Hlídání obratu pro registraci k DPH

Při obratu nad 2 mil. Kč za předchozích 12 po sobě jdoucích ukončených kalendářních měsíců (tzn. aktuální měsíc se nezapočítává) vzniká povinnost stát se plátcem DPH.

Obsah článku

Hlídání obratu ve Fakturoidu

Nezapočítávají se proformy ani částečné zálohovky.

Ve Statistikách do obratu nezapočítáváme faktury v režimu OSS (tj. u kterých je vyplněný kód plnění pro účely OSS) a přenesené DPH, ale započítáme ostatní faktury do zahraničí. Podle zákona rozhoduje místo plnění, které se může lišit od země klienta. To však již robot nedokáže zjistit, pokud je tedy místo plnění mimo ČR, můžete si takové faktury z obratu odečíst.

O blížící se hranici obratu pro DPH informujeme formou následujících upozornění:

Na Přehledu

Obrat

Při vytváření faktury, kterou hranici obratu překročíte

Obrat

Ve Statistikách (dole na stránce)

Obrat

Pokud byl obrat již překročen, robot upozorní na to, do jakého data je potřeba zaregistrovat se na Finančním úřadě.

Pozor

Kontrola zatím probíhá pouze k 1. dni v měsíci. Vytvoříte-li fakturu, kterou překročíte obrat, například 5. den v měsíci a zadáte datum vystavení zpětně do minulého měsíce, tak to již robot nezohlední a neupozorní na překročení limitu. Doporučujeme tedy obrat hlídat také ve Statistikách.

Je nutné se registrovat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jste překročili obrat. Plátcem DPH se stáváte automaticky (včetně plnění všech jeho povinností i tehdy, pokud včas neprovedete registraci) od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém byl obrat překročen.

Příklad: Obrat překročíte v květnu, v červnu ještě fakturujete bez DPH. Za zdanitelná plnění v červenci už na zákaznících požadujete i DPH. První daňové přiznání k DPH podáte za červenec, tedy do 25. srpna - tj. do 25. dne po skončení zdaňovacího období (to může být měsíční i čtvrtletní, pokud jsme však novým plátcem DPH, máme automaticky měsíční zdaňovací období).

Funkce je dostupná v placených tarifech.

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.