Jak začít podnikat v důchodu?

Pobíráte důchod a máte zajímavou podnikatelskou myšlenku? Založili jste si živnost a chcete mít jistotu, že všemu správně rozumíte? Nebo je penze teprve před vámi a zajímají vás podmínky podnikání v důchodu? Pojďte s námi zjistit vše podstatné.

Obsah článku

Přehledné shrnutí: jak podnikat v důchodu?

Nechce se vám pročítat celý článek? Tady je vše, co potřebujete vědět, v několika málo stručných bodech 👇

 1. Podmínky založení živnosti se pro podnikající seniory nijak neliší od ostatních OSVČ. Pro získání živnostenského oprávnění vám zpravidla stačí občanka, čistý trestní rejstřík a jedna zastávka na živnostenském úřadě (nebo pár kliknutí v online portálu).
 2. Mezi vaše základní povinnosti patří evidence příjmů, případně výdajů (pokud nezvolíte paušální výdaje), placení sociálního a zdravotního pojištění, podání daňového přiznání, používání datové schránky a vystavování dokladů.
 3. Pro živnostníky ve starobním i invalidním důchodu je podnikání vždy vedlejší činností.
 4. Přiznání k dani z příjmů za uplynulý rok podáváte elektronicky vždy na jaře, nejpozději do 1. 5. Pokud si nevyděláte vyšší statisíce, daň vám dost možná vyjde nulová, takže ji platit nebudete. Při vedlejší činnosti nemůžete využít paušální daň.
 5. V prvním roce podnikání neplatíte průběžné zálohy na pojistné. Neznamená to ale, že se odvodům vyhnete. Spolu s daňovým přiznáním po prvním roce podnikání odevzdáte i přehledy o příjmech a výdajích ČSSZ a zdravotní pojišťovně a na základě dosažených příjmů uhradíte případné nedoplatky.
 6. Zdravotní pojišťovna vám na základě prvního přehledu stanoví měsíční zálohy pro další rok. Nevztahuje se na vás minimální výše platná pro OSVČ na hlavní činnost, zálohy platíte podle reálných příjmů.
 7. Sociální pojištění platíte, pouze pokud váš roční zisk přesáhne zákonem danou hranici (rozhodná částka se každý rok mění, pro 2024 činí 105 520 Kč). Když si vyděláte více, budete v dalším roce platit měsíční zálohy na sociální pojištění. Buď minimální v zákonné výši pro vedlejší činnost, nebo vyšší, které vám vyjdou v přehledu.
 8. Jestliže chcete podnikat v předčasném důchodu, nesmí váš výdělek přesáhnout rozhodnou částku.

Jak začít podnikat v důchodu?

V čem začít podnikat v důchodu?

Nikdy není pozdě vykročit na podnikatelskou cestu. Dobrý pocit z budování něčeho vlastního, získávání zkušeností, aktivní využití volného času a finanční přivýdělek – nejen to vám může přinést podnikání. V čem ale začít podnikat?

Zužitkujte své schopnosti a koníčky

Máte zálibu nebo dovednost, kterou byste rádi zpeněžili? Skvělé 🙂 Senioři, kteří se rozhodnou pro podnikání, často staví na svých pracovních dovednostech a expertíze. Jednat se může o řemeslo, pěstování, konzultace, psaní, hlídání dětí či mazlíčků, úklid nebo třeba výuku.

Mimochodem, ještě než poběžíte na živnostenský úřad, zkuste si zpracovat alespoň základní podnikatelský záměr (podívejte se na náš vzor podnikatelského plánu). Napoví vám, jestli má váš nápad potenciál – že vás obor baví, totiž není zárukou úspěchu.

Žádný nápad nepřichází? Nebojte se, že by všechny dobré nápady byly už rozebrané. Trh je stále otevřený a nabízí spoustu příležitostí. Ulovte si tu svou! Pomohou vám naše tipy, v čem podnikat.

Jak založit živnost v důchodu?

V oboru už máte jasno – jak tedy podnikání oficiálně zahájit a co musíte splnit?

