Zrušení registrace plátce DPH

Kdy je možný přechod na neplátce DPH - podmínky

O zrušení registrace k DPH můžete žádat pokud:

  • jste plátce DPH alespoň 1 rok
  • obrat za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců vám klesl pod 1 mil. Kč
  • při nákupu zboží z EU mimo tuzemsko nesmí jeho hodnota v běžném ani minulém kalendářním roce být vyšší než 326 tis. Kč

Podrobněji v § 106b zákona o DPH.

Jak na zrušení registrace plátce

Požádat můžete elektronicky formulářem (sekce "Registrace", formulář "Žádost o zrušení registrace", v něm je to pak 2. oddíl, bod 9). Obrat nedokládáte, správce si ho zkontroluje sám dle vašich přiznání (případně si o doložení požádá později). Správce daně má na vyřízení žádosti lhůtu 30 dní.

Rozhodnutí o zrušení registrace je účinné následující den po jeho doručení. Od tohoto dne vystavujete faktury bez DPH a u přijatých plnění nemáte nárok na odpočet.

Uplatněný odpočet DPH

Při rušení registrace k DPH musíte snížit nárok na odpočet DPH (odvést daň) u majetku, který je k datu rušení registrace obchodním majetkem, a u kterého jste uplatnili nárok na odpočet daně nebo jeho část. Snížení nároku provedete v posledním přiznání k DPH. Míra snížení záleží na druhu majetku.

Přerušení činnosti u plátce DPH

V době přerušení samostatné činnosti jste stále plátcem DPH, a proto máte povinnosti podávat i nulové přiznání k DPH (nulové Kontrolní hlášení se nepodává).

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…