Odpisy. Vše, co potřebujete vědět

Za pomocí odpisů vyjadřujeme, o kolik klesla hodnota dlouhodobého majetku v čase. Může se jednat o běžné opotřebení, fyzické stárnutí nebo se majetek stane zastaralým (objeví se například nové a lepší technologie).

Odpisy můžeme využít také jako náklad, ale pouze v případě, kdy vedeme účetnictví nebo alespoň daňovou evidenci. Pro případy, kdy počítáme výdaje procentem z příjmu, není možné uplatnit žádné skutečné výdaje, tedy ani odpisy.

Odpisy můžeme dělit na daňovéúčetní.

Daňové versus účetní odpisy. Jak se liší?

Účetní odpisy představují náš interní záznam o předpokládaném opotřebení majetku, které si účetní jednotka stanoví tak, aby odpovídal co nejvíce skutečnosti (v souladu se zákonem o účetnictví). Pro tento typ odpisů neplatí žádné vstupní limity, zato je ale povinné opotřebovávaný majetek účetně odpisovat. Jedná se o reálné opotřebení, které pouze účetně zaznamenáváme.

Daňové odpisy je možné uplatnit jako uznatelný náklad, a snížit si tak základ daně. Hodnota majetku není ze základu odečtená jednorázově v plné výši, ale postupně po malých částech v delším časovém horizontu. Přesnou dobu i výši daňového odpisu předepisuje zákon o daních z příjmu.

Další pojmy

Vstupní hodnota

Abychom si mohli správně spočítat výši odpisů, je potřeba u majetku nejprve stanovit jeho vstupní hodnotu. Kromě čisté pořizovací ceny se mohou ve vstupní hodnotě objevit ještě další částky, jako například za dopravu či montáž. Kritéria, podle kterých se stanoví vstupní hodnota, můžeme najít v zákoně o daních z příjmu.

Pro plátce DPH je vstupní hodnota ponížena o DPH.

Oprávky

Oprávky jsou součtem všech dosavadních odpisů. Pokud máme například majetek odpisovat 3 roky a zatím jsme odpisovali 2 roky ve výši 20 000 Kč a 30 000 Kč, oprávky budou mít hodnotu 50 000 Kč.

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.