Jak odepsat auto z daní? + kalkulačka

Říká se, že auto ztrácí na hodnotě ve chvíli, kdy opouští výrobní linku. A daňová pravidla tuhle pravdu potvrzují. V některých případech si totiž můžete opotřebení vozidla odečíst z daní.

Obsah článku

Co je amortizace vozidla?

Amortizace je termín, který vyjadřuje míru opotřebení konkrétního hmotného majetku. K tomuto opotřebení přitom může dojít jak z důvodů vnějších (například když auto ztratí hodnotu po autonehodě), tak z důvodů morálních (například když ve společnosti klesne zájem o danou technologii).

Přestože se amortizace může týkat jakéhokoliv předmětu (například nářadí či pračky), pro podnikatele (typicky s. r. o.) je nejzajímavější takzvaná amortizace auta. V praxi totiž může výrazně snížit výši daní, které odvedete státu, a to po uplatnění takzvaných odpisů.

Amortizace auta. Poradíme vám, jak si auto odečíst z daní.

Amortizace a daně. Jak odepsat auto z daní?

To, zda si vůbec můžete odepsat amortizaci vozidla z daní, závisí na tom, zda auto začleníte do obchodního majetku své firmy, nebo ne. Pojďme se nejprve na oba případy podívat detailněji.

Odpis soukromého auta z daní

Pokud k pracovním účelům používáte soukromé auto, klasická možnost odpisů se na něj nevztahuje. Místo toho máte nárok na takzvané cestovní náhrady, těmi se totiž proplácejí nejen spotřebované pohonné hmoty, ale právě i opotřebení vozidla. Platí se za každý ujetý kilometr. Výši této pevné sazby za ujetý kilometr stanovuje zákoník práce – podívejte se na kalkulačku cestovních náhrad.

Příklad: Monika je zaměstnankyně farmaceutické firmy. K pracovním cestám využívá své soukromé vozidlo, má tedy nárok na cestovní náhrady. V červnu pro zaměstnavatele najezdila 500 kilometrů a poté, co zaměstnavateli doloží účtenky, jí tedy proplatí přibližně 1250 Kč za pohonné hmoty a 2600 Kč za amortizaci vozidla (viz kalkulačka).

Odpis firemního auta z daní

Pokud podnikáte a auto je součástí obchodního majetku vaší firmy, pak si můžete amortizaci vozidla odečíst z daní prostřednictvím účetních odpisů. Účetní odpisy jsou povinnou součástí účetnictví každé účetní jednotky, která vlastní dlouhodobý majetek, a vyjadřují amortizaci (opotřebení) auta – typicky se tak netýkají OSVČ (tedy pokud tyto OSVČ nevedou účetnictví), ale firem.

Mimochodem, v případě firemního auta můžete využít i takzvané daňové odpisy. Těmi si snižujete základ daně tak, že pořizovací cenu auta postupně zahrnujete do nákladů firmy. Na rozdíl od účetních odpisů nejsou daňové odpisy povinné. Mějte také na paměti, že abyste si auto mohli prostřednictvím daňových odpisů odepsat, musí být jeho vstupní hodnota alespoň 80 000 Kč.

Jak se liší účetní a daňové odpisy?

Účetní odpisy představují míru opotřebení dlouhodobého majetku, zatímco ty daňové můžete uplatnit jako uznatelný náklad. Daňové odpisy se na rozdíl od účetních odpisů používají pro stanovení daňového základu.

Kalkulačka: Jak spočítat výši odpisů?

Kupujete firemní auto a zajímá vás, kolik si za jeho amortizaci budete moct každý rok odepsat z daní? V případě účetních odpisů je na vás, jakým způsobem výdaje rozdělíte, rozložení si stanovíte sami v takzvaném odpisovém plánu. Jedinou podmínkou je, že se musíte řídit zákonem o účetnictví.

Obvykle se tedy nejprve musíte rozhodnout, zda budete pro výpočet účetních odpisů používat takzvané lineární odpisy (ve všech letech ve stejné výši), nebo zrychlené odpisy (vyšší v prvních letech).

Rovnoměrné odpisy (výpočet)

Rovnoměrné (nebo také lineární) odpisy jsou často používanou metodou pro výpočet amortizace vozidla v čase, počítají se totiž podle jednoduchého vzorce:

Roční odpis = Cena vozidla / Plánovaná doba používání

Zrychlené odpisy (výpočet)

U zrychlených časových odpisů odepisujete rozdílnou částku v průběhu časového období, například procentuálním vyjádřením celkové částky majetku.

Zrychlené odpisy = (Cena vozidla * Procento ze vstupní ceny) / 100

Příklad, jak se počítá amortizace (tabulka)

Představte si, že jste si koupili nové auto za 600 000 Kč. Plánujete ho užívat pět let, odpisy tedy mohou vypadat takto:

Časové období První rok Druhý rok Třetí rok Čtvrtý rok Pátý rok
Rovnoměrné odpisy 120 000,- 120 000,- 120 000,- 120 000,- 120 000,-
Zrychlené odpisy 200 000,- 150 000,- 120 000,- 90 000,- 40 000,-

Kam dál?

Zajímá vás, jak se na auto v podnikání dívá stát a daňový systém? Přečtěte si, jak správně uplatnit náklady na auto nebo zda a kdy musíte platit silniční daň.

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.