OSVČ a rodičovská. Na co máte nárok?

Kategorie: Zdravé finance

Jste OSVČ na rodičovské dovolené? Přečtěte si, kdy máte coby OSVČ nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku.

S pokrytím výpadku příjmů při narození dítěte vám (mimo jiné) mohou pomoct dvě státní dávky: peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Zatímco rodičovskou dovolenou OSVČ můžete začít řešit až po porodu, s mateřskou (neboli peněžitou pomocí v mateřství) je to trochu složitější. Jaké jsou hlavní rozdíly?

Obsah článku

Jak vysoký je rodičovský příspěvek?

Na rodičovský příspěvek dosáhne každá OSVČ, která po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč. Pokud se vám narodí vícerčata, máte nárok až na vyčerpání celkové částky 450 000 Kč. Rodičovskou může čerpat jak žena, tak muž.

Čerpání celkové částky si můžete rozvrhnout na období od půl roku až do 4 let. Rychlost čerpání přitom můžete měnit každé 3 měsíce.

 • Rodiče s malými příjmy mohou čerpat maximálně 13 tisíc korun měsíčně, ostatní mohou zvolit měsíční výši příspěvku libovolně až do 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu (maximálně ale 47 700 Kč).
 • Výši měsíčního příspěvku si volíte při podání žádosti. Víc informací najdete na stránkách úřadu práce.

Co je peněžitá pomoc v mateřství?

Ohledně mateřské je to trochu jinak. Trvá 28 týdnů a má na ni nárok ten, kdo si platí nemocenské pojištění, a to alespoň po 270 kalendářních dní během posledních 2 let, a zároveň 180 dní před nástupem na mateřskou platí pravidelně každý měsíc. U OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné, pokud tedy o mateřskou máte zájem, musíte se k jeho placení včas přihlásit.

Jaká by měla být výše měsíčních záloh na nemocenské pojištění?

Podobně jako při výpočtu sociálního nebo zdravotního pojištění se vychází z vyměřovacího základu. Polovinu ročního zisku vydělíte 12, z této částky můžete odvádět maximálně 2,10 %, minimálně ale 147 Kč. Od výše měsíčních záloh se pak odvíjí i samotná výše mateřské. Pro konkrétní výpočet doporučujeme použít online kalkulačku.

Je mateřská i pro muže?

Na mateřskou může jít i muž, který splňuje podmínky pro pobírání peněžité pomoci v mateřství a zároveň je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. Podmínkou ale je, že s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Na rozdíl od ženy dostává muž peněžitou pomoc v mateřství po dobu pouhých 22 týdnů a nastoupit na ni může až od sedmého týdne po narození dítěte.

Po porodu: Jak požádat o rodičovský příspěvek?

Na rodičovský příspěvek máte právo ihned po narození dítěte. Žádá se o něj na Odboru státní sociální podpory na úřadu práce podle vašeho místa bydliště. Budete k tomu potřebovat vyplněnou žádost a občanský průkaz. Je možné, že po odeslání žádosti vás bude úřad kontaktovat kvůli doplnění dalších informací, jako je například podepsání GDPR, a může chtít i kopii rodného listu dítěte.

 • Na žádosti musíte v určitých případech uvéstPotvrzení o denním vyměřovacím základu. To vám potvrdí příslušná OSSZ, takže je potřeba zajít nejprve tam.
 • Žádost můžete podat osobně, na podatelnu, poštou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou či přes identitu občana.
 • Žádat můžete od okamžiku narození dítěte i zpětně, ale maximálně 3 měsíce. Úřad má na vyřízení 30 dní.

Můžu při rodičovské podnikat?

Podnikat můžete i během pobírání rodičovského příspěvku – jen se vaše podnikatelská činnost povede jako vedlejší, tj. budete OSVČ na rodičovské na vedlejší činnost. Na co dávat pozor?

 • Co se týče záloh na sociální a zdravotní pojištění, doporučujeme si na příslušné instituce (tedy do zdravotní pojišťovny a na ČSSZ) zavolat nebo napsat. Podívají se přímo na váš profil a sdělí vám novou částku pro zálohy. Pro představu – podívejte se, jak se počítá výše záloh u vedlejší činnosti.
 • V daňovém přiznání a přehledech pro pojišťovnu i ČSSZ nezapomeňte na konci roku správně uvést měsíce, kdy jste vykonávali činnost hlavní a kdy vedlejší.
 • Pokud se vám výše záloh změní, přenastavte si trvalé příkazy.

Pozor: Pobíráte-li peněžitou dávku v mateřství (takzvanou „mateřskou“) a tato dávka vám plyne z podnikání, nesmíte během toho vykonávat podnikatelskou činnost. Podnikat na „mateřské“ můžete pouze tehdy, pokud vám dávky peněžité pomoci v mateřství plynou ze zaměstnání.

OSVČ a rodičovská dovolená. 6 tipů, jak se na ni připravit

 1. Spočítejte si, kolik by dělaly vaše zálohy na nemocenském pojištění (a tedy i případná peněžitá pomoc v mateřství), a začněte je včas platit. Ne vždy to ale může finančně dávat smysl.
 2. Nadále si budujte finanční rezervu. Pokud žádnou nemáte, je nejvyšší čas začít.
 3. Spočítejte si, jak se váš případný snížený příjem promítne do rodinného rozpočtu, proberte vše s partnerem a dohodněte se, co kdo bude schopný platit.
 4. Rozmyslete si, jestli budete chtít během rodičovské nadále pracovat. Pokud ne, včas to nahlaste svým klientům, aby měli dostatek času najít náhradu. Pokud ano, spočítejte si, kolik zhruba hodin denně stihnete odpracovat, a na situaci své klienty připravte.
 5. Při péči o dítě souběžně s podnikáním bude váš čas ještě drahocennější a vy budete muset být efektivnější. Zamyslete se nad případným zvýšením cen.
 6. Pár týdnů před porodem zvolněte tempo a snažte se dotáhnout co nejvíc projektů, aby na vás v době porodu nic nestálo – pro klid klientů i váš.

Časté otázky

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou?

Zatímco na rodičovskou dosáhne každý, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině, na matěřskou (neboli peněžitou pomoc v mateřství) má nárok pouze ten, kdo si platí nemocenské pojištění, a to alespoň po 270 kalendářních dní během posledních 2 let, a zároveň 180 dní před nástupem na mateřskou platí pravidelně každý měsíc. U OSVČ je placení nemocenského pojištění dobrovolné.

Mohu na rodičovské podnikat?

Podnikat můžete, i když jste OSVČ při rodičovské dovolené, tedy během pobírání rodičovského příspěvku. Vaše podnikatelská činnost bude v tom případě vedena jako vedlejší.


Související příspěvky v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…