Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba vystupuje do zahraničí jako plátce DPH, ale v ČR zůstává neplátcem DPH. Více o fakturování do zahraničí…

Povinně se identifikovanou osobou musíte stát (podle §6 odst. g-i zákona o DPH), pokud nejste plátcem DPH, ale:

  • poskytli jste službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, která je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Identifikovanou osobou se stáváte dnem poskytnutí služby. (Např. příjem z reklam z Google AdSense.)
  • Přijali jste zboží nebo služby s místem plnění v ČR od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o: poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovanou osobou se stáváte dnem přijetí plnění.
  • Pořídili jste zboží z jiného státu EU, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu).

Naopak, identifikovanou osobou se stávat nemusíte, pokud poskytujete služby nebo prodáváte zboží do třetích zemí mimo EU.

Registrace

Přihlášku k registraci musíte podat elektronicky do 15 dnů ode dne, kdy jste se stali identifikovanou sobou a to buď na Daňovém portále nebo datovou schránkou. Více k registraci v zákoně.

Identifikovaná osoba a přiznání k DPH

Předně, jako identifikovaná osoba nemáte nárok na odpočet DPH na vstupu. Jen odvádíte vybranou DPH z faktur do zahraničí.

Souhrnné hlášení

Přiznání k DPH podáváte pouze v případě, že jste uskutečnili nějaká zdanitelná plnění. Pokud jste poskytli službu do EU, podáváte za daný měsíc také souhrnné hlášení. Je povinná elektronická forma.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…