Zdanění fyzických osob. Co je daňový základ?

Kategorie: Zdanění fyzických osob

Řešíte, zda máte povinnost podávat daňové přiznání, nebo ne? A pokud ano, víte přesně, které příjmy se do něj uvádějí?

Přinášíme vám miniseriál, který se zaměří na zdanění příjmů fyzických osob. Tentokrát se dozvíte, o které položky můžete snížit svůj základ daně nebo které slevy na dani může fyzická osoba uplatnit.


Stanovení daňového základu

Daň z příjmů fyzických osob se počítá ze základu daně. Základ daně fyzických osob tvoří součet jednotlivých kategorií příjmů, hovoříme o takzvaných dílčích základech daně. Součet těchto dílčích základů daně pak tvoří základ daně.

Z hlediska zákona o daních z příjmů může fyzická osoba dosáhnout těchto příjmů:

  • ze samostatné činnosti (z podnikání),
  • ze závislé činnosti (ze zaměstnání),
  • z kapitálového majetku,
  • z nájmu,
  • ostatní příjmy.

Těchto pět kategorií tvoří celkový základ daně. Takto stanovený základ daně můžeme dále snížit o odčitatelné položky a nezdanitelné části základu daně, kterými jsou:

  • daňová ztráta,
  • odpočet na podporu odborného vzdělávání,
  • poskytnuté dary,
  • zaplacené úroky z hypotečního úvěru,
  • penzijní či životní pojištění.

Tip:

Používáte-li paušální výdaje, Fakturoid za vás vygeneruje kompletní daňové přiznání. Mrkněte, jak to funguje. Nebo to rovnou vyzkoušejte.

Vyzkoušet Fakturoid

Z takto upraveného daňového základu teprve vypočítáme daň z příjmů fyzických osob, která je od 1. ledna 2021 progresivní. Pokud náš základ daně nepřesáhne určitou částku (48násobek průměrné mzdy), platíme daň pouze ve výši 15 %. Z části základu daně, která převyšuje tento limit, platíme daň ve výši 23 %, a to bez ohledu na to, o jaký konkrétní dílčí základ daně se jedná.

Ani to však ještě není výsledná daň, kterou finančnímu úřadu zaplatíme. Takto vypočtenou daň ještě můžeme snížit o slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti.

Výše uvedené a mnohé další se dozvíte v tomto miniseriálu, který pro vás právě připravujeme. V dalších dílech se zaměříme na jednotlivé druhy příjmů, které může fyzická osoba realizovat.


Matěj Nešleha

Ing. Matěj Nešleha

Autor článku

Matěj je daňový poradce s téměř desetiletou praxí v oboru zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Od roku 2015 vlastní a řídí daňově poradenskou společnost KODAP Jihlava, s.r.o., která se stará nejen o daně svých klientů, ale také o účetnictví a mzdy.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach