Cash flow

Cash flow (peněžní tok) mapuje reálný aktuální pohyb vašich peněžních prostředků v podnikání (opravdu vám dorazily a odešly peníze). Slouží také jako přehled o finanční situaci podniku či podnikatele.

Obsah článku

Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období na vašem bankovním účtu nebo v pokladně (zahrnuje i ceniny).

Jak se vypočítá

Pro výpočet cash flow se příjem počítá z aktuálního stavu na bankovním účtu a v pokladně. Tedy dle toho, kdy peněžní prostředky skutečně dorazily na účet - nikoliv podle toho, jaké máte v daný den množství vystavených faktur a v jaké hodnotě.

Jako výdaj se počítají veškeré skutečně uhrazené náklady (nikoli ty, které máte zadány v aplikaci, a které se zobrazují jako neuhrazené). Zahrnují se sem i uhrazené nedaňové náklady.

Provozní cash flow ve Fakturoidu

Fakturoid dokáže pomoci s pohledem na tzv. "Provozní cash flow" - tj. s mapováním veškerých finančních pohybů spojených s provozem podniku.

Pokud ve Statistikách zvolíte pohled "Cash flow" za určité období a máte ve Fakturoidu zaznamenány veškeré aktuální příjmy a výdaje, měly by hodnoty souhlasit s pohyby na vašem bankovním účtu a v pokladně - taková kontrola může být užitečným pomocníkem například při měsíční či roční uzávěrce.

Cashflow ve statistikách

Budoucí cashflow na přehledu

Na hlavní obrazovce Přehled si můžete zobrazit panel budoucí cashflow.

Budoucí cashflow na přehledu

Výše budoucího cashflow určují částky zaplacených faktur, nákladů a pravidelných faktur s datem splatnosti v plovoucím intervalu ode dneška po dobu dalších 30 dní.

Najetím kurzoru na otazník se zobrazí další informace, včetně dokladů maximálně měsíc po splatnosti. Do samotného grafu se však doklady po splatnosti nepočítají.

Možnost konfigurovat přehled a zobrazit budoucí cashflow je dostupná v tarifu Základ a Komplet.

Mohlo by se vám hodit

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.