Slevy na dani (nejen) pro podnikatele (2024)

Jde vám ze všech těch daňových slev a úlev hlava kolem? 🤯 Uděláme vám v nich jednou pro vždy pořádek. Přečtěte si náš jasný výčet všech slev a situací, kdy je můžete uplatnit.

Obsah článku

Co jsou slevy na dani

Slevy na dani jsou slevy, které si můžete odečíst z vypočtené daně z příjmu (a to jako podnikatel i zaměstnanec). Díky slevám na dani tak zaplatíte nižší daň, než byste zaplatili bez nich.

Jak uplatnit slevu na dani?

Prakticky: coby podnikatel slevy na dani uplatníte ve chvíli, kdy budete podávat daňové přiznání za uplynulý rok. Slevy na dani, které můžete uplatnit, i jejich výši určuje stát a podstatné pro vás je, že se počítají až z vypočtené daně. Ano, znamená to, že budou-li vám hvězdy a paragrafy nakloněny, vaše výsledná daň z příjmu může být nulová 🙂

Pozor na to, co se často plete: jinak než slevy fungují odečitatelné položky a nezdanitelné části základu daně – těmi si snižujete daňový základ a detailněji jsme se o nich rozepsali v článku o dani z příjmu.

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.

— Albert Einstein

Jaké jsou slevy na dani pro rok 2024? (tabulka)

Sleva na poplatníka 30 840 Kč (měsíčně 2 570 Kč)
Sleva na vyživovaného manžela/manželku 24 840 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P 49 680 Kč (měsíčně 4 140 Kč)
Sleva pro invalidní důchod I. a II. Stupně 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč)
Sleva na dítě
  • u prvního dítěte 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně),
  • u druhého dítěte 22 320 Kč ročně (1 860 Kč měsíčně),
  • u třetího a každého dalšího 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně),
  • u dítěte s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí

Na jakou slevu na dani mám nárok?

Zorientovat se v tom, jak slevy fungují a kdo je může využít, může být trošku oříšek. Mrkněte, kterou ze slev můžete případně aplikovat vy a co pro to musíte udělat.

Jak fungují slevy na dani?

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je vlastně taková daňová výhoda, kterou stát poskytuje úplně všem daňovým poplatníkům (každému, kdo má zdanitelné příjmy). Nárok na slevu máte tedy nejen jako zaměstnanec, ale také pokud jste OSVČ, pracující student, pracující důchodce nebo si přivyděláváte na mateřské.

Na rok 2024 je sleva stanovena na 30 840 Kč (měsíčně 2 570 Kč). U slevy na poplatníka je úplně jedno, jestli jste pracovali celý rok, nebo třeba jen 5 měsíců z celého roku. Vždycky máte nárok na slevu v její plné výši.

Sleva na vyživovaného manžela/manželku

Slevu můžete uplatnit, pokud váš manžel/manželka nemá vlastní příjmy nebo je má nízké. K uplatnění této slevy musíte splňovat tři podmínky.

  1. Musíte být manželé nebo registrovaní partneři. Slevu tedy nemůžete uplatnit na přítele nebo přítelkyni, ani když spolu žijete a vychováváte spolu děti.
  2. Vaše druhá polovička musí mít roční příjmy nižší než 68 000 Kč. K prokázání této skutečnosti stačí doložit čestné prohlášení manžela nebo manželky, ve kterém potvrzuje, že jeho/její příjmy za daný rok nepřesáhly stanovený limit.
  3. Od roku 2024 (poprvé v daňovém přiznání za rok 2024) budete slevu moci uplatnit jen v případě, že se manžel/ka zároveň stará o dítě do 3 let.

Výše slevy pro rok 2024 je stanovena na 24 840 Kč (uplatňuje se ročně). Při svatbě v průběhu roku můžete slevu uplatnit taky, ale budete mít nárok pouze na její poměrnou část (rozpočte se do jednotlivých měsíců po svatbě).

Pokud je vyživovaný partner vlastníkem průkazu ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí (v roce 2024 to bude 49 680 Kč za rok, nebo 4 140 Kč měsíčně). K daňovému přiznání navíc musíte přiložit kopii průkazu ZTP/P.

jak uplatnit slevu na manžela nebo manželku?

Sleva pro invalidní důchod I., II. a III. stupně

Slevu můžete uplatnit vždy, když pobíráte invalidní důchod. Pro rok 2024 je sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně stanovena ve výši 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč). Pro invalidní důchod III. stupně je to 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč).

Na slevu máte nárok i pokud jste důchod pobírali pouze pár měsíců v roce. Rozdíl bude jen ve výši slevy, protože budete uplaťnovat jen její poměrnou část (podle počtu měsíců). K využití slevy pro invalidní důchod musíte k daňovému přiznání vždy doložit rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu (plného nebo částečného).

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Pokud vlastníte průkaz ZTP/P, máte na tuhle slevu na dani nárok, a to i bez přiznaného invalidního důchodů. V roce 2024 je sleva pro držitele průkazu 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč). Stačí, když k daňovému přiznání přiložíte kopii svého ZTP/P průkazu.

Sleva na dítě

Ne slevu na dítě máte nárok za každé dítě, které u vás bydlí a které živíte. Nezáleží na tom, jestli jste jeho rodič, nebo poručník. Na slevu má jednoduše nárok zákonný zástupce dítěte.

