Cash flow

Cash flow (peněžní tok) mapuje reálný aktuální pohyb vašich peněžních prostředků v podnikání, tedy kdy vám opravdu dorazily a odešly peníze. Slouží také jako přehled o finanční situaci podniku či podnikatele.

Jak se vypočítá

Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období na vašem bankovním účtu nebo v pokladně (zahrnuje i ceniny).

Pro výpočet cash flow se příjem počítá z aktuálního stavu na bankovním účtu a v pokladně. Tedy dle toho, kdy peněžní prostředky skutečně dorazily na účet. Ne podle toho, jaké máte daný den množství vystavených faktur a za kolik.

Jako výdaj se počítají veškeré skutečně uhrazené náklady (nikoli ty, které máte zadány v aplikaci a které se zobrazují jako neuhrazené). Zahrnují se sem i uhrazené nedaňové náklady.

Provozní cash flow ve Fakturoidu

Fakturoid dokáže pomoci s pohledem na tzv. "Provozní cash flow" - tj. s mapováním veškerých finančních pohybů spojených s provozem podniku.

Pokud ve Statistikách zvolíte pohled "Cash flow" za určité období a máte ve Fakturoidu zaznamenány veškeré aktuální příjmy a výdaje, měly by hodnoty souhlasit s pohyby na vašem bankovním účtu a v pokladně - taková kontrola může být užitečným pomocníkem například při měsíční či roční uzávěrce.

Statistiky

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám přes povídátko v pravém dolním rohu nebo použijte…