Podnikatelský záměr. Jak vytvořit úspěšný plán pro svou firmu? (vzor zdarma)

Začínáte podnikat? Bez dobře sepsaného podnikatelského záměru se neobejdete. Přečtěte si, jak správně sepsat podnikatelský záměr a k čemu ho vlastně potřebujete, a stáhněte si náš vzor byznys plánu zdarma.

Obsah článku

Co je podnikatelský záměr?

Jednoduše řečeno: jedná se o dokument, který vám pomůže zdolat (skoro) všechny překážky, na které v rozbouřených podnikatelských vlnách můžete narazit. Podnikatelský záměr (nebo také podnikatelský plán) obvykle zahrnuje vaše cíle, strategie a plány na rozvoj, ale také detailní analýzu trhu, konkurence a rizik.

Proč potřebujete podnikatelský záměr?

Dobře promyšlený a sepsaný byznys plán není jen další ze zbytečných listů papíru. Naopak – bude se vám hodit hned z několika dobrých důvodů.

1. Zvýší se vaše šance na úspěch

Podnikatelský plán vám pomůže lépe pochopit, jak „váš“ byznys funguje a co jsou jeho klíčové prvky. Obsahuje totiž detaily nejen o vaší firmě jako takové, ale i o vašich zákaznících, konkurenci a celkové situaci na trhu. Může se tak stát užitečným pomocníkem ve vašem dalším investičním rozhodování.

2. Ujasníte si cíle a strategii

Díky podnikatelskému plánu si ujasníte, kam chcete své podnikání směřovat a jak svých cílů dosáhnout. Například pokud chcete otevřít novou kavárnu, může být jedním z vašich cílů určitý počet návštěvníků měsíčně. Součástí byznys plánu pak musí být i konkrétní strategie, jak k vytyčenému cíli chcete (a můžete) dospět.

3. Usnadníte si vyjednávání s investory

Sháníte investory? Přesvědčivý podnikatelský plán vám pomůže s přesvědčováním, aby investovali právě do vás. Najdou v něm všechny informace, které potřebují – váš finanční plán, marketingový plán i další klíčové aspekty vašeho podnikání.

4. Poradíte si i s dílčími problémy

Chcete své podnikání posunout, vylepšit nebo třeba rozšířit na nový trh? Aktualizujte svůj podnikatelský záměr. Bude vám tak sloužit jako užitečný návod, kterého se můžete držet po celou dobu podnikání.

Vzor byznys plánu zdarma ke stažení

Přístupů k tvorbě byznys plánu je hodně. Pro jeho jednoduchost doporučujeme Business Model Canvas od firmy Strategyzer.

PDF se šablonou pro podnikatelský záměr

Pojďme si stručně projít jednotlivé oblasti, které by měl váš podnikatelský plán obsahovat:

Hodnota pro zákazníka (Value Propositions)

 • Kde pro své zákazníky vytvoříte hodnotu?
 • Pokud jsou vašimi klienty jiné firmy, jak jim pomáháte vytvářet hodnotu pro jejich zákazníky?
 • V jaké situaci jsou, když se jim hodí naše nabídka?
 • Čím je vaše nabídka unikátní?

Zákazníci (Customer Segments)

 • Kdo jsou vaši zákazníci? Jsou to lidé, firmy, nebo obojí?
 • Jaké jsou jejich charakteristiky?
 • Cílíte ženy i muže? Cílíte nějakou věkovou kategorii? Nebo cílíte na firmy v konkrétním odvětví?
 • Jak velký je váš trh? Počet klientů a velikost peněz, které očekáváte, že mohou utratit?

Vztahy se zákazníky (Customer Relationships)

 • Představte si cestu zákazníka od toho, že se o vás dozví, přes nějakou formu vaší nabídky až po jeho nákup a případnou další péči.
 • Potkáváte se se zákazníky osobně, nebo online?
 • Prodáváte jim přes někoho jiného (distributory, obchody)?