Podmínky pro založení živnosti v důchodu

Když chcete začít podnikat jako důchodce, nevztahují se na vás z pohledu založení živnosti žádná speciální pravidla. Základním předpokladem je splnění všeobecných podmínek: věk nad 18 let a bezúhonnost (tzn. že jste nebyli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin, který souvisí s předmětem podnikání).

Pokud si vyberete činnost z kategorie volných živností (mrkněte na druhy živností), k založení nepotřebujete nic jiného než svůj občanský průkaz. Pro další kategorie už stát stanovuje podmínky, jako je vzdělání, praxe v oboru nebo nutnost požádat o povolení (koncesi). Jestliže podmínky nesplňujete, může se za vás zaručit odpovědný zástupce (garant).

Pozor: Nezapomeňte, že podnikání může nést riziko. S tím živnostenským se pojí hlavně to, že za případné dluhy ručíte celým svým majetkem včetně toho osobního.

Samotnou živnost založíte podáním tzv. jednotného registračního formuláře (JRF):

 1. Osobně na živnostenském úřadě. Ve vaší obci nebo klidně na opačném konci Česka. S sebou vezměte občanku, případně doklady prokazující vaše vzdělání, praxi či rekvalifikaci atp. (podle podmínek vybrané činnosti). Za vyřízení živnostenského listu úřadu zaplatíte správní poplatek 1 000 Kč.
 2. Elektronicky v Portálu živnostenského podnikání. Přihlásíte se Identitou občana (tady je návod, jak ji zřídit) a JFR vyplníte online. Elektronické podání vás vyjde na 800 Kč.

Jakmile bude hotovo, úřad vás zapíše do rejstříku živnostenského podnikání a vydá vám (na vyžádání) výpis z tohoto rejstříku jako potvrzení, že jste právoplatným podnikatelem 🙂 Prostřednictvím JFR rovnou oznámíte zahájení živnosti i své zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Přečtěte si návod, jak začít podnikat.

Jaké jsou vaše povinnosti, když podnikáte v důchodu?

Vyřízením živnostenského oprávnění vše teprve začíná. Při podnikání v důchodu vás kromě samotné práce neminou platby pojistného a daně z příjmu, fakturace a používání datové schránky.

Daně a daňové přiznání v důchodu

Jako podnikající senior máte stejně jako ostatní živnostníci povinnost jednou ročně odvést daň z příjmu a podat daňové přiznání. Přiznání zpracováváte vždy na jaře za příjmy z předchozího roku. O dani z příjmu jsme se pro vás rozepsali v samostatném článku.

Jak neplatit daň z příjmu? 🤔 Když si podnikáním v důchodu přivyděláte cca do 510 000 Kč za rok, v daňovém přiznání využijete 60% paušální výdaje a uplatníte slevu na poplatníka, daň z příjmu nebudete platit (sleva vám ji pokryje). Přiznání k dani z příjmu však musíte podat, i když vám vyšla nulová daň.

Pojistné a zálohy OSVČ v důchodu

Lidé ve starobním nebo invalidním důchodu vždy podnikají na vedlejší činnost, ať si vydělají jakoukoli částku. V praxi to pro vás znamená, že:

 • Zálohy na zdravotní pojištění první rok podnikání neplatíte, pojistné zaplatíte až jednorázově po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Následně budete odvádět měsíční zálohy podle skutečně dosaženého zisku (netýká se vás minimální výše pojistného stanovená pro OSVČ na hlavní činnost). Při nízkých příjmech to bude nejspíše několik desetikorun nebo stovek.

 • ČSSZ pojistné vůbec neplatíte v případě, že váš roční zisk z podnikání (rozdíl mezi příjmy a výdaji) nepřesáhne tzv. rozhodnou částku. Pro rok 2024 činí 105 520 Kč, případně poměrově méně, pokud jste podnikali kratší dobu než rok. Když tuto hranici zisku překročíte, doplatíte sociální pojištění jednorázově po podání Přehledu. Na základě něj vám ČSSZ stanoví výši měsíční zálohy na další rok.

