný úvazek, se víc hodí dohoda o pracovní činnosti.

V čem se liší DPP a DPČ?

Maximální úvazek na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) je stanoven na 20 hodin týdně (polovina normální pracovní doby), přepočteno zhruba 1000 hodin za rok. Pro dohodu o provedení práce je limit stanoven na 300 hodin ročně, tj. krátkodobě na ni můžete odpracovat víc hodin najednou než na DPČ, ale ne dlouhodobě.


Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…