Co všechno si můžete dát do nákladů?

Čím větší jsou vaše náklady na podnikání, tím nižší je vaše daňová zátěž. Tedy pokud při podnikání uplatňujete své skutečné výdaje. Pojďme se podívat, co všechno si legálně můžete dát do nákladů – tedy které výdaje jsou daňově uznatelné.

Obsah článku

Skutečné výdaje a základ daně

Pokud vedete daňovou evidenci, můžete při výpočtu daňového základu uplatnit skutečně vynaložené výdaje. Připomeneme, že daňový základ představuje rozdíl mezi vašimi příjmy a náklady a více jsme se o něm (a o různých způsobech uplatňování nákladů) rozepsali v našem velkém článku o dani z příjmů.

Ovšem pozor. Ne všechny evidované náklady si můžete z daní odečíst – ne všechny jsou totiž daňově uznatelné.

Co si mohu dát do daní?

Co je daňová uznatelnost?

Některé náklady lze evidovat jako daňově uznatelné. Takové náklady snižují podnikateli základ daně a tím i výslednou daň z příjmu. Uznatelnost definuje zákon o daních z příjmu a takové výdaje musí splnit tři hlavní podmínky.

 1. Prokazatelnost – podnikatel musí prokázat, kdy, komu a kolik zaplatil - nejčastěji k tomu slouží daňový doklad. Náklad také musí časově spadat do daného účetního období.
 2. Evidencenáklady je nutné správně vést v daňové evidenci.
 3. Souvislost s ekonomickou činností – zákon obecně definuje uznatelné náklady jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Zjednodušeně řečeno jde o výdaje, které přímo souvisí s chodem firmy a její schopností vydělávat peníze.

Které náklady jsou daňově uznatelné?

Základní pravidlo zní: náklady můžete považovat za daňově uznatelné, pokud jsou vynaloženy za účelem „dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů“ daňového subjektu. Zjednodušeně řečeno – náklady si můžete „dát do daní“ jen v případě, že prokazatelně souvisí s vaším podnikáním.

Mezi daňově uznatelné náklady patří například:

 • Nákupy materiálů a zboží
 • Výdaje na pracovní cesty (doprava, ubytování)
 • Mzdy a pojistné zaměstnanců
 • Doprava zaměstnanců pracoviště
 • Pracovní oblečení a ochranné pomůcky
 • Nájemné
 • Reklamní a propagační materiály/předměty
 • Smluvní penále a pokuty
 • Voda (káva, čaj a další už uznatelné nejsou)

Problematické naopak mohou být náklady na marketing a reklamu. Myslete na to, že v případě kontroly ze strany správce daně musíte být schopni prokázat, že se opravdu vážou na vaše budoucí zdanitelné příjmy. Doložit musíte i to, že se veškerá plnění uskutečnila (například že se v TV odvysílala zaplacená reklama).

Které náklady nejsou daňově uznatelné?

Některé náklady zákon neumožňuje evidovat jako daňově uznatelné, navzdory tomu, že je může firma považovat za prokazatelně související a obhajitelné. Patří mezi ně:

 • Reprezentace firmy – nejčastěji pohoštění, občerstvení či dary
 • Daň z příjmu, daň dědická a darovací
 • Zdravotní a sociální pojištění podnikatele
 • Podíly na zisku, odměny pro členy statutárních orgánů
 • Pořizování majetku
 • Nesmluvní penále, pokuty a úroky
 • Náklady na osobní spotřebu
 • Technické zhodnocení

Co si mohu dát do daní?

Rada na závěr

Základní pomůckou při posouzení uznatelnosti je úvaha, zda daný výdaj přímo slouží k dosažení a/nebo udržení příjmů. To však nemusí být stoprocentní vodítko – vždy je proto dobré obrátit se na daňového poradce či účetní, kteří znají aktuální legislativu a uznatelnost nákladů mohou posoudit.

Jak vám s daněmi pomůže Fakturoid?

Průběžně pro vás počítáme stav odvodů a v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob vám vygenerujeme i podklady pro sociální a zdravotní pojištění. Hlídáme i obrat pro DPH a počítáme, jestli se vám vyplatí paušální daň. A pomůžeme vám i s evidencí nákladů.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.