Jak přejít na plátce DPH? (návod)

Zákonná povinnost registrovat se jako plátce DPH nastává za různých okolností. Nejčastější je překročení obratu 2 milionů korun za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců. Zjednodušeně řečeno, za poslední rok jsou vaše příjmy vyšší než 2 miliony korun (do roku 2022 šlo o 1 milion korun).

V některých případech pro vás může být výhodné stát se plátcem DPH dobrovolně.

Mezi další nejčastější situace, kdy je registrace povinná, patří:

  • Jste se součástí sdružení, ve kterém je některý z členů plátcem DPH. Účastí v takovém sdružení vzniká povinnost stát se plátcem DPH ode dne, kdy se první osoba ve sdružení stane plátcem. Totéž platí při uzavření smlouvy o sdružení s osobou, která je plátcem.
  • Pokračujete-li v podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem DPH. Povinně se stáváte také plátcem, ode dne následujícího po úmrtí.
  • Nabýváte majetku prodejem podniku nebo privatizací. Plátcem se povinně stáváte ode dne nabytí daného majetku.
  • Při změně obchodní společnosti. Vzniká-li nová společnost a zanikající/změněné subjekty byly plátci DPH, stáváte se i nová společnost plátcem.

Povinnost registrace k DPH a méně časté případy podrobně definuje zákon o dani z přidané hodnoty, konkrétně § 6.

V řadě případů také můžete být povinni stát se identifikovanou osobou.

Jak se registrovat

Registrace je povinná do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém jste překročili stanovený obrat. U ostatních zmíněných situací je to do 15 dnů od konkrétního dne, kdy se podle zákona stáváte plátci.

Přihlášku lze podat elektronicky přes portál MOJE daně. Přihlášku najdete v sekci Registrace a je pojmenovaná jako Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015. Pokud nemáte elektronický podpis či datovou schránku, formulář můžete vytisknout a podat osobně nebo poštou na příslušný finanční úřad.

Proces můžete urychlit přiložením příloh, které dokládají vaši podnikatelskou činnost, nebo prokazují naplnění zákonných podmínek (např. faktury, smlouvy,..).


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.