Druhy příjmů ke zdanění fyzických osob

Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a funkční požitky

Podle zákona o daních z příjmu §6:

 • plnění podle pracovněprávní smlouvy - zaměstnání, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti apod.
 • příjmy za práci jako člen družstva, společník v s.r.o., komanditista v komanditní společnosti
 • odměny člena orgánu právnické osoby, likvidátora

Podrobně o zdanění mezd.

Příjmy ze samostatné činnosti

Podle zákona o daních z příjmu §7:

 • příjmy z živnostenského podnikání
 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku
 • autorské honoráře aj.

Více ohledně zdanění příjmů z podnikání.

Příjmy z kapitálového majetku

Podle zákona o daních z příjmu §8. Plynou ze zdroje, kterým je vždy některá z forem finančního majetku - peněz (úroky), obchodních podílů, cenných papírů, vkladů, pohledávek z půjček atd. Patří sem třeba i dávky penzijního nebo životního připojištění se státním příspěvkem.

Příjmy z pronájmu

podle zákona o daních z příjmu §9 sem patří příjmy neuvedené ve výše odkazovaných §6-8.

 • příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů
 • příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu

Ostatní příjmy

podle zákona o daních z příjmu §10 mimo jiné:

 • příjmy z příležitostných činností, nebo příležitostného nájmu movitých věcí
 • příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru
 • příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví včetně autorských práv
 • výhry z hazardních her - loterie a tomboly, kursové sázky apod.
 • a řada dalších.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…