Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti se hodí pro dlouhodobější spolupráce na zkrácený úvazek. Jde o jeden ze dvou druhů práce na dohodu, druhým je dohoda o provedení práce (DPP).

Vzor smlouvy

Základní znaky

  • Sjednává a vypovídá se písemně.
  • Obě strany mohou dohodu vypovědět kdykoli a bez uvedení důvodu.
  • Výpovědní lhůta je 15 dní.
  • Můžete mít souběžné dohody s více zaměstnavateli.
  • Můžete mít více souběžných dohod s jedním zaměstnavatelem.
  • U jednoho zaměstnavatele nemůžete pracovat na DPP a zároveň na DPČ.
  • Hodinová odměna nesmí být nižší než u minimální mzdy.

Omezení počtu hodin

Pracovní smlouva uzavřená na maximálně 20 hodin týdně u jednoho zaměstnavatele. Lze pracovat pro více zaměstnavatelů, limit 20 hodin se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

Pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele na více DPČ, pak se hodiny i odměny do daných limitů sčítají.

Zdanění

  Odměna do 3 499 Kč měsíčně Odměna 3 500 Kč a více měsíčně
Prohlášení poplatníka Ano Ne Ano Ne
Daň z příjmů Zálohová 15 %, odečtení slev na dani Srážková 15 % Zálohová 15 %, odečtení slev na dani Zálohová 15 %
Zdravotní pojištění Neodvání zaměstnanec ani zaměstnavatel 4,5 % zaměstnanec, 9 % zaměstnavatel
Sociální pojištění Neodvání zaměstnanec ani zaměstnavatel 6,5 % zaměstnanec, 25 % zaměstnavatel

Daň z příjmu

Sazba daně je 15 %. Zdaněný příjem z DPČ už nemusíte uvádět v přiznání k dani z příjmů. Pokud ale máte za celý rok malý příjem, mohli byste mít nárok na vrácení takto sražené daně a pak dává smysl ho v přiznání uvést.

Z pohledu zaměstnavatele záleží konkrétní nakládání s daní z příjmu jednak na výši výdělku za měsíc a pak na tom, jestli má s ním zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Jako zálohovou daň z příjmů ji odvede, pokud u něj zaměstnanec na DPČ má podepsané prohlášení, nebo pokud je příjem za měsíc vyšší než 3 500 Kč. Jako srážkovou daň z příjmů ji odvede při příjmu nižším než 3 500 Kč a nepodepsaném prohlášení.

Sociální a zdravotní pojištění

Při výdělku do 3 499 Kč měsíčně neplatíte zálohy na zdravotní ani sociální pojištění vy ani zaměstnavatel. Limit 3 500 Kč se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

POZOR, pokud za vás neplatí zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel, nebo stát (studenti, důchodci), pak máte povinnost pojištění odvést jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). V roce 2021 je minimální záloha na zdravotní pojištění 2 052 Kč měsíčně.

Při výdělku nad 3 500 Kč měsíčně odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…