Nemocenské pojištění. Jak funguje pro OSVČ?

Zatímco zaměstnanci mají povinnost účastnit se nemocenského pojištění, které za ně platí zaměstnavatel, pro OSVČ je účast na nemocenském pojištění dobrovolná. Sepsali jsme pro vás vše, co byste právě o nemocenském měli vědět.

Obsah článku

Co znamená nemocenské pojištění?

Státní nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění (to se kromě něj skládá také z důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

Na rozdíl od zaměstnanců, kteří si nemocenské pojištění ze zákona platit musí (resp. ho za ně platí zaměstnavatel), pro OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné. Nabízí se tedy otázka: platit, nebo neplatit? 🙂

Základní informace o nemocenském pojištění

V České republice je nemocenské pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dobrovolné, zatímco pro zaměstnance je povinné a platí ho za ně zaměstnavatel. V případě nemoci OSVČ prvních 14 dnů žádné nemocenské dávky nedostane, na rozdíl od zaměstnanců, kteří dávku dostanou už od čtvrtého dne nemoci.

Nemocenská pro OSVČ.

OSVČ a státní nemocenské pojištění

Pokud podnikáte, může vám státní nemocenské pojištění pomoct překlenout období, kdy vám ze zdravotních důvodů vypadnou příjmy. A plánujete-li rodinu, může se vám nemocenská hodit také – právě na základě nemocenského pojištění vám bude stát vyplácet mateřskou.

Jako vždy, i tady ale brzy narazíte na několik ale. Pojďme se na (státní) nemocenské pojištění z pohledu OSVČ podívat detailněji.

Jak se přihlásit k nemocenskému pojištění?

Platit nemocenské pojištění je dobrovolné, proto je potřeba se k placení nejprve přihlásit.Přihlášku najdete na ePortálu ČSSZ, kde kliknete na „Přihlásit“. A kdybyste zapomněli zaplatit, nebo zaplatili se zpožděním (do konce následujícího měsíce), musíte se k nemocenskému pojištění přihlásit znovu.

Jak se platí nemocenské pojištění?

Byť je nemocenské pojištění jednou ze složek sociálního pojištění, obě platby budete posílat na dva různé účty. Platby nemocenského pojištění posíláte měsíčně na speciální účet od OSSZ takto:

 • Jako VS uvedete rodné číslo.
 • Nezasíláte zálohy, ale celé pojistné (za celé kalendářní měsíce mimo ta období, kdy jste měli celý měsíc nárok na nemocenskou, případně mateřskou).
 • Nemocenské pojištění je splatné během měsíce, na pojistné platíte (den platby je den, kdy se platba připíše na účet). Pojistné můžete doplatit také v průběhu následujícího měsíce bez jakékoliv penalizace.

Jak vysoké nemocenské pojištění OSVČ platí? (kalkulačka)

Výše pojistného vychází z Přehledu příjmů pro sociální pojištění za předešlý rok. Nemůže být ale nižší než minimální pojistné. Pro rok 2024 je minimální pojistné na nemocenské pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost 216 Kč měsíčně.

Spočítejte si výši pojistého

Nejprve si spočítejte svůj roční vyměřovací základ: od ročních příjmů odečtěte výdaje a výslednou částku podělte dvěma. Roční vyměřovací základ poté vydělte 12 a z výsledku spočítejte 2,1 %. Například při ročním čistém zisku 500 000,- bude vaše nemocenské pojištění činit 436,- měsíčně. Pro podrobnosti si přečtěte §5b odst. 3 zákona 589/92. Existují také různé kalkulačky pro výpočet.

Myslete také na to, že abyste měli na nemocenskou nárok, musíte si nemocenské pojištění platit aspoň 3 měsíce. A v případě peněžité pomoci v mateřství je to ještě složitější – podívejte na náš souhrnný článek o mateřské a rodičovské.

Nemocenské pojištění a paušální daň

K dobrovolnému nemocenskému pojištění se můžete přihlásit, i pokud jste v režimu paušální daně. V tom případě ale mejte na paměti, že váš maximální měsíční základ se bude lišit podle toho, v jakém pásmu paušální daně jste.

 • 1. pásmo = vyměřovací základ 11 594 Kč a maximální platba pojistného 244 Kč
 • 2. pásmo = vyměřovací základ 25 500 Kč a maximální platba pojistného 536 Kč
 • 3. pásmo = vyměřovací základ 39 000 Kč a maximální platba pojistného 819 Kč

Nemocenská pro OSVČ.

Jak se vyplácí nemocenská?

Co se vyplácí ze státního nemocenského pojištění?

Obecně jde o 6 dávek:

 • Nemocenská
 • Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
 • Ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
 • Dávka otcovské poporodní péče (otcovská)
 • Dlouhodobé ošetřovné

Na co OSVČ (ne)má nárok?

Ale pozor. U OSVČ se z tohoto výčtu nevyplácí ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství či v mateřství. Naopak nárok na podporu v nezaměstnanosti jako OSVČ máte (za splnění státem daných podmínek), i když si nemocenské pojištění platit nebudete.

Co tedy jako OSVČ získáte? Když onemocníte, od 15. dne nemoci vám bude vyplácena nemocenská. A získáte i nárok na mateřskou/otcovskou – pro tyto dávky musíte ale splnit vždy určenou lhůtu placení nemocenského pojištění (např. platit jej minimálně 270 kalendářních dnů během posledních 2 let před vaším nástupem na mateřskou apod.).

Jak vysokou nemocenskou dávku dostanete?

