Přechod mezi paušálními výdaji a skutečnými výdaji

Při změně způsobu uplatnění z paušálních výdajů na skutečné (daňová evidence), nebo naopak, bude nutné upravit základ daně podle zákona o daních z příjmů.

Přechod na paušální výdaje

Uplatňujete skutečné výdaje daňovou evidencí, ale chcete přejít na paušální výdaje procentem z příjmů.

Jak na to:

  1. Upravíte základ daně pro předešlý rok dodatečným daňovým přiznáním - vyplníme celé znovu, dále oddíl 6 i tabulku E (podívejte se pozorně na povinné úpravy základu daně, konkrétně na § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů).

  2. Pokud měníte základ daně, podáváte na OSSZ opravný přehled příjmů (z daňového základu se počítá sociální pojištění, zatímco opravný přehled pro zdravotní pojištění nepodáváme, tam se pojistné počítá z rozdílu mezi příjmy a výdaji).

Přechod na skutečné výdaje

Uplatňujete paušální výdaje procentem z příjmů, ale chcete začít uplatňovat výdaje podle skutečnosti (a tedy vést daňovou evidenci).

Jak na to:

  1. Opět upravíte základ daně pro předešlý rok dodatečným daňovým přiznáním (upravíte daňový základ o hodnotu pohledávek, které by byly při úhradě zdanitelným příjmem - většinou se základ zvyšuje). Pohlídejte si také úhrady závazků, které vám vznikly v době uplatňování výdajů paušálem a pozor na to, že v době, kdy už daňovou evidenci vedete, nejsou tyto úhrady daňově uznatelnými výdaji.

  2. Pokud měníte základ daně, podáváte na OSSZ opravný přehled příjmů (opravný přehled pro zdravotní pojišťovnu opět nepodáváte).

Změna režimu zpětně za uplynulý rok

Když uplatňujete skutečné výdaje za uplynulý rok a po podání daňového přiznání chcete provést změnu na paušální výdaje, můžete to provést podáním dodatečného přiznání. V případě přechodu z paušálních výdajů na výdaje dle skutečnosti to udělat nelze, změnu můžete udělat jen od aktuálního roku.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…