Co je to obrat pro DPH?

Obrat pro DPH jsou peníze, které nám náleží za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Rozhodující je den, kdy jsme plnění uskutečnili, nikoliv den, kdy dostaneme peníze.

Jako plátce DPH se musíte registrovat, pokud váš obrat za předcházejících 12 uzavřených měsíců překročil 1 000 000 Kč. Příklad: Pokud je únor, pak se do obratu pro DPH počítají doklady z období od předcházejícího února po současný leden včetně.

Jaké doklady se do obratu započítávají?

Do obratu se započítávají zaplacené i nezaplacené faktury (tedy plnění, která jsme uskutečnili, ale odběratel nám je zaplatil později, nebo nám je nezaplatil vůbec).

Do obratu k registraci jako plátce DPH se nezahrnuje poskytnutí služby osobám povinným k DPH, které mají sídlo mimo ČR a místo plnění je mimo tuzemsko. Nezahrnuje se ani příjem z prodeje dlouhodobého majetku.

Pozor u dodání zboží, narozdíl od poskytnutí služby, se do obratu počítá i zboží prodané do zahraničí.

Fakturace do zahraničí

Pokud fakturuje do EU zahraničí, nebo jste i přijali zboží nebo služby s místem plnění v ČR, může se na vás vztahovat povinnost registrace jako identifikovaná osoba.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…