Jak zrušit registraci plátce DPH?

Stejně jako je možné se k DPH dobrovolně přihlásit, můžete svou registraci i zrušit – tedy za předpokladu, že splňujete konkrétní zákonné podmínky. Kdy je možné zažádat o zrušení registrace plátce DPH a jak na to? Tady je návod.

Někteří podnikatelé se k DPH musí registrovat povinně, jiní se pro plátcovství rozhodnou dobrovolně. Co když ale svou registraci chcete zrušit? Před podáním žádosti musíte následující podmínky.

Podmínky pro přechod na neplátce DPH

O zrušení registrace k DPH můžete zažádat typicky tehdy, pokud váš obrat za posledních 12 měsíců klesl pod hranici 2 milionů Kč. Ovšem pozor – odhlásit se můžete jen tehdy, pokud jste byli plátci DPH alespoň po dobu jednoho roku. Podrobněji v § 106b zákona o DPH.

Jak zrušit registraci plátce DPH?

O zrušení můžete požádat odesláním elektronického formuláře (sekce „Registrace“, formulář „Žádost o zrušení registrace“, 2. oddíl, bod 9). Obrat nedokládáte, správce daně si ho zkontroluje sám dle vašich přiznání (případně si o doložení požádá později). Správce daně má na vyřízení žádosti lhůtu 30 dní.

Rozhodnutí o zrušení registrace je účinné ode dne, který následuje po jeho doručení. Od tohoto dne vystavujete faktury bez DPH a u přijatých plnění nemáte nárok na odpočet.

Jak na uplatněný odpočet DPH?

Myslete na to, že po zrušení registrace k DPH budete muset vrátit už uplatněné DPH. Týká se to majetku, který je k datu zrušení registrace obchodním majetkem a u kterého jste uplatnili nárok na odpočet daně nebo jeho část. Snížení nároku provedete v posledním přiznání k DPH. Míra snížení záleží na druhu majetku.

Daňová poradkyně Lenka Königová upozorňuje, že ke dni zrušení registrace máte povinnost vrátit DPH nejen z majetku, ale i z neuhrazených závazků. „Jde o závazky, u nichž jste si nárokovali DPH, ale ke dni zrušení registrace není tento závazek zaplacen a je mladší než 3 roky – tedy pokud již nevracíte DPH z titulu obchodního majetku,“ upřesňuje daňová poradkyně.

Příklad, jak na neuhrazené závazky

Podnikatel má ke dni zrušení registrace (např. v 07/2023) tyto neuhrazené závazky:

  1. 1) Závazek za nákup zásob v hodnotě 121 000 vč. DPH z 01/2023, kde si uplatnil nárok na odpočet ve výši 21 000 Kč a tyto zásoby má stále na skladě. DPH z tohoto neuhrazeného závazku podnikatel vracet nebude, protože ho již vrací z titulu zásob na skladě.
  2. 2) Závazek z titulu nákupu marketingové služby za 7260 vč. DPH, kde si uplatnil nárok na odpočet ve výši 1260 Kč, závazek je z období 10/2022. DPH z tohoto neuhrazeného závazku vrátí podnikatel v uplatněné výši – tedy ve výši 1 260 Kč.
  3. 3) Závazek z titulu poradenské služby ve výši 12 100 Kč vč. DPH z 05/2020, kde si uplatnil nárok na odpočet ve výši 2100 Kč. DPH z tohoto neuhrazeného závazku podnikatel nebude vracet, neboť závazek je starší než 3 roky.

Jak na přerušení činnosti u plátce DPH?

Nechcete rušit svou registraci k DPH, ale přerušujete samostatnou výdělečnou činnost? Mějte na paměti, že i když nepodnikáte, stát vás stále považuje za plátce DPH. I v době přerušení činnosti proto máte povinnosti podávat nulové přiznání k DPH (nulové Kontrolní hlášení se nepodává).

Fakturoid vám pomůže s papírováním:

Nové vzhledy
  • Ve Fakturoidu stačí zadat IČO. Zbylé údaje předvyplníme automaticky z rejstříku.
  • Povinnou patičku si můžete upravit a my pohlídáme, aby byla na faktuře či daňovém dokladu vždy.
  • Faktura do zahraničí? V průběhu vytváření pomůže s náležitostmi nápověda a předvyplníme i správný kurz měny.
  • Vzhled faktury / daňového dokladu si můžete přizpůsobit. Přitom faktura bude vždy legislativně aktuální.

Podívejte se na další výhody našich faktur.
Pravidelně také aktualizujeme informace k legislativě.

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.