Statistiky ve Fakturoidu

Díky statistikám zjistíte, jak se daří vašemu podnikání podle nastavených kritérií. Graf s daty po letech, čtvrtletích či měsících najdete na Přehledu, podrobnější data pak v sekci Statistiky.

Statistiky 2

Pod grafem najdete součty za jednotlivá období a celkový součet za celý rok. Zároveň se v procentech zobrazuje meziroční srovnání, jak se vašemu podnikání dařilo předchozí rok. Srovnání je na úrovni měsíců, čtvrtletí a let. Rozkliknutím období zobrazíte podrobnější statistiky.

Dole pod tabulkou pak najdete odkaz ke stažení aktuálně zobrazených statistik do Excelu.

Statistiky 3

Statistiky si můžete zobrazit dle data vystavení, zdanitelného plnění, zaplacení či jako Cash flow (cash flow = jakýkoliv finanční pohyb, zahrnující i nedaňové náklady).

Robot umí zobrazit i roční přehledy podle štítků nebo stavu faktur.

S čím statistiky počítají

Na Přehledu a ve Statistikách (mimo cash flow) robot počítá pouze daňově uznatelné náklady. Na kartičce a ve vyhledávání započítává i daňově neuznatelné.

  • Dle vystavení: započítávají se faktury i proforma faktury
  • Dle zaplacení: zaplacené faktury a proformy
  • Dle zdanitelného plnění: všechny vystavené faktury zaplacené i nezaplacené

Pokud nejste plátce DPH, zobrazuje se zde roční obrat za posledních 12 po sobě jdoucích ukončených měsíců.

Do obratu se započítávají vystavené faktury zaplacené i nezaplacené (bez přenesené DPH, které nejsou v OSS a nejsou stornované). Robot tedy pohlídá i hranici obratu a nutnost registrovat se k plátcovství DPH.

Statistiky i kartičky v sekci Faktury jsou zobrazovány vždy v českých korunách, i když je měna nastavena například na eura. Je důležité mít nastavený správný přepočet.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.