Obrat (nejen) pro DPH. Co to je a jak se počítá?

Výše vašeho obratu určí, jestli budete mít povinnost registrovat se k DPH. A jak s obratem souvisí zisk a cashflow?

Obsah článku

Jak se počítá obrat?

Obecně platí, že obrat je součtem všech vašich příjmů za určité období. Podnikatelé standardně sledují denní, týdenní, měsíční, kvartální či roční obrat.

A příklad? Pokud jste za rok prodali zboží celkem za 1 000 000 korun, roční obrat vaší firmy je 1 000 000 Kč – bez ohledu na výši vašich nákladů, ať už skutečných, nebo paušálních.

Robot počítá peníze.

Jak se liší obrat, zisk a cash flow?

Obrat je pouze jedním z účetních pojmů, se kterým se během svého podnikání můžete potkat. Často se objevuje v souvislosti s pojmy zisk a cash flow. V čem se liší?

  • Obrat označuje všechny vaše „hrubé“ příjmy za určité období, a to bez odečtení vašich nákladů.
  • Zisk je částka, která vám zbyde z obratu po odečtení všech nákladů (včetně daní). Můžete mít tedy dvě firmy se stejným obratem, ale s úplně rozdílným ziskem, protože každá může mít jinak vysoké náklady.
  • Cash flow označuje rozdíl mezi příjmy a výdaji na vašem bankovním účtu za určité období. Jde o reálný tok peněz ve vaší firmě.

Proč si hlídat obrat?

Pokud podnikáte, měli byste svůj obrat znát hned z několika důvodů.

  1. Finanční stabilita: Obrat je klíčovým ukazatelem finanční stability vaší firmy. Vyšší obrat obvykle znamená i ziskovější podnikání.
  2. Statistiky a plánování: Díky sledování obratu můžete předvídat budoucí tržby a plánovat rozpočet, investice, nákup zboží a další zdroje.
  3. Konkurenceschopnost: Porovnání obratu s konkurencí vám dá představu o konkurenceschopnosti vaší firmy na trhu.
  4. Kontrola cash flow: Budete-li sledovat svůj obrat, spíše v budoucnu předejdete finančním problémům, které by mohly negativně ovlivnit váš byznys.
  5. Povinná registrace k DPH: O váš obrat se zajímá i stát. Pokud totiž překročíte hranici obratu 2 000 000,- ročně, musíte se povinně stát plátcem DPH.

Jak se počítá obrat pro DPH?

Zákon o DPH používá svou vlastní definici obratu. Pro účely DPH se za obrat považuje součet všech příjmů, které získáte za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Rozhodující přitom je den, kdy jste plnění uskutečnili, nikoliv den, kdy dostanete peníze.

Od 1. ledna 2023 se plátcem DPH musí povinně stát ten, kdo ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících překročí obrat 2 miliony korun (dříve to byl 1 milion korun). Pozor – povinnost registrovat se k platbě DPH vám vzniká už od prvního dne následujícího měsíce (stihnout byste to měli nejpozději do 15. dne). Některé nástroje (jako třeba Fakturoid) vám s hlídáním obratu pomohou.

Jako plátce DPH se musíte registrovat, pokud váš obrat za předcházejících 12 uzavřených měsíců překročil 2 000 000 Kč (do roku 2022 šlo o 1 milion korun). Příklad: Pokud je únor, pak se do obratu pro DPH počítají doklady z období od předcházejícího února po současný leden včetně.

Co všechno se do obratu pro DPH započítává?

Do obratu se započítávají zaplacené i nezaplacené faktury (tedy plnění, která jsme uskutečnili, ale odběratel nám je zaplatil později, nebo nám je nezaplatil vůbec).

Do obratu k registraci jako plátce DPH se nezapočítává poskytnutí služby osobám povinným k DPH, které mají sídlo mimo ČR a místo plnění je mimo tuzemsko. Nezahrnuje se ani příjem z prodeje dlouhodobého majetku.

Fakturace do zahraničí

Pokud fakturujete do EU zahraničí, nebo jste přijali zboží nebo služby s místem plnění v ČR, může se na vás vztahovat povinnost registrace jako identifikovaná osoba.

Jak vám s daněmi pomůže Fakturoid?

Průběžně pro vás počítáme stav odvodů a v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob vám vygenerujeme i podklady pro sociálnízdravotní pojištění. Hlídáme i obrat pro DPH a počítáme, jestli se vám vyplatí paušální daň.

Vyzkoušet zdarma

Časté otázky

Co znamená čistý obrat?

Čistý obrat je ekonomický a účetní termín, který definuje zákon o účetnictví. Jde o celkovou výši vašich výnosů, ale sníženou o prodejní slevy.

A konkrétně? Představte si obchod, který prodává oblečení. Za měsíc dosáhne příjmu 200 000 Kč, ale protože nabízí slevy v celkové hodnotě 30 000 Kč, bude jeho čistý obrat za tento měsíc 170 000 Kč (tedy 200 000 Kč - 30 000 Kč).

Jak se počítá obrat?

Pojem obrat označuje vaše celkové tržby – tedy vše, co vyděláte, bez odečtení nákladů. Pokud jste tedy za loňský rok prodali zboží či služby za 1 500 000,-, je váš roční obrat právě 1 500 000,-.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.