Co je mzda a jak se počítá? (2024)

Jste zaměstnanci, ale vlastně ani nevíte, jestli pobíráte mzdu, nebo plat? Přečtěte si, jaký je rozdíl mezi mzdou a platem, co najdete na výplatnici a jak si spočítat čistou mzdu, jaké druhy mezd existují nebo jak na to, pokud jste zaměstnavatelem a mzdu musíte vyplácet vy.

Obsah článku

Co je mzda?

Mzda je finanční odměna, kterou získáváte (od zaměstnavatele) za práci v pracovním poměru. Mzdu dostáváte pravidelně (zpravidla jednou měsíčně) v pevně stanoveném výplatním termínu – den, na který se určitě vždycky těšíte. 😊

Mzdu budete dostávat jako zaměstnanec v soukromém sektoru (prodavačky, skladníci, marketingoví ředitelé, pracovníci zákaznických center,...). Její výše se může odvíjet od vašich zkušeností, schopností, namáhavosti práce nebo zodpovědnosti, kterou v dané práci máte. Zaměstnavatel má při stanovení mzdy poměrně volnou ruku a výpočet její výše je čistě na něm – jediné, co musí splňovat, je kritérium minimální mzdy (stanovuje stát).

Pozor

Stát každoročně výši minimální mzdy reviduje. Doporučujeme si tuto informaci vždy s novým rokem ověřit, ať máte jistotu, že dostáváte férově zaplaceno, nebo naopak, že férově odměňujete své zaměstnance.

Jaké druhy mzdy existují?

  • Časová – výše mzdy závisí na odpracovaném času (např. hodinová mzda)
  • Úkolová – výše mzdy závisí na splnění úkolů, které jsou zaměstnanci uloženy (např. kolik zaměstnanec vyrobí výrobků)
  • Provizní (podílová) – výše mzdy se odvíjí od tržeb společnosti (podíl tržeb za určité období)
  • Kombinovaná – libovolná kombinace výše uvedených mezd (např. kombinace mzdy za počet odpracovaných hodin + provize/podíl z tržeb)

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem?

Hlavním faktorem k určení toho, jestli budete jako zaměstnanec pobírat mzdu, nebo plat, je to, v jakém sektoru pracujete. Už víme, že mzda je finanční odměnou v sektoru soukromém.

Z toho vyplývá, že plat je odměna pro zaměstnance ve veřejném sektoru – plat dostáváte, pokud jste zaměstnanci státu, krajů, obcí, apod. (vojáci, hasiči, lékaři, učitelé, úředníci, politici, ...). Při výpočtu platu se (na rozdíl od mzdy) musí zohledňovat platové tabulky, které stanovují, do jaké platové třídy a stupně zaměstnanci spadají. Stanovení výše platu (oproti mzdě) bude tedy vždy o poznání méně flexibilní.

Rozdíl mezi mzdou a platem je ten, že mzda se vyplácí v sektoru soukromém a plat v sektoru veřejném.

Jak se počítá mzda?

Klíčovými pro výpočet mzdy jsou dva pojmy: hrubá mzda a čistá mzda.

Jednotlivé složky mzdy

Výčet jednotlivých složek mzdy dává dohromady tzv. hrubou mzdu, která je společně se sociálním a zdravotním pojištěním celkovým nákladem zaměstnavatele na mzdu zaměstnance.

  1. Základní mzda (pevně daná, neměnná a pravidelně vyplácená část mzdy)
  2. Příplatky nárokové a nenárokové (příplatky za přesčas, za práci o svátcích, za práci v noci, roční bonus, ...)
  3. Náhrady mzdy (dovolená, svátek, ...)
  4. Odměny (za mimořádný výkon, za věrnost, za doporučení nových zaměstnanců, ...)
  5. Další plnění (benefity, náhrada nákladů za dopravu, za opotřebení vlastního nářadí, ... )
  6. Dávky nemocenského pojištění

Součet všech složek mzdy = Hrubá mzda

Jak na výpočet čisté mzdy

Začneme výpočtem samotné daně z příjmu – po vypočtení 15% zálohy na daň od výsledku odečtete slevy na dani (sleva na poplatníka, sleva na dítě, ...). Vyjde vám výsledná daň, se kterou počítáte dále. Od hrubé mzdy odečtete výslednou daň, sociální pojištění (7,1 %) a zdravotní pojištění (4,5 %) – tím získáte čistou mzdu (částka, kterou zaměstnanec reálně dostane).

