Daňově uznatelné náklady

Výdaj = jakékoliv zaplacené peníze, bez ohledu na účel platby.

Náklad = výdaj, který souvisí s chodem a ziskovostí firmy.

Daňová uznatelnost

Některé náklady lze evidovat jako daňově uznatelné. Takové náklady snižují podnikateli základ daně a tím i výslednou daň z příjmu. Uznatelnost definuje zákon o daních z příjmu a takové výdaje musí splnit řadu podmínek.

Prokazatelnost - podnikatel musí prokázat, kdy, komu a kolik zaplatil - nejčastěji k tomu slouží daňový doklad. Náklad také musí časově spadat do daného účetního období.

Evidence - náklady je nutné správně vést v daňové evidenci.

Souvislost s příjmy - zákon obecně definuje uznatelné náklady jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Zjednodušeně řečeno jde o výdaje, které přímo souvisí s chodem firmy a její schopností vydělávat peníze.

Daňově uznatelné náklady

Mezi daňově uznatelné náklady patří například:

  • Nákupy materiálů a zboží
  • Výdaje na pracovní cesty (doprava, ubytování)
  • Mzdy a pojistné zaměstnanců
  • Doprava zaměstnanců pracoviště
  • Pracovní oblečení a ochranné pomůcky
  • Nájemné
  • Reklamní a propagační materiály/předměty
  • Smluvní penále a pokuty
  • Voda (káva, čaj a další už uznatelné nejsou)

Některé náklady zákon neumožňuje evidovat jako daňově uznatelné, navzdory tomu, že je může firma považovat za prokazatelně související a obhajitelné.

Daňově neuznatelné náklady

Zákon konkrétně vymezuje některé druhy nákladů jako daňově neuznatelné. Patří mezi ně:

  • Reprezentace firmy - nejčastěji pohoštění, občerstvení či dary
  • Daň z příjmu, daň dědická a darovací
  • Zdravotní a sociální pojištění podnikatele
  • Podíly na zisku, odměny pro členy statutárních orgánů
  • Pořizování majetku
  • Nesmluvní penále, pokuty a úroky
  • Náklady na osobní spotřebu
  • Technické zhodnocení

Základní pomůckou při posouzení uznatelnosti je úvaha, zda daný výdaj přímo slouží k dosažení a/nebo udržení příjmů. To však nemusí být stoprocentní vodítko - vždy je dobré obrátit se na daňového poradce či účetní, kteří znají aktuální legislativu a uznatelnost nákladů mohou posoudit.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…