Mimochodem, možná jste slyšeli o paušální dani, která pokrývá odvody i daň z příjmu. K té se ale jako živnostník na vedlejší činnost nemůžete přihlásit (a nejspíš by se vám ani nevyplatila).

Datová schránka pro OSVČ

Datovou schránku (představte si ji třeba jako ověřený e-mail) pro podnikající osoby musí od roku 2023 používat všichni podnikatelé. Nejpodstatnější je pro vás fakt, že když vám někdo (typicky úřad) pošle zprávu do datové schránky, po uplynutí 10 dnů se považuje za přečtenou. Datovku tedy pravidelně kontrolujte a nastavte si upozornění na příchozí poštu. Další praktické tipy najdete v článku o datové schránce.

A pozor, pokud jste si už dříve datovku založili, po zahájení živnosti budete mít schránky dvě: jednu pro fyzickou osobu a druhou pro podnikající fyzickou osobu. Ke komunikaci ohledně vašeho podnikání slouží ta druhá.

Faktury a fakturace

Když si někdo pořídí váš produkt nebo využije službu, vystavíte mu doklad. Při okamžité platbě do 10 000 Kč stačí zjednodušený daňový doklad (paragon). Jestliže ale posíláte doklad pro platbu, která teprve proběhne, účtujete si částku nad 10 000 Kč nebo typicky obchodujete s firmou, je třeba vystavit fakturu.

Faktury mají zákonné náležitosti, které ale nemusíte řešit, když využijete aplikaci pro vystavování faktur. Například Fakturoid pohlídá, aby vaše doklady splňovaly vše, co mají.

Tip: Fakturoid vám usnadní podnikání i komunikaci se státem. První fakturu vystavíte do minuty a zdarma. Připraví za vás daňové přiznání a průběžně počítá výši odvodů. Když se vám zalíbí placené funkce, jako podnikatelský nováček můžete využít 50% slevu.

Vyzkoušet zdarma

Jaké máte při podnikání v důchodu povinnosti?

Podnikání „na stará kolena“ se vyplatí. Zvýší vám důchod!

Podnikající a pracující starobní důchodci získávají od státu bonus za svou aktivitu. Podle informací MSPV mají po odpracování každých 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti (ze které odvádí sociální pojištění) nárok na zvýšení penze o 0,4 % výpočtového základu. Žádost o přepočet důchodu je možné podat až za 5 let zpětně.

Obě pojistné se počítají z poloviny rozdílu mezi příjmy a výdaji (tzn. vyměřovací základ). Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %, na sociálním odvedete 29,2 %. Nedávné úpravy zákonů změnily pravidla odvodů sociálního pojištění a pro příjmy za rok 2024 a dále začne platit nový výpočet vyměřovacího základu (55 místo 50 %). Stát tak chce zajistit vyšší příjmy do českého důchodového systému.

Na živnostníky v předčasném důchodu se vztahují trochu jiná pravidla. Aby mohli podnikat, nesmí jejich roční zisk (rozdíl mezi příjmy a výdaji) překročit rozhodnou částku, tzn. nesmí dojít k placení sociálního pojištění.

Další formy přivýdělku k důchodu

Živnost je sice nejrozšířenější, ale ne jednou možností, jak se v důchodu zapojit do pracovního procesu.

 • Máte větší plány a živnost na ně nestačí? Zvažte založení firmy.
 • Pokud se vidíte spíš jako zaměstnaný důchodce, možná vám bude více sedět práce na dohodu.

Závěr + tipy na další zdroje

Pokud vás dávka informací vystrašila, máme dobrou zprávu. Něčím podobným si prošel každý podnikatel a nakonec vše zvládli. A že jich v Česku máme! Vezměte si pro podnikání v důchodu na pomoc chytrou aplikaci, a pokud se ztrácíte v povinnostech, tak i účetního nebo daňového poradce. Držíme palce a věříme, že se vám bude dařit.


Další užitečné návody v almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.