Prodejní kanály (Channels)

 • Jak se zákazníci dozví o hodnotě, kterou jim nabízíte?
 • Můžete na ně cílit na sociálních sítích, reklamě v rádiu, nebo v nějakém odborném časopise?
 • Tip: mezi typické prodejní kanály patří reklama ve vyhledávačích, sociální média, tvorba obsahu, který najdou přes vyhledávače (SEO), trhy, oborové konference apod.

Klíčové činnosti (Key Activities)

 • Co děláte, abyste mohli dodat zákazníkům hodnotu?
 • Jaké zdroje používáte? Jakou expertizu?
 • Vyžaduje to nějaký technický vývoj?
 • Jak probíhá distribuce vašeho produktu?

Hlavní zdroje (Key Resources)

 • Co potřebujete, abyste mohli klientům nabídnout hodnotu?
 • Vybavení, kancelář, lidi, znalosti, web…?

Klíčoví partneři (Key Partners)

 • Koho — lidi nebo firmy — potřebujete, abyste se mohli věnovat klíčovým činnostem a abyste vytvořili a dodali hodnotu zákazníkům?

Struktura nákladů (Cost Structure)

 • Kolik vás bude měsíčně stát provozování klíčových aktivit, přísun hlavních zdrojů, případně spolupráce s klíčovými partnery?
 • Budete potřebovat právní pomoc? Pojištění?
 • Tip: Nemusí jít vždy o peníze, můžete to být také čas. Samozřejmě ve výsledku čas jsou peníze :-)

Struktura příjmů (Revenue Streams)

 • Jakým způsobem zákazníci zaplatí za vámi dodanou hodnotu? Jde o jednorázovou platbu, měsíční poplatek, roční předplatné?
 • Jak přesně platba probíhá?
 • Tip: Podívejte se na konkurenci, jaké má ceny.

Bonus č. 1: Jak napsat podnikatelský záměr pro úřad práce?

Jste nezaměstnaní a chcete začít podnikat? Finanční pomoc může přijít z nečekaného místa – totiž z úřadu práce, který poskytuje dotace za účelem zřízení společensky pracovního místa. Má to ovšem jedno „ale“: abyste na dotaci dosáhli, musíte sepsat (a následně i obhájit) vlastní podnikatelský záměr.

Jak vypadá podnikatelský záměr pro úřad práce?

Samotná struktura podnikatelského záměru pro úřad práce se přitom od klasického byznys plánu v mnoha ohledech liší. Vycházet totiž musíte z přesně předepsané struktury formuláře, který od úřadu práce dostanete.

 • Základní údaje: kromě jména, příjmení a data narození uveďte i své předchozí podnikatelské zkušenosti a motivaci k podnikání.
 • Charakteristika podnikatelského záměru: popište, o jaký obor podnikání se jedná, jak bude vaše podnikatelská činnost vypadat a kde ji budete provozovat.
 • Analýza trhu: shrňte specifika trhu, na němž se budete pohybovat, kdo budou vaši zákazníci a obchodní partneři, s jakou konkurencí se budete potýkat a zda a jak budete řešit marketing a propagaci.
 • Přednosti podnikatelského záměru: uveďte faktory, které by měly přispět k úspěšné realizaci vašeho podnikatelského záměru.
 • Nedostatky podnikatelského záměru: může se jednat například o vstup dalších konkurentů na trh, zvyšující se ceny energií apod.
 • Doplňující údaje: zmiňte vše, co zvýší důvěryhodnost vašeho podnikatelského záměru (orientační ceník, smlouvy o smlouvách budoucích s dodavateli apod.).

Pamatujte: Držte se doporučené struktury a buďte konkrétní. Vaše obhajoba před komisí bude mnohem úspěšnější, pokud se vám podaří přesvědčivě popsat svůj záměr a jeho výhody pro společnost.

Bonus č. 2: Jak napsat podnikatelský záměr k registraci k DPH?

Chcete se stát dobrovolným plátcem DPH? Připravte se na to, že po vás finanční úřad může chtít takzvaný zkrácený podnikatelský záměr. Zjednodušeně řešeno: stát chce znát váš předmět podnikání a to, jak ho plánujete vykonávat.