To se odvíjí od vašeho denního vyměřovacího základu (roční vyměřovací základ děleno 365). Ten následně ještě procentuálně snížíte podle 3 hranic:

 • V případě denního vyměřovacího základu do 1 298 Kč ho zredukujete na 90 %.
 • V případě denního vyměřovacího základu do 1 946 Kč ho zredukujete na 60 %.
 • V případě denního vyměřovacího základu do 3 892 Kč ho zredukujete na 30 %.

Konkrétní výše nemocenského pojištění se poté počítá z takto redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 15. do 30. dne je to 60 % redukovaného DVZ, od 31. dne 66 % a od 61. dne je to 72 %. Ale pozor – coby OSVČ máte na nemocenské dávky nárok až od 15. dne nemoci.

Výpočet výše dávek (příklad):

Živnostnice Martina má vyměřovací základ 250 000 Kč, její denní vyměřovací základ tak činí 685 Kč. Vejde se do prvního pásma a její redukovaný denní vyměřovací základ se redukuje na 90 %, tedy na 616 Kč. Nemocenskou dávku ale Martina začne pobírat až od 15. dne nemoci – půjde o 369 Kč denně. Od 31. dne pak dostane 406 Kč za den a od 61. dne 443 Kč za den.

Konkrétní způsob výpočtu dávek na základě odvedeného pojistného najdete na webu ČSSZ, a to včetně konkrétních vzorových částek.

Kdy chodí nemocenská?

Zákon pro výplatu nemocenských dávek nestanovuje konkrétní den v měsíci. Lhůta pro vyplacení je ale maximálně 30 dnů od chvíle, kdy zaměstnavatel doručí doklad pro nárok o výplatu dávky na správu sociálního zabezpečení (případně kdy to uděláte vy sami coby OSVČ). Nemocenská se tedy vyplácí zpětně za daný měsíc, podobně jako výplata.

Co dělat, když nepřijde nemocenská?

Nepřišly vám dávky nemocenského pojištění? Využijte kontaktní formulář Žádost o prověření nevyplacené dávky nemocenského pojištění po více než 30 dnech od uplatnění žádosti na webu ČSSZ.

Nemocenská pro OSVČ.

Komerční nemocenské pojištění pro OSVČ

Klasické státní nemocenské pojištění není pro vás? Zajímavou alternativou může být komerční pojištění pracovní neschopnosti. Jde o finanční produkt nabízený komerčními pojišťovnami. Každá pojišťovna má různé podmínky. Opět platíte měsíční pojistné, a když onemocníte, za každý den pracovní neschopnosti dostanete domluvenou částku. Můžete si zvolit, od jakého dne se vám bude částka vyplácet (od 1., 15., nebo 90. dne).

Přestože si pojištění pracovní neschopnosti můžete zřídit jako samostatný produkt, obvykle se zjednává jako doplňkové připojištění ke klasickému životního pojištění. Dává smysl tehdy, kdy se chcete pojistit proti dlouhodobé pracovní neschopnosti – typicky tedy nechcete řešit nějakou chřipku, ale spíš to, že byste měli třeba vážnější úraz a příjmy by vám vypadly na měsíce.

Kdy se může opravdu hodit?

 • Pokud je pro vás státní nemocenské pojištění nevýhodné, ale chcete po dobu neschopnosti dostat aspoň něco.
 • Máte hypotéku nebo jiný velký úvěr, který vyžaduje pravidelné splátky.
 • Nemáte dostatečnou finanční rezervu.

Na co si dát pozor u komerčního pojištění pracovní neschopnosti?

 • Jak je u nich nastavena maximální denní dávka (často cca 3 000 Kč)? Především OSVČ, které mají vysoké příjmy, může částka odradit.
 • Pokud denní nemocenská překročí zhruba 500 Kč, pojišťovna si ověří váš příjem.
 • Pokud nechcete příjem dokazovat, sjednat si pojištění můžete i tak, ale denní dávka bude nižší (300–500 Kč).
 • Ve smlouvě je uveden maximální počet dní, za které vám pojišťovna bude hradit pracovní neschopnost (vliv na tuto výši má věk, zdravotní stav, váha, životní styl a další).
 • Plnění se může vyplácet až po konci pracovní neschopnosti.
 • Takzvaná karenční doba – tedy od začátku neschopnosti po první vyplacení – bývá u většiny pojišťoven aspoň 14 dní. Lze ji ale nastavit i delší, abyste měsíčně platili méně.
 • Některé pojišťovny ale umožňují i zpětné plnění od 1. dne nemoci.
 • Čekací doba je doba od uzavření pojistky do jejího plnění. Některé pojišťovny ji mají nastavenou i na několik měsíců, abyste toho nemohli zneužít.
 • Mezi vaše povinnosti pro plnění patří třeba nahlášení pojistné události do 3–7 dnů (záleží na pojišťovně) od doby, kdy vám vznikne nárok na plnění. A dodání lékařské zprávy a lékařem potvrzený formulář hlášení pojistné události.
 • Některé pojišťovny vám budou plnění vyplácet celé najednou po skončení neschopenky, některé postupně.

Časté otázky

Jaký je rozdíl mezi nemocenským a zdravotním pojištěním?

Ze zdravotního pojištění se financuje zdravotní péče, zálohy měsíčně posíláte na účet své zdravotní pojišťovny. Naopak nemocenské pojištění je součást sociálního pojištění, posílá se tedy na účet OSSZ. Pro OSVČ je nemocenské dobrovolné, naopak zdravotní pojištění je povinné.

Jsem OSVČ na vedlejší činnost, mohu si platit nemocenskou?

Jestli jste OSVČ na vedlejší činnost, kryje vás nemocenské pojištění z vaší hlavní činnosti. Případně si pojištění můžete nakombinovat i s komerční pojistkou.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.