Zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ

Začínající podnikatelé, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, platí první rok minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Částka minimálních záloh se každý rok aktualizuje, protože se odvozuje od aktuálně platné minimální mzdy.

Každý další rok podnikání se zálohy vypočtou z vašich příjmů. Novou výši zálohy v daném roce je třeba začít platit nejpozději od měsíce, ve kterém jste podali přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok.

Ovšem pokud platíte minimální zálohu na zdravotní pojištění, je potřeba její výši upravit na nové minimum již za leden. Když pak v přehledu vyjde záloha vyšší, je třeba ji znovu změnit.

Zálohy platíte každý měsíc. Pokud nezaplatíte, začne vám nabíhat penále 0,05 % denně. To se může zdát málo, ale přestavuje to roční úrokovou míru 18,25 %.

Základ pro výpočet záloh

Základ = Příjmy - Výdaje

Výdaje jsou buď uplatňované daňově uznatelné, nebo paušální výdaje.

Zálohy na zdravotní pojištění a způsob výpočtu

Zdravotní pojištění za rok = (Základ / 2) * 0,135

Příklad: Pokud je Základ 400 000 Kč, vycházela částka zdravotního pojištění na celý rok na

(400 000 / 2) * 0,135 = 200 000 * 0,135 = 27 000 Kč

POZOR: Příklad nám rovnou ilustruje i to, že nikdy nemůžete platit méně, než jsou minimální zálohy a ve výše uvedeném příkladu by měsíční záloha vycházela na 27 000 / 12 = 2 250 Kč, což jé méně než minimální záloha. Podnikatel s takovým základem by tedy platil právě minimální zálohy na zdravotní pojištění.

OSVČ jako vedlejší činnost

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost, pak zálohy na zdravotní pojištění neplatíte. Platíte až po skončení roku podle skutečné výše příjmů.

Zálohy na sociální pojištění a způsob výpočtu

Sociální pojištění za rok = (Základ / 2) * 0,292

Příklad: Pokud je Základ 400 000 Kč vycházela částka zdravotního pojištění na celý rok na

(400 000 / 2) * 0,292 = 200 000 * 0,292 = 58 400 Kč

Měsíční záloha je pak 58 400 Kč / 12 = 4 867 Kč.

OSVČ jako vedlejší činnost

U vedlejší činnosti se záloha na sociální pojištění první rok neplatí. Po konci roku dochází k vyúčtování a případnému doplacení pojištění, pokud vaše vedlejší činnost přesáhla rozhodnou částku pro povinnou účast na důchodovém pojištění.

Pokud je tato hranice překročena, od nového roku je nutné hradit zálohy na sociální pojištění, které jsou vypočítané dle příjmů výše uvedeným způsobem.

V případě, že byla vedlejší činnost vykonávána jen po část roku, limit pro minimální zisk se snižuje o rozhodnou částku / 12 za každý kalendářní měsíc, kdy nebyla vykonávána vedlejší činnost.

Hlavní, nebo vedlejší činnost?

Abyste se v rozdílech mezi hlavní a vedlejší činností OSVČ lépe zorientovali, připravili jsme pro vás souhrnný článek.

Dobrovolné vyšší zálohy

Pokud byste chtěli, můžete si nastavit vyšší částky měsíční záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…