Dohoda o provedení práce (DPP) + vzor smlouvy

Přečtěte si, co pojem dohoda o provedení práce (DPP) označuje, jak se daní a jak má vypadat smllouva k DPP.

Obsah článku

Co je DPP (dohoda o provedení práce)?

Dohoda o provedení práce se hodí pro krátkodobou činnost, která může být rovnocenná s plným úvazkem – například pro letní brigády apod. Jde o jeden ze dvou druhů práce na dohodu, druhým je dohoda o pracovní cinnosti (DPČ), která se zase hodí pro dlouhodobější částečné úvazky.

Vzor smlouvy pro DPP

Základní znaky DPP

 • Sjednává a vypovídá se písemně.
 • Obě strany mohou dohodu vypovědět kdykoli a bez uvedení důvodu.
 • Výpovědní lhůta je 15 dní.
 • Můžete mít souběžné dohody s více zaměstnavateli.
 • Můžete mít více souběžných dohod s jedním zaměstnavatelem.
 • U jednoho zaměstnavatele nemůžete pracovat na DPP a zároveň na DPČ v rámci jedné pozice či náplně práce.
 • Hodinová odměna nesmí být nižší než u minimální mzdy.

Omezení počtu hodin u DPP

Dohoda o provedení práce umožňuje pracovat až 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele za jeden rok. Lze pracovat pro více zaměstnavatelů, limit 300 hodin se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

Pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele na více DPP, pak se hodiny i odměny do daných limitů sčítají.

DPP a dovolená

Po novele zákoníku práce z roku 2023 mají dohodáři nově nárok i na dovolenou nebo příplatky za práci o svátcích, podobně jako zaměstnanci.

 • Dovolenou si mohou vzít po čtyřech týdnech a zároveň po odpracování aspoň 80 hodin u daného zaměstnavatele.
 • Podmínky pro čerpání dovolené se počítají, jako by dohodář pracoval na poloviční úvazek.
 • Za odpracování každých 20 hodin vznikne zaměstnanci na dohodu právo na zhruba 1,5 hodiny dovolené, výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.
 • V případě, že dohodář vzniklou dovolenou nevyčerpá, mu po skončení domluvené práce musí zaměstnavatel vyplatit náhradu, stejně jako v klasickém pracovním poměru.

Jak se mění práce na dohodu od roku 2024?

Přehled: Jak se daní DPP?

  Odměna do 10 000 Kč měsíčně Odměna 10 001 Kč a více měsíčně
Prohlášení poplatníka Ano Ne Ano Ne
Daň z příjmů Zálohová 15 % odečtení slev na dani Srážková 15 % Zálohová 15 % odečtení slev na dani Zálohová 15 %
Zdravotní pojištění Neodvádí zaměstnanec ani zaměstnavatel 4,5 % zaměstnanec, 9 % zaměstnavatel
Sociální pojištění Neodvání zaměstnanec ani zaměstnavatel 6,5 % zaměstnanec, 25 % zaměstnavatel

Jak se platí daň z příjmu u DPP?

Pokud si na dohodu o provedení práce vyděláte méně než 10 000 Kč měsíčně, bude váš příjem zdaněn 15% daní. Takto zdaněný příjem z DPP už nemusíte uvádět v přiznání k dani z příjmů. Pokud ale máte za celý rok malý příjem, mohli byste mít nárok na vrácení takto sražené daně a pak dává smysl ho v přiznání uvést.

Z pohledu zaměstnavatele záleží konkrétní nakládání s daní z příjmu jednak na výši výdělku za měsíc a pak na tom, jestli s ním má zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Jako zálohovou daň z příjmů ji odvede, pokud u něj zaměstnanec na DPP má podepsané prohlášení (takzvaný „růžový papír“), nebo pokud je příjem za měsíc vyšší než 10 000 Kč. Jako srážkovou daň z příjmů ji odvede při příjmu nižším než 10 000 Kč a nepodepsaném prohlášení.

Kdo u DPP platí sociální a zdravotní pojištění?

Při výdělku do 10 000 Kč měsíčně neplatíte zálohy na zdravotní ani sociální pojištění vy ani zaměstnavatel. Limit 10 000 Kč se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

Ale pozor – pokud za vás neplatí zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel nebo stát (studenti, důchodci), pak máte povinnost pojištění odvést jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). V roce 2024 je minimální záloha na zdravotní pojištění 2 552 Kč měsíčně.

Při výdělku nad 10 000 Kč měsíčně odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění.

Tip: Detailní rozpis, kdy, jak a proč se daní dohoda o provedení práce, najdete v souhrnném článku o zdanění brigád.

Jak se mění práce na dohodu od roku 2024?

Pro zaměstnavatele. Koho musíte nahlásit na ČSSZ?

Zaměstnáváte lidi na DPP? Od července 2024 máte povinnost na ČSSZ hlásit všechny dohody o provedení práce, a to bez ohledu na výši odměny – tedy i ty, ze kterých se žádné pojištění neplatí. ČSSZ pro to zavedla nový formulář Výkaz DPP. Podat ho musíte nejpozději do 20. dne následujícího měsíce (tedy například do 20. srpna, jedná-li se o dohody za červenec).

Změny od července 2024 přehledně

 • Od 1. července 2024 máte povinnost registrace všech dosud nepojištěných DPP.
 • Od 1. srpna 2024 zasíláte pravidelně hlášení o příjmech všech jednotlivých zaměstnanců na DPP.

Víc informací najdete v tiskové zprávě ČSSZ z 19. června 2024.


Časté otázky

Je lepší DPP, nebo DPČ?

Pro krátkodobou činnost, která může být rovnocenná s plným úvazkem, se více hodí dohoda o provedení práce. Má také vyšší limit pro měsíční příjem, do kterého se neřeší sociální a zdravotní pojištění. Vhodná bude tedy pro letní brigády apod. Pro dlouhodobější spolupráci, která je na částečný úvazek, se víc hodí dohoda o pracovní činnosti.

V čem se liší DPP a DPČ?

Maximální úvazek na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) je stanoven na 20 hodin týdně (polovina normální pracovní doby), přepočteno zhruba 1000 hodin za rok. Pro dohodu o provedení práce je limit stanoven na 300 hodin ročně, tj. krátkodobě na ni můžete odpracovat víc hodin najednou než na DPČ, ale ne dlouhodobě.

Co je srážková daň?

Srážková daň je daň, která se nejčastěji používá ke zdaňování menších příjmů z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti (podívejte se na tabulku). Její sazba činí 15 % a odvádí ji ten, kdo odměnu vyplácí – příjemce odměny už dostává peníze zdaněné.

Teprve s podnikáním začínáte?

Fakturoid vám usnadní komunikaci se státem. Vyexportuje za vás daňové přiznání, spočítá, jak vám vycházejí odvody, nebo automaticky (a průběžně) hlídá, jestli se vám vyplatí paušální daň.

První faktura do minuty

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.