Účetní odpisy

Obsah článku

Co jsou účetní odpisy?

Účetní odpisy jsou ze zákona povinným úkonem (na rozdíl od daňových odpisů) pro každou účetní jednotku (tzn. pro každého, kdo vede podvojné účetnictví), která vlastní dlouhodobý majetek. Subjektů, které vedou pouze daňovou evidenci, se účetní odpisy netýkají.

Díky těmto odpisům můžeme pravdivě a podle skutečnosti zaznamenávat ztrátu hodnoty majetku na základě fyzického či morálního opotřebení (např. ve smyslu technologického zastarání bez ztráty na vlastní funkčnosti).

Patří také do daňového přiznání, kde se uvádí jako součást výsledku hospodaření.

Odpisový plán

Pro veškerý dlouhodobý majetek si účetní jednotka stanovuje odpisový plán. Odpisový plán má za úkol předpovědět všechny odpisy našeho dlouhodobého majetku, čehož se pak v průběhu času a odpisování držíme. Tento plán se stanovuje tak, aby odpovídal odhadovanému opotřebení majetku a obsahuje dvě části:

  • věcnou (která zahrnuje shrnutí veškerého majetku, a také plánované přírůstky či úbytky)
  • metodickou (kde najdeme dobu odpisování, sazby a zvolené metody)

Sestavení a realizace plánu je zcela v režii účetní jednotky (v souladu se zákonem o účetnictví), můžeme si tak na každý typ majetku stanovit individuální plán. Vzhledem k tomu, že odpisy musí vždy odpovídat skutečnosti, je možné plán přizpůsobit tak, že se v každém časovém období hodnota odpisů může lišit.

Při sestavování musíme dávat pozor na několik věcí:

  • odpisujeme maximálně do výše vstupní ceny majetku
  • doba odpisování by měla být zhruba stejná, jako doba reálného používání majetku
  • v průběhu účetního období se nesmí postup a metody odpisování měnit (můžeme pouze zkrátit či prodloužit dobu odpisování)
  • pozemky, umělecká díla a sbírky se neodpisují

Jak spočítat účetní odpis

1) Časové odpisy

Časovými odpisy vyjadřujeme opotřebení, které na majetku vzniklo v průběhu stanoveného časového období. Můžeme se zde rozhodnout, zda budeme v čase volit lineární (stejné ve všech letech) či progresivní opotřebení (rozdílné v čase, zpravila vyšší v prvních letech).

Časové lineární odpisy = Vstupní cena / Doba používání

Příklad: Pořídili jsme automobil za 600 000 Kč. Předpokládáme, že jej budeme používat dalších 5 let. Odpisy na každý rok vypočítáme jako 600 000 / 5, vyjde nám tedy 120 000 Kč ročně.

zrychlených časových odpisů volíme rozdílnou hodnotu odpisu v průběhu časového období, například procentuálním vyjádřením celkové částky majetku.

Časové zrychlené odpisy = (Vstupní cena * Procento ze vstupní ceny) / 100

Příklad: Koupili jsme stroj v hodnotě 600 000 Kč. Víme, že jej budeme používat 4 roky, ale v prvních dvou letech mnohem intenzivněji, než v dalším období, kdy pořídíme další stroj.

Rozhodneme tedy, že první rok budeme stroj odpisovat v hodnotě 40% z jeho vstupní ceny, ve druhém 30% a ve zbylých dvou letech už jen po 15% (celková procentuální hodnota nám musí dát 100% za časové období, 40 + 30 + 15 + 15 = 100).

V prvním roce tedy odepíšeme 600 000 * 0.4 = 240 000 Kč, ve druhém 600 000 * 0.3 = 180 000 Kč a ve zbytku dvakrát 90 000 Kč. Můžeme si ověřit, že byl výpočet správný, pokud na konci získáme opět vstupní hodnotu majetku: 240 000 + 180 000 + 90 000 + 90 000 = 600 000 Kč.

2) Výkonové odpisy

U výkonových odpisů ponižujeme hodnotu majetku o práci, kterou odvedl (například o počet výrobků, které stroj vytvořil). Důležité je určit vstupní hodnotu majetku, a také celkový počet výrobků či celkovou práci, kterou dokáže za svou životnost vykonat.

Odpis za jeden kus výrobku = Vstupní cena / Celkový počet vyrobených kusů

Výkonové odpisy = Počet vyrobených kusů * Odpis za jeden kus výrobku

Příklad: Máme stroj s hodnotou 600 000 Kč, který dokáže za svůj život vyrobit 60 000 kusů výrobku. Za jeden vyrobený kus si tedy odepíšeme z celkové hodnoty stroje 10 Kč (600 000 / 60 000). Používat budeme stroj 4 roky.

V prvním roce chceme vyrobit 30 000 kusů, díky kterým nám klesne hodnota stroje o 300 000 Kč (30 000 * 10). Ve druhém roce jich už vyrobíme jen 10 000, odepíšeme si tedy 100 000 Kč (10 000 * 10). Ve třetím roce vyrobíme 12 000 kusů (odpis činí 12 000 * 10 = 120 000 Kč) a v posledním už jich můžeme vyrobit pouze 8 000 (odpis bude 80 000 Kč).

Pokud si sečteme všechny pro kontrolu hodnoty odpisů za všechny roky, musí nám vyjít vstupní cena stroje: 300 000 + 100 000 + 120 000 + 80 000 = 600 000 Kč.

Související obsah

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.