Co je to obrat pro DPH?

Obratem pro DPH označujeme peníze, které získáte za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Rozhodující je den, kdy jste plnění uskutečnili, nikoliv den, kdy dostanete peníze.

Jako plátce DPH se musíte registrovat, pokud váš obrat za předcházejících 12 uzavřených měsíců překročil 2 000 000 Kč (do roku 2022 šlo o 1 milion korun). Příklad: Pokud je únor, pak se do obratu pro DPH počítají doklady z období od předcházejícího února po současný leden včetně.

Co všechno se do obratu pro DPH započítává?

Do obratu se započítávají zaplacené i nezaplacené faktury (tedy plnění, která jsme uskutečnili, ale odběratel nám je zaplatil později, nebo nám je nezaplatil vůbec).

Do obratu k registraci jako plátce DPH se nezapočítává poskytnutí služby osobám povinným k DPH, které mají sídlo mimo ČR a místo plnění je mimo tuzemsko. Nezahrnuje se ani příjem z prodeje dlouhodobého majetku.

Pozor si dejte u dodání zboží – na rozdíl od poskytnutí služby se do obratu počítá i zboží prodané do zahraničí.

Fakturace do zahraničí

Pokud fakturuje do EU zahraničí, nebo jste přijali zboží nebo služby s místem plnění v ČR, může se na vás vztahovat povinnost registrace jako identifikovaná osoba.Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…