Děti Sleva na dítě pro rok 2024
1. dítě 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně)
2. dítě 22 320 Kč ročně (1 860 Kč měsíčně)
3. a každé další dítě 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně)
Dítě s průkazem ZTP/P Sleva se dvojnásobí

Sleva se vztahuje na:

  • děti nezletilé (do 18 let),
  • děti do 26 let, které stále studují,
  • děti do 26 let věku v případě, že dítě nemůže pracovat nebo studovat kvůli nemoci/úrazu.

Pokud dítě živíte spolu s partnerem, slevu může v daňovém přiznání uplatnit pouze jeden z vás. Zároveň k daňovému přiznání musíte přiložit potvrzení o tom, že druhý z rodičů slevu na dítě neuplatňuje.

Jak uplatnit slevu na dítě?

Sleva na studenta

Od roku 2024 je tato sleva zrušená (naposledy jste ji mohli využít v daňovém přiznání za rok 2023). Sleva sloužila ke snížení daně u pracujících studentů (do 26 let).

Školkovné

Od roku 2024 je školkovné zrušeno (naposledy jste slevu mohli využít v daňovém přiznání za rok 2023). Rodiče si mohli snížit daň o poplatky, které zaplatili mateřským školám či jeslím (do stanovené maximální výše).


Jak uplatním slevy na dani jako zaměstnanec?

Jako zaměstnanci za vás bude daňové přiznání podávat zaměstnavatel. Aby za vás daně mohl zaměstnavatel řešit (bude za vás dělat roční zúčtování), musíte na začátku každého roku podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů“ (tzv. „růžové prohlášení“). Největším rozdílem oproti uplatňování slev u živnostníků je to, že jako zaměstnaci se vám budou některé slevy promítat do mzdy každý měsíc (u OSVČ vše souhrnně na konci roku).

Prohlášení poplatníka daně z příjmů

Podepsáním prohlášení poplatníka daně z příjmů (tzv. růžové prohlášení) zaměstnanec uplatňuje svoje nezdanitelné částky a slevy na dani na příjem od daného zaměstnavatele.

Pro zaměstnavatele má podepsané prohlášení možné dopady do toho, jestli bude odvádět daň z příjmů zaměstnance jako srážkovou, nebo jako zálohovou – viz dohoda o provedení práce (DPP)dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Pozor

„Růžové prohlášení“ můžete vždy podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud jste tedy zaměstnáni na více místech, musíte si vybrat, u kterého ze zaměstnavatelů prohlášení podepíšete.

Jak uplatním slevy na dani jako OSVČ?

Jako OSVČ uplatňujete slevy vždy jednou ročně, při podání daňového přiznání. Pokud za vás daně dělá daňový poradce, musíte myslet jen na to, abyste mu včas dodali všechny podklady, které jsou k uplatnění jednotlivých slev potřeba. To koneckonců musíte udělat i když si budete daňové přiznání podávat sami – dát si všechny podklady „do kupy“ a vrhnout se na to.

Postup: Výpočet daně OSVČ

Všechny slevy na dani odečítáte až od vypočtené daně. Jak se k ní dostanete? Od všech svých příjmů odečtěte náklady (a případně odečitatelné položky) – vyjde vám daňový základ. Poté si podle základní sazby daně (15 %) vypočítáte samotnou daň (15 % ze základu daně). Tadá, máte vypočtenou daň.

Od vypočtené daně můžete konečně odečíst jednotlivé slevy na dani, na které máte nárok. Může se dokonce stát, že po odečtení všech slev nebudete státu muset zaplatit vůbec nic.

Výsledná daň k zaplacení = vypočtená daň - slevy na dani

Můžu si daně spočítat online?

Díky možnosti podávat elektronické přiznání online se vše hodně zjednodušilo. Formulář na portálu MOJEdaně vám napoví, kam co vyplnit nebo kam kterou přílohu vložit. Daňové přiznání tak můžete rovnou i podat online, klidně z pohodlí vašeho obýváku.

Daně si navíc můžete spočítat i přes Fakturoid, který to v podstatě udělá za vás. Vyplní za vás daňové přiznání i se slevami na dani a všemi ostatními náležitostmi. Vy už pak vše jen odešlete (opět přes portál MOJEdaně). Podívejte se, jak na to.

Poznámka: Pokud jste jako OSVČ v paušálním režimu , daňové přiznání podávat nemusíte a nárok na slevy na dani vám automaticky zaniká.

Je rozdíl mezi slevou na dani a odečitatelnou položkou?

Jednoduše řečeno: ano, je. Přestože obojí jsou způsoby, díky kterým nakonec na daních zaplatíte nižší částku, nejedná se úplně o to stejné.

Slevy na dani se odečítají od roční vypočtené daně z příjmů. Odečitatelné položky slouží ke snížení daňového základu před výpočtem daně – odečteme je od základu daně (váš celkový roční příjem). Stejně tak fungují (a je fajn o nich vědět) nezdanitelné části základu daně. Od základu daně lze v roce 2024 odečíst:

Odečitatelné položky Nezdanitelné části základu daně
Daňová ztráta Poskytnutí daru (i třeba darování krve, kostní dřeně...)
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Zaplacené úroky z úvěru
Odpočet na podporu odborného vzdělávání Platby na penzijní pojištění či připojištění
Pojistné na životní pojištění
Členské příspěvky člena odborové organizace
Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Teprve s podnikáním začínáte?

Fakturoid pro vás průběžně počítá stav odvodů a v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob vám vygeneruje i podklady pro sociálnízdravotní pojištění. Hlídáme i obrat pro DPH a počítáme, jestli se vám vyplatí paušální daň.

Vyzkoušet zdarma

Související příspěvky

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.