Statistiky

Díky statistikám zjistíte, jak se daří vašemu podnikání podle nastavených kritérií. Zobrazovaná data můžete vidět ve sloupcích po letech, čtvrtletích či měsících. Graf s daty najdete na Přehledu a podrobnější data naleznete na obrazovce Statistiky.

Statistiky

Statistiky si můžete zobrazit dle data vystavení, zdanitelného plnění, zaplacení či jako Cash flow (cash flow = jakýkoliv finanční pohyb, zahrnující i nedaňové náklady).

Na Přehledu a ve Statistikách (mimo cash flow) robot počítá pouze daňově uznatelné náklady. Na kartičce a ve Vyhledávání započítává i daňově neuznatelné.

Statistiky 2

  • Dle vystavení: započítávají se faktury i proforma faktury
  • Dle zaplacení: zaplacené faktury a proformy
  • Dle zdanitelného plnění: všechny vystavené faktury zaplacené i nezaplacené

Pod grafem najdete součty za jednotlivé měsíce a celkový součet za celý rok.

Statistiky 3

Po kliknutí na daný měsíc si jej zobrazíte podrobněji.

Statistiky 4

Níže pod statistikou daného měsíce najdete meziroční srovnání.

Statistiky 5

Stejně tak si můžete zobrazit čtvrtletní pohled.

Štítky a statistiky

A nebo roční.

Štítky a statistiky

Statistiky i kartičky v sekci Faktury jsou zobrazovány vždy v českých korunách, i když je měna nastavena například na eura. Je důležité mít nastavený správný přepočet.

Robot umí zobrazit i roční přehledy podle štítků nebo stavu faktur.

Pokud nejste plátce DPH, zobrazuje se zde roční obrat za posledních 12 po sobě jdoucích ukončených měsíců.

Do obratu se započítávají vystavené faktury zaplacené i nezaplacené (bez přenesené DPH, které nejsou v OSS a nejsou stornované). Robot tedy pohlídá i hranici obratu a nutnost registrovat se k plátcovství DPH.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.