Mzdy

Příklad výpočtu mzdy

Použijeme zákonem stanovenou minimální mzdu v roce 2023.

Hrubá mzda a zároveň základ daně 17 300 Kč
Sociální pojištění odváděné zaměstnavatelem (24,8 % z hrubé mzdy) 4 290 Kč
Zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem (9 % z hrubé mzdy) 1 557 Kč
Celkové náklady zaměstnavatele na mzdu 23 147 Kč
Záloha na daň z příjmů 3 472 Kč
Čistou mzdu dostaneme tak, že od hrubé mzdy 17 300 Kč odečteme
Sociální pojištění sražené zaměstnanci (6,5 % z hrubé mzdy) - 1 125 Kč
Zdravotní pojištění sražené zaměstnanci (4,5 % z hrubé mzdy) - 779 Kč
Zálohu na daň z příjmů, kterou jsme spočítali výše na 3 472 Kč, ale odečteme od ní slevu na dani na dani na poplatníka, která měsíčně činí 2 570 Kč - 902 Kč
Čistá mzda 14 494 Kč

Jednotlivé složky mzdy

Můžeme začít výčtem složek tzv. Hrubé mzdy, která je společně se sociálním a zdravotním pojištěním hrazeným, celkovým nákladem zaměstnavatele na mzdu zaměstnance.

  • Základní mzda
  • Příplatky (nárokové, nenárokové)
  • Náhrady mzdy (dovolená, svátek)
  • Odměny
  • Další plnění
  • Dávky nemocenského pojištění

Součástí Hrubé mzdy je tedy ještě nevypočtená a nestržená daň ze mzdy (15 %), Sociální pojištění (6,5 %) a Zdravotní pojištění (4,5 %) sražené (ta část, kterou hradí zaměstnanec) a tímto postupem získáme čistou mzdu (částka k výplatě zaměstnanci)

I z čisté mzdy mohou být provedeny další srážky (jako například srážky, na životní a penzijní pojištění či exekuce atd.), ale ty už se týkají konkrétního zaměstnance.

Druhy mezd

  • Úkolové – závisí na splnění úkolů, které jsou zaměstnanci uloženy, např. kolik zaměstnanec vyrobí výrobků
  • Časové – závisí na odpracovaném času
  • Provizní – např. procento z realizovaných obchodů

Výpočet mzdy v roce 2020

V roce 2020 se při výpočtu pracovalo s tvz. Super hrubou mzdou, která byla současně celkovým nákladem zaměstanavatele.

Součástí super hrubé mzdy byla ještě nevypočtená a nestržená daň ze mzdy (15 %), Sociální pojištění (24,8 %) a Zdravotní pojištění (9 %) hrazené (ta část, kterou hradí zaměstnavatel).

Příklad výpočtu mzdy v roce 2020

Použijeme zákonem stanovenou minimální mzdu v roce 2020.

hrubé mzdě 14 600 Kč přičteme:
Sociální pojištění odváděné zaměstnavatelem (24,8 % z hrubé mzdy) + 3 621 Kč
Zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem (9 % z hrubé mzdy) + 1 314 Kč
Dostaneme super hrubou mzdu 19 535 Kč
Z té se počítá záloha na daň z příjmů 15 % (základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny, počítáme tedy z 19 600 Kč)
Záloha na daň z příjmů 2 940 Kč
Čistou mzdu dostaneme tak, že od hrubé mzdy 14 600 Kč odečteme
Sociální pojištění sražené zaměstnanci (6,5 % z hrubé mzdy) - 949 Kč
Zdravotní pojištění sražené zaměstnanci (4,5 % z hrubé mzdy) - 657 Kč
Zálohu na daň z příjmů, kterou jsme spočítali výše na 2 940 Kč, ale odečteme od ní slevu na dani na dani na poplatníka, která měsíčně činí 2 070 Kč - 870 Kč
Čistá mzda 12 124 Kč

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…