Hlídání obratu pro registraci k DPH

Co je to obrat?

Obrat jsou peníze, které nám náleží za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Rozhodující je den, kdy jsme plnění uskutečnili, nikoliv den, kdy dostaneme peníze.

Jaké doklady se započítávají

Do obratu se započítávají zaplacené i nezaplacené faktury (tedy plnění, která jsme uskutečnili, ale odběratel nám je zaplatil později, nebo nám je nezaplatil vůbec).

Do obratu k registraci jako plátce DPH se nezahrnuje poskytnutí služby osobám povinným k DPH, které mají sídlo mimo ČR a místo plnění je mimo tuzemsko. Nezahrnuje se ani příjem z prodeje dlouhodobého majetku.

Ve Statistikách do obratu nezapočítáváme faktury v režimu MOSS (tj. u kterých je vyplněný kód plnění pro účely MOSS) a přenesené DPH, ale započítáme ostatní faktury do zahraničí. Podle zákona rozhoduje místo plnění, které se může lišit od země klienta. To však již robot nedokáže zjistit, pokud je tedy místo plnění mimo ČR, můžete si takové faktury z obratu odečíst.

Nezapočítávají se proformy ani částečné zálohovky.

Hlídání obratu ve Fakturoidu

Při obratu nad 1 mil. Kč za předchozích 12 po sobě jdoucích ukončených kalendářních měsíců (tzn. aktuální měsíc se nezapočítává) vzniká povinnost stát se plátcem DPH.

O blížící se hranici obratu pro DPH informujeme formou následujících upozornění:

Na Přehledu

Obrat

Při vytváření faktury, kterou hranici obratu překročíte

Obrat

Ve Statistikách (dole na stránce)

Obrat

Pokud byl obrat již překročen, robot upozorní na to, do jakého data je potřeba zaregistrovat se na Finančním úřadě.

Pozor: tato kontrola zatím probíhá pouze k 1.dni v měsíci. Vytvoříte-li fakturu, kterou překročíte obrat například 5. v měsíci a zadáte datum vystavení k 30. zpětně, tak to již robot nezohlední a neupozorní, že je třeba stát se plátcem daně. Doporučujeme si překročení obratu hlídat ještě ve Statistikách dole na stránce.

Je nutné se registrovat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jste překročili obrat. Plátcem DPH se stáváte automaticky (včetně plnění všech jeho povinností i tehdy, pokud včas neprovedete registraci) od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém byl obrat překročen.

Příklad: Obrat překročíte v květnu, v červnu ještě fakturujete bez DPH. Za zdanitelná plnění v červenci už na zákaznících požadujete i DPH. První daňové přiznání k DPH podáte za červenec, tedy do 25. srpna - tj. do 25. dne po skončení zdaňovacího období (to může být měsíční i čtvrtletní, pokud jsme však novým plátcem DPH, máme automaticky měsíční zdaňovací období).

Funkce je dostupná v placených tarifech.

Prohledat Blog a Podporu

Nenašli jste? Napište nám přes povídátko v pravém dolním rohu nebo použijte…