Jak vypadá podnikatelský záměr pro registraci k DPH?

Zkrácený podnikatelský záměr pro finanční úřad by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky:

 • Jaký je váš předmět podnikání? (tedy stručný popis, co bude předmětem zdanitelného plnění)
 • Kde vykonáváte podnikatelskou činnost? (tedy skutečné sídlo pro účely DPH, které může být odlišné od sídla firmy zapsaného v obchodním rejstříku)
 • Kolik máte provozoven a kde se nacházejí?
 • Jak zajišťujete poskytování služeb? (tedy informace o vašich zaměstnancích nebo subdodavatelích)
 • Kdo jsou vaši odběratelé? (tedy okruh klientů, kterým budou prováděna zdanitelná plnění),
 • Který majetek je součástí vašeho podnikání? (například IT vybavení, automobil, výrobní stroje...)

Bonus č. 3: Jak o svém podnikatelském záměru přesvědčit investora?

Máte podnikatelský záměr sepsaný a rádi byste s ním oslovili potenciální investory? Připravte se na to, že jen dobrý nápad zkušené investory neoslní. To, co je zajímá především, je schopnost jednat, jak zdůrazňuje třeba angel investor Jarek Mikes z Digital Payments.

„Před tím, než půjdete za investory, velmi doporučuji mít nejen zpracovaný podnikatelský plán, ale také byste měli prokázat, co vše jste již pro váš záměr udělali. Nejlepší samozřejmě je, pokud jste už založili samostatný subjekt, například společnost s ručením omezeným, a investovali jste do tohoto subjektu nějaké vlastní finanční prostředky. Jde o signál, že svému nápadu věříte natolik, že do něj dáváte i vlastní prostředky,“ potvrzuje.

A co dalšího od jednání s invetory čekat? „Investoři velmi neradi hradí mzdy, odměny jednatelům, majitelům. Neradi investují do etapy hledání cesty k minimálnímu produktu. Pokud ale oslovíte investory ve chvíli, kdy už máte svoji firmu, minimální produkt a ideálně 1–5 zákazníků, kterým jste tento produkt prodali, společně se strategií, jak váš model škálovat, pak s velkou pravděpodobností investora zaujmete.“

Jak vybrat investora?

„U menších investicí, zpravidla do dvou milionů korun, doporučuji jít spíše k takzvaným angel investorům,“ radí Jarek Mikes. „Jsou víc orientováni na rozjedy menších byznysů, často přináší i potřebné know-how a jsou také ochotni se aktivně zapojit do prvotní fáze rozjezdu.“

Naopak pokud potřebujete větší kapitál, většinou se oslovují takzvaní venture investoři. „Zde ale počítejte s tím, že musíte mít vysoce škálovatelný obchodní model a prokazatelné výsledky,“ uzavírá investor.


Teprve s podnikáním začínáte?

Fakturoid pro vás průběžně počítá stav odvodů a v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob vám vygeneruje i podklady pro sociálnízdravotní pojištění. Hlídáme i obrat pro DPH a počítáme, jestli se vám vyplatí paušální daň.

Vyzkoušet zdarma

Časté otázky

Co musí podnikatelský plán obsahovat?

Podnikatelský záměr (nebo také podnikatelský plán) je dokument, který zahrnuje vaše cíle, strategie a plány na rozvoj, ale také detailní analýzu trhu, konkurence a rizik. Jeho konkrétní podoba se může lišit podle jeho konkrétního účelu: jinak bude vypadat podnikatelský plán pro registraci k DPH a jinak podnikatelský záměr pro úřad práce. Podívejte se proto na náš vzor byznys plánu zdarma.


Kam dál?

Pokud vás problematika tvorby podnikatelského záměru zajímá detailněji, doporučujeme na tohle téma vygooglit pár bakalářských prací. Mimo jiné mezi nimi najdete podrobné návody, jak na podnikatelské plány v jednotlivých odvětvích – například ukázku podnikatelského záměru pro restauraci nebo podnikatelský plán kadeřnictví.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.