Jak na zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ?

Podnikáte? Na rozdíl od zaměstnanců si sociální a zdravotní pojištění musíte řešit sami. Přečtěte si, jak si spočítat výši záloh a kam a kdy posílat roční přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Obsah článku

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Teprve s podnikáním začínáte? První rok budete na zdravotní a sociální pojištění platit pouze minimální zálohy. Částka minimálních záloh se přitom každý rok mění, protože se odvozuje od aktuálně platné minimální mzdy. Podívejte se, kolik na minimálních zálohách zaplatíte letos.

Pozor

zdravotního pojištění musíte případnou minimální zálohu upravit na nové minimum už od ledna. Pokud vám pak v přehledu vyjde záloha vyšší, je třeba ji znovu změnit.


Jak si spočítat zálohy pro OSVČ?

V dalších letech podnikání se bude výše záloh počítat z vašich příjmů. Novou výši záloh v daném roce musíte začíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém jste podali přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok.

Jak vypočítat vyměřovací základ

Sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ se počítá z takzvaného vyměřovacího základu. Zjednodušeně platí, že jde o polovinu z daňového základu (daňový základ pro OSVČ představuje váš hrubý zisk, tedy rozdíl příjmů a výdajů).

Daňový základ = Příjmy - Výdaje

Vyměřovací základ = Daňový základ / 2

Jak vypočítat zálohy na zdravotní pojištění OSVČ

Nejprve si spočítejte celkovou výši zdravotního pojištění, které byste coby OSVČ měli zaplatit za rok, a to podle následujícího vzorce:

Zdravotní pojištění za rok = Vyměřovací základ * 0,135

Výši měsíční zálohy dostanete, když celkové roční pojistné vydělíte počtem měsíců, v nichž podnikáte (typicky tedy 12 měsíci).

Pamatujte, že na zdravotním nikdy nemůžete platit méně, než kolik představují minimální zálohy. Pokud vám tedy vyjde nižší částka, budete na zdravotním pojištění platit právě minimální zálohy.

Jak vypočítat zálohy na sociální pojištění OSVČ

Stejně jako u zdravotního pojištění, i v tomto případě si nejprve spočítejte celkovou roční výši povinného sociálního pojištění:

Sociální pojištění za rok = Vyměřovací základ * 0,292

Výši měsíční zálohy dostanete, když celkové roční pojistné vydělíte počtem měsíců, v nichž podnikáte (typicky tedy 12 měsíci).

Zálohy pro OSVČ ve Fakturoidu

Přímo ve vašem účtu pro vás průběžně počítáme stav odvodů. Navíc pro vás na pár kliknutí vygenerujeme i přiznání k dani z příjmů FO a podklady pro sociálnízdravotní pojištění.

Vyzkoušet zdarma

OSVČ na vedlejší činnost a sociální a zdravotní pojištění

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost, v prvním roce vůbec zálohy na zdravotní pojištění neplatíte. Povinné jsou pro vás až v dalších letech, a to podle skutečné výše vašich příjmů (viz výpočet výše).

sociálního pojištění je to podobné. U vedlejší činnosti zálohy také první rok platit nemusíte. Po konci roku ale dojde k vyúčtování a případnému doplacení pojištění – a to pokud vaše vedlejší činnost přesáhla rozhodnou částku pro povinnou účast na důchodovém pojištění. (Myslete na to, že podnikáte-li pouze část roku, rozhodná částka se poměrným způsobem snižuje.) V případě překročení rozhodné částky navíc budete od nového roku hradit zálohy na sociální pojištění podle běžného vzorce (viz výpočet výše).


Jak se platí sociální a zdravotní pojištění OSVČ?

Zálohy platíte každý měsíc. Pokud nezaplatíte, začne vám nabíhat penále 0,05 % denně. Může se to zdát málo, ale přestavuje to roční úrokovou míru 18,25 %. Splatnost záloh je vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za březen je splatná do 8. dubna). Za den platby se považuje den, kdy platba dorazí na účet pojišťovny.

Jak podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ?

Termín podání přehledu je do konce dubna (při odkladu do konce července). Podání doporučujeme řešit elektronicky, například přes datovku.

Formulář pro zdravotní pojišťovnu ke stažení

Preferujete klasické papírové podání přehledu? Stáhněte si formulář pro svou zdravotní pojišťovnu.

Dobrovolné vyšší zálohy

Pokud chcete, můžete si nastavit vyšší částky měsíčních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Vyplatí se vám to zejména tehdy, pokud po podání přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu očekáváte velký nedoplatek na pojištění a rádi byste částku, kterou budete muset jednorázově zaplatit, snížili.

Pojištění a paušální daň

Splňujete-li konkrétní podmínky, můžete coby OSVČ vstoupit do takzvaného paušálního režimu. Místo klasických záloh pak platíte pouze paušální daň. Navíc nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu a v některých případech vám paušální daň ušetří i peníze. Přečtěte si, jak vstoupit do paušálního režimu.


Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…