Po odečtení povinných odvodů může zaměstnavatel z čisté mzdy případně provádět ještě další srážky – vždy musí probíhat na základě dohody nebo soudního nařízení. Jedná se například o srážky v podobě náhrady za škodu na majetku zaměstnavatele, soudem nařízené exekuce, atd. Tyto srážky se samozřejmě nebudou týkat všech a posuzují se vždy podle konkrétní situace jednotlivých zaměstnanců.

Příklad výpočtu mzdy

Použijeme zákonem stanovenou minimální mzdu v roce 2024.

Hrubá mzda a zároveň základ daně 18 900 Kč
Sociální pojištění odváděné zaměstnavatelem (24,8 % z hrubé mzdy) 4 688 Kč
Zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem (9 % z hrubé mzdy) 1 701 Kč
Celkové náklady zaměstnavatele na mzdu 25 289 Kč
Záloha na daň z příjmů 2 835 Kč
Čistou mzdu dostaneme tak, že od hrubé mzdy 18 900 Kč odečteme
Sociální pojištění sražené zaměstnanci (7,1 % z hrubé mzdy) - 1 342 Kč
Zdravotní pojištění sražené zaměstnanci (4,5 % z hrubé mzdy) - 851 Kč
Zálohu na daň z příjmů, kterou jsme spočítali výše na 3 472 Kč, ale odečteme od ní slevu na dani na dani na poplatníka, která měsíčně činí 2 570 Kč - 265 Kč
Čistá mzda 16 442 Kč

Čistá mzda je částka, která vznikne z hrubé mzdy odečtením všech povinných odvodů a srážek.

Celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance

Zajímá vás, kolik stojí zaměstnanec? Jednoduše řečeno, pokud jste zaměstnavatel a vyplácíte mzdy, ve skutečnosti vás bude každý zaměstnanec stát víc peněz, než kolik jemu pak reálně přistane na účtu. 🥹

Jako zaměstnavatel musíte totiž myslet na to, že kromě hrubé mzdy musíte navíc za každého zaměstnance platit sociální a zdravotní pojištění i vy. Sociální pojištění placené zaměstnavatelem je 25 % a zdravotní pojištění je 9 % hrubé mzdy zaměstnance.

Hrubá mzda + Sociální pojištění (25 %) + Zdravotní pojištění (9 %) = Celkové náklady na zaměstnance

Výplatní páska – co to je?

Výplatní lístek, výplatní páska, výplatnice, co to je a co z toho vyčtete? Zaměstnavatel má povinnost svým zaměstnancům každý měsíc vystavit výplatní pásku – takové shrnutí odpracovaného měsíce. Výplatní pásku vystavuje bez ohledu na to, jestli u něj zaměstnanec pracuje na trvalý pracovní poměr, nebo na dohodu.

Vzor výplatní pásky

Výplatní páskou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci informace o výši mzdy, odpracovaných hodinách, ale třeba také o tom, kolik dnů dovolené vyčerpal, jaké jsou odvody, atd. Zákon neudává jasnou podobu výplatních pásek, ale do jisté míry stanovuje, jaké informace by páska měla obsahovat.

Příklad toho, jak může výplatní páska vypadat.
Příklad výplatní pásky

Co je co na výplatní pásce

Nevíte, co je co a jak se v takové výplatnici vlastně vyznat? Uděláme vám v tom jednou pro vždy pořádek a vysvětlíme vám jednotlivé pojmy, které se na výplatní pásce mohou objevit. 👇

Časový fond Stanovený počet hodin, které musí zaměstnanec odpracovat.
Průměr DNP Denní vyměřovací základ pro nemocenské pojištění (určuje, kolik zaměstnanec dostane peněz v případě nemoci).
Průměr PPÚ Průměr pro pracovně-právní účely je hodinový průměr, ze kterého se počítají náhrady za dovolenou, přesčasy nebo svátky.
Dovolená nárok/čerpaná/zůstatek Kolik dní dovolené může celkově čerpat, kolik čerpal a kolik ještě zbývá.
Základ Hrubá mzda, dohodnutá na základě smlouvy.
Od-do, dny, hodiny Období, za kterou zaměstnavatel mzdu vyplácí.
Stravenky Zaměstnavatel většinou hradí jen část ceny stravenek a zbytek platí sám zaměstnanec – příspěvek zaměstnance se strhne z jeho čisté mzdy.
Sociální pojištění společnosti Částka, kterou společnost platí na sociální pojištění za zaměstnance.
Zdravotní pojištění společnosti Částka, kterou společnost platí na zdravotní pojištění za zaměstnance.
Záloha na daň 15 % z hrubé mzdy zaměstnance.
Hrubá mzda Součet jednotlivých složek mzdy.
Slevy na dani Součet všech slev, na které má zaměstnanec ze zákony nárok.
Daňový bonus Vzniká v případě, kdy je sleva na dani vyšší než záloha na daň. V takovém případě stát vyplatí zaměstnanci „daňový bonus“.
Srážková daň Srážková daň je 15 %. Nejčastěji se používá u nižších příjmů při práci na dohodu, kde zaměstnavatel příjem rovnou zdaní a zaměstnanec se o to dále nemusí starat a nemusí podávat daňové přiznání.
Sociální pojištění zaměstnance Částka, kterou zaměstnanec ze své mzdy hradí na sociální pojištění.
Zdravotní pojištění zaměstnance Částka, kterou zaměstnanec ze své mzdy hradí na socidravotní pojištění.
Čistá mzda Skutečná výše mzdy po odečtení všech povinných odvodůa odpočtů.
Srážky Částka, kterou zaměstnavatel zaměstnanci strhne ze mzdy – například příspěvek zaměstnance na stravenky.
Příspěvky Pravidelné příspěvky zaměstnavatele, např. na členství v odborech nebo na bydlení.
Dávky nemocenského pojištění „Nemocenská“ je částka, kterou zaměstnanci dostávají po dobu nemoci místo mzdy – nedaní se.
Roční zúčtování daně Přeplatek na dani, který stát vždy jednou ročně prostřednictvím zaměstnavatele vrátí zaměstnanci.
K výplatě Čistá mzda, která je zbavená všech odvodů a srážek – částka kterou zaměstnanec reálně dostane na účet nebo v hotovosti.

Jaká je průměrná mzda v Česku?

Podle údajů Českého statistického úřadu byla v roce 2023 průměrná mzda 43 341 Kč. Jedná se o průměrnou hrubou mzdu – lidsky řečeno, o mzdu před odečtením všech zákonných srážek.

Průměrná mzda vs. medián

Průměrná mzda je číslo, které dostanete, když součet mezd všech zaměstnanců vydělíte jejich celkovým počtem. Na průměrnou mzdu tak až dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou. V souvislosti se mzdami se proto často uvádí takzvaný medián, který představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed hodnot mezd (takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší).

Vývoj průměrné mzdy v Česku (tabulka)

A jak se výše průměrné mzdy měnila v minulých letech? Podívejte se na přehled.

Rok Průměrná měsíční mzda
2000 13 219 Kč
2001 14 378 Kč
2002 15 524 Kč
2003 16 430 Kč
2004 17 466 Kč
2005 18 344 Kč
2006 19 546 Kč
2007 20 957 Kč
2008 22 592 Kč
2009 23 344 Kč
2010 23 864 Kč
2011 24 455 Kč
2012 25 067 Kč
2013 25 035 Kč
2014 25 768 Kč
2015 26 591 Kč
2016 27 764 Kč
2017 29 638 Kč
2018 32 051 Kč
2019 34 578 Kč
2020 36 176 Kč
2021 38 277 Kč
2022 40 317 Kč
2023 43 341 Kč

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.