Nemocenské pojištění u OSVČ

Nemocenská jsou peníze, které dostanete za dobu nemoci, pokud si dobrovolně platíte nemocenské pojištění. To je součástí státního sociálního pojištění.

Ale pozor, jako OSVČ máte na nemocenskou nárok až po 14 dnech nemoci (od 15. dne). Většina živnostníků proto dojde k závěru, že si nemohou dovolit být nemocní tak dlouho, na nemocenskou by stejně nedosáhli a proto si dobrovolné nemocenské pojištění neplatí.

Pro ilustraci: Minimální výše nemocenského pojištění je 168 Kč měsíčně. Pokud byste si ji platili, pak za 1.-14. den nemoci nedostanete nic a za každý následující den zhruba 143 Kč. Podrobněji níže v článku.

Zvažte, by vám nedávalo smysl spíše pojištění pracovní neschopnosti (viz níže) v rámci komerčního pojištění, které je alternativou ke státnímu.

Komerční nemocenské pojištění

Pojištění pracovní neschopnosti je finanční produkt nabízený komerčními pojišťovnami. Každá pojišťovna má různé podmínky. Opět platíte měsíční pojistné, když onemocníte, za každý den pracovní neschopnosti dostanete domluvenou částku. Můžete si zvolit, od jakého dne se vám bude částka vyplácet (od 1., 15., nebo 90. dne).

Dává smysl, pokud se chcete pojistit proti dlouhodobé pracovní neschopnosti - tj. opět nechcete řešit nějakou chřipku, ale spíš to, že byste měli třeba vážnější úraz a vám by příjmy vypadly na měsíce.

Pro ilustraci: Mutumutu (produkt KB Pojišťovny) nabízí pojištění, kdy při platbě zhruba 900 Kč měsíčně po 30. dni nemoci dostáváte ekvivalent 30 000 Kč měsíčně.

U komerčního pojištění si dejte pozor na:

 • Jak je u nich nastavena maximální denní dávka (často cca 3 000 Kč)? Především OSVČ, které mají vysoké příjmy, může částka odradit.
 • Pokud denní nemocenská překročí zhruba 500 Kč, pojišťovna si ověří váš příjem.
 • Ve smlouvě je uveden maximální počet dní, za které vám pojišťovna bude hradit pracovní neschopnost (vliv na tuto výši má věk, zdravotní stav, váha, životní styl a další).
 • Plnění se může vyplácet až po konci pracovní neschopnosti.

Státní tzv. Účast na nemocenském pojištění u OSVČ

Zpátky ke státnímu systému nemocenského pojištění, na kterém se OSVČ účastní jen dobrovolně.

Jak se přihlásit k nemocenskému pojištění

Platit nemocenské pojištění je dobrovolné, proto je potřeba se k placení nejprve přihlásit.Přihlášku najdete na ePortálu ČSSZ, kde kliknete na "Přihlásit". Kdybyste zapomněli zaplatit úplně, nebo se zpožděním (do konce následujícího měsíce), musíte se k nemocenskému pojištění přihlásit znovu.

Placení nemocenského pojištění

Platby pojistného posíláte měsíčně na speciální účet od OSSZ (neplatí se společně se sociálním pojištěním) takto:

 • Jako VS uvedete rodné číslo.
 • Nezasíláte zálohy, ale celé pojistné (za celé kalendářní měsíce mimo ta období, kdy jste měli celý měsíc nárok na nemocenskou, případně mateřskou z nemocenské OSVČ).
 • Nemocenské pojištění je splatné během měsíce, na které je pojistné placeno (den platby je den, kdy je platba připsána na b.ú.). Pojistné můžete doplatit také v průběhu následujícího měsíce bez jakékoliv penalizace.

Výše a sazba

Výše pojistného vychází z Přehledu příjmů pro sociální pojištění za předešlý rok. Nemůže být ale nižší než minimální pojistné. Pro rok 2023 je minimální pojistné na nemocenské pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost 168 Kč měsíčně.

Vyměřovací základ volíme sami měsíční platbou, takže si můžeme i sami zvolit, v jaké výši platby budou. Většinou jde o takový měsíční vyměřovací základ, který máte pro pojistné na důchodové pojištění.

Sazba pro nemocenské pojištění je 2,1 % z měsíčního základu. Pro podrobnosti si přečtěte §5b odst. 3 zákona 589/92. Existují také různé kalkulačky pro výpočet.

Za kalendářní den můžete v rámci nemocenského pojištění dostat:

 • od 15. do 30. kalendářního dne 60% denního vyměřovacího základu
 • od 31. do 60. kalendářního dne 66% denního vyměřovacího základu
 • od 61. kalendářního dne do konce trvání karantény či pracovního neschopnosti 72% denního vyměřovacího základu

Denní vyměřovací základ je vypočtený na základě doložených příjmů za rozhodné období (zpravidla 12 měsíců zpětně).

Tip: Konkrétní způsob výpočtu nemocenských dávek na základě odvedeného pojistného najdete na webu ČSSZ, a to včetně vzorových částek.

Vedlejší činnost

Jestli jste jako OSVČ na vedlejší činnosti, kryje vás nemocenské pojištění z vaší hlavní činnosti. Případně si pojištění můžete nakombinovat i s komerční pojistkou.

Co se vyplácí ze státního nemocenského pojištění?

Obecně jde o 6 dávek:

 • Nemocenská
 • Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
 • Ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
 • Dávka otcovské poporodní péče (otcovská)
 • Dlouhodobé ošetřovné

Co je a není vypláceno OSVČ

Pozor, u OSVČ se z tohoto výčtu nevyplácí ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství či v mateřství. Naopak nárok na podporu v nezaměstnanosti jako OSVČ máte (za splnění státem daných podmínek), i když si nemocenské pojištění platit nebudete.

Co tedy jako OSVČ získáte? Když onemocníte, od 15. dne nemoci vám bude vyplácena nemocenská. A získáte i nárok na mateřskou/otcovskou - pro tyto dávky musíte ale splnit vždy určenou lhůtu placení nemocenského pojištění (např. platit jej minimálně 270 kalendářních dnů během posledních 2 let před vaším nástupem na mateřskou apod